Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig som ibland upplever otrygghet i hemmet. Med ett trygghetslarm kallar du på hjälp i nödsituationer dygnet runt, till exempel om du ramlar. Du ansöker om ett trygghetslarm hos kommunens biståndshandläggare.

I Österåkers kommun består trygghetslarmet av en larmapparat och en larmklocka som du bär med dig. Trygghetslarmet är knutet till mobilnätet utan koppling till din telefon. När du larmar får du kontakt med en larmcentral via larmapparaten. Larmcentralen är bemannad dygnet runt och du kan prata via apparaten även om du är en bit ifrån den. Vid behov kontaktar larmcentralen dig per telefon. För dig som bor på fastlandet kommer i normala fall larmpatrullen inom ca 45 minuter.

Vem har rätt till trygghetslarm?

Oavsett om du är under eller över 65 år har du rätt att ansöka om trygghetslarm. Varje enskild ansökan går igenom en biståndsprövning och det är denna som avgör om du kan få trygghetslarm eller inte.

Vad kostar trygghetslarm?

För närvarande är det kostnadsfritt med trygghetslarm i Österåkers kommun. Du blir dock ersättningsskyldig vid förlorad larmutrustning.

Att tänka på för din säkerhets skull

När trygghetslarmet installeras hos dig behöver du lämna ut nycklar till din bostad. Det är för att hemtjänstpersonalen ska kunna komma in till dig om du har larmat. Larminstallatören tar emot dina nycklar vid installationen. De ser också till att de placeras och förvaras i ett säkert nyckelskåp.

Provlarma din larmklocka 1-2 gånger i månaden. Tänk på att alltid ha larmklockan på dig när du är i bostaden. Larmklockan är vattentät så ha den på dig även när du duschar eller badar. Meddela alltid om du eller dina anhöriga byter telefonnummer eller om ditt behov av trygghetslarm förändras.

Ansökan om trygghetslarm

Du kan ansöka om trygghetslarm hos kommunens biståndshandläggare som du når via kommunens servicecenter. Du kan också ansöka via kommunens e-tjänst som du loggar in på med ditt bank-id.

Ansökan trygghetslarm via e-tjänst

Om du inte själv kan ansöka via kommunens e-tjänst kan du ge en närstående godkännande att ansöka åt dig. Din närstående kommer även att kunna se registrerade ansökningar och pågående beslut. Skriv ut och fyll i blanketten och skicka den till Österåkers kommun.

Blankett för samtycke Pdf, 155.8 kB.

Efter att din ansökan kommit in blir du kontaktad av en handläggare. När ansökan har godkänts kommer larminstallatören att kontakta dig för att boka en tid för att installera larmet hemma hos dig.

Behandling av personuppgifter

Österåkers kommun behöver behandla personuppgifter för att administrera trygghetslarm och för att administrera nyckelhantering.

I en larmbeställning behandlas uppgifter om dig så som namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer, uppgifter om hälsa med mera. Larmbeställningen sparas i fem år efter att insatsen om larm har avslutas och gallras därefter om kommunen inte är skyldig att spara uppgifterna enligt lag. Nyckelkvittens/-kvitto sparas i två år efter utkvittering av nyckel eller avslutad insats. I nyckelkvittot behandlas uppgifter om dig så som namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer, nyckelnummer med mera. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är led i myndighetsutövning. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte skulle bli skyldiga att göra det enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Österåkers kommun, kommun@osteraker.se. Kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, radering, begränsning av behandlingen eller för att göra invändningar. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Du har möjlighet att lämna klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Tillfällig vistelse

På grund av nya coronaviruset och den tilltagande personalbristen inom hemtjänsten i Österåkers kommun, vädjar vi till personer med hemtjänstbehov, hemmahörande i andra kommuner, att inte flytta ut till sitt sommarviste.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Senast uppdaterad:
tisdag 13 april 2021