Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Nytt äldreboende på Ljusterö

Österåkers kommun planerar att bygga ett nytt särskilt boende för äldre på Ljusterö i anslutning till trygghetsboendet Görjansgården.

Det nya boendet kommer att byggas i den del av Mellansjö på Ljusterö där annan social service redan är samlad idag, som distriktssköterskemottagning, LSS-boende, skola, trygghetsboende och kyrka.

Boendet kommer att placeras på den plats i gläntan där kyrkans samlingslokal tidigare låg, med utblick mot det öppna landskapet i söder. Det kommer inrymmas i en envåningsbyggnad som passas in i slänten. I söder utnyttjas höjdskillnaden genom att lägga till ett teknikrum som därmed blir två våningar. En så stor del som möjligt av skogskullen med tallar i väster och nordöst om byggnaden ska bevaras. Byggnaden ska passas in i landskapet och passas ihop med den befintliga bebyggelsen.

Det nya boendet kommer att bestå av tio lägenheter, nio av lägenheterna kommer att vara för en person och en av lägenheterna kommer att vara för två personer. I mitten kommer gemensamma ytor att finnas. En förbindelsegång kommer att finnas till Görjansgården och underlätta möjligheterna att samverka på olika sätt.

För att göra det möjligt att bygga boendet togs en ny detaljplan fram som beslutades av Kommunfullmäktige 2017. Under vintern 2018/2019 kommer en upphandling av byggnationen att göras. Förhoppningen är boendet kan börja byggas under första halvan av 2019 och stå klart 24 månader senare.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
onsdag 26 september 2018
Senast uppdaterad:
onsdag 3 oktober 2018