Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Avgifter och hemtjänstavtal i fokus på medborgardialog

Trots det fina vädret var det många som valde att komma till informationsmöte och medborgardialog med temat avgifter för särskilt boende och information om Lag om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten.

Medborgardialogen på onsdagen den 16 maj hade ett nytt upplägg med en del, som var ett informationsmöte om avgifter för särskilt boende för äldre och LOV en del, mer öppen dialog.

Först ut under eftermiddagen var avgiftshandläggarna Elina Forss och Ingela Lindgren som presenterade hur det går till när kommunen beräknar avgiften för särskilt boende.

Ta del av Elina Forss och Ingela Lindgrens presentationPDF

Broschyr om särskilt boende för äldrelänk till annan webbplats

Upphandlingschef Lisa Tingström och sakkunnig äldre Kerstin Odenfelt presenterade upphandlingssystemet och vad som händer när en person ansökt om hemtjänst.

Ta del av Lisas Tingströms presentationPDF

Förfrågningsunderlag vid upphandlingPDF

Bilaga 1 Riktlinjer för anhörigstöd inom äldreomsorgenPDF

Bilaga 2 Ansvarsfördelning och rutin för trygghetslarmPDF

Bilaga 3 Regler och rutiner för IntraphonePDF

Bilaga 4 IntraphonePDF

Ta del av Kerstins Odenfelts presentationPDF

Mer information om hemtjänst

Under eftermiddagen fanns även Vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Ottosson (KD), förste vice ordförande Monica Fjällman och Marie Ende, andra vice ordförande. De pratade bland annat om korta köer till särskilda boenden, utredning av mellanboenden och utmaningen med personalförsörjning för utförarna inom hemtjänst och särskilda boenden.

Eftermiddagen avslutades med en frågestund. Mellanboende och tiden efter sjukhusvistelse var frågor som kom upp och diskuterades.

 

Redaktör:
Sofia Nyström

Publicerad:
tisdag 22 maj 2018
Senast uppdaterad:
torsdag 16 augusti 2018