Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Försök med trygghetskameror

Under hösten 2019 genomför Österåkers kommun ett försök med trygghetskameror inom den kommunala hemtjänsten. Syftet med projektet är att undersöka om trygghetskameror kan öka trygghet och bekvämlighet för kunder med behov av nattinsats. 

Frågor och svar om trygghetskameror

Vad är en trygghetskamera?

Trygghetskamera är en insats som testas under hösten 2019 inom den kommunala hemtjänsten. Trygghetskameran är ett komplement till fysisk tillsyn. En trygghets-kamera installeras i din bostad och äldreomsorgens personal gör tillsynen på distans vid överenskomna tillfällen i stället för att åka hem till dig. Trygghetskamera är till för dig som har biståndsbeslut om tillsynsbesök och kan vara ett bra alternativ för dig som är lättväckt eller om du inte vill ha personliga besök. Om dina behov förändras kan insatsen med trygghetskamera avslutas och du kan i stället erbjudas besök av äldreomsorgens personal.

Kostar det något för mej att ha en trygghetkamera?

Ingen extra kostnad debiteras för trygghetskameran.

Hur vet jag att personal gjort tillsyn hos mig?

Tillsyn med trygghetskamera ska endast utföras i enlighet med det biståndsbeslut du har. Vem som gjort tillsynen och vilken tid syns i dataloggen.

Sparas det bilder?

Nej, trygghetskameran sparar inget bild-, ljud- eller filmmaterial. Den ger endast en ögonblicksbild vid överenskomna tidpunkter. Det enda som sparas är loggfiler på vem som gjort tillsynerna och vid vilken tidpunkt.

Vad händer om det är fel på kameran?

Det finns säkerställande rutiner för åtgärd och hantering om det skulle uppstå något fel på kameran, eller om det skulle ske ett avbrott. Om kameran indikerar att den är ur funktion kommer tillsynen att göras som tidigare med besök från hemtjänstens personal.

Hur snabbt kommer personal till mig om jag skulle behöva hjälp?

Om tillsynen skulle visa att något ser onormalt ut, exempelvis att du har ramlat vid sängen, kommer äldreomsorgens personal inom 45 minuter, precis som vid ett trygghetslarm.

Hur ofta och hur länge tittar personalen på mig om jag sover?

Tillsynen görs efter överenskommelse med dig. Antalet tillfällen styrs av biståndsbeslutet. Längden på tillsynen är vanligtvis 30-60 sekunder.

Kan vem som helst titta?

Nej, det är särskilt utbildad personal inom hemtjänsten med speciell behörighet som kan utföra tillsynerna. De har en personlig inloggning med hög säkerhetsnivå.

Kan trygghetskamera erbjudas till personer med nedsatt beslutsförmåga?

Vid erbjudande om trygghetskamera görs en individuell bedömning utifrån den enskildes situation. Samtycke krävs. Precis som vid övriga beslut görs det i samförstånd med den enskilde.

Är detta en form av övervakning?

Nej, trygghetskameran är ett valfritt komplement för dig som redan har biståndsbeslut om tillsyn nattetid. Tillsynen görs en kort stund via trygghetskameran och enbart vid överenskomna tillfällen i enlighet med biståndsbeslutet. Det är särskilt utbildad personal inom hemtjänsten som utför tillsynerna.

Kan insats med trygghetskamera avbrytas när som helst?

Ja, insatsen kan när som helst avslutas och du kan i stället få ett vanligt tillsynsbesök av hemtjänstens personal om du så önskar. I och med detta projekt är det enkelt att pröva på insatsen och se hur den fungerar. Om du exempelvis har besök av närstående över natten, och därför inte behöver tillsyn, kan du meddela detta så görs ingen tillsyn.

Är det frivilligt?

Ja, det är ditt eget val om du vill ha insatsen trygghetskamera när du har beslut om tillsynsbesök nattetid.

Inför kommunen trygghetskamera för att spara pengar?

Nej, Trygghetskamera är ett alternativ eller komplement för dig som har tillsyn av hemtjänsten på natten. Trygghetskamera kan vara ett bra alternativ för dig som är lättväckt eller om du inte vill ha personliga besök.

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Lena Ribbing
Senast uppdaterad:
tisdag 3 september 2019