Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till dessa hör att komma in och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och äta, sköta din hygien samt sova och vila.

Vilka anpassningar kan du ansöka om?

Bidraget kan du få för att anpassa och komplettera de fasta funktionerna i och i anslutning till ditt hem. Fasta funktioner är sådant som du normalt inte tar med dig när du flyttar. För att få bidrag ska behovet inte kunna tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Inomhus kan bostadsanpassningsbidraget till exempel användas till:

  • Borttagning av trösklar
  • Uppsättande av stödhandtag
  • Ordna duschplats istället för badkar
  • Installation av automatisk dörröppnare

Utomhus kan det exempelvis vara:

  • Ramper
  • Ledstänger

Bidraget kan inte användas till åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll och inte heller till tekniska brister i bostaden.

Hur ansöker du?

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Ansökningsblanketten hittar du under rubriken Tjänster och blanketter på denna sida. Du kan även ringa kommunen så skickar vi en ansökningsblankett.

Ansökan skickar du in tillsammans med ett intyg från en arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinsk sakkunnig. Intyget ska styrka att de åtgärder som du ansöker om är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Det ska även finnas ett skriftligt medgivande från den som äger bostaden eller har nyttjanderätten, att anpassningen får utföras samt att den som äger bostaden inte kräver någon ersättning för att återställa anpassningen. 

Vid större anpassningar behöver du även skicka med ett förslag på hur du vill anpassa din bostad, till exempel med ritning och offert.

Boverkets handbok om bostadsanpassningsbidraget länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lagen om bostadsanpassningsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem gör vad

Här i en PDF kan du se rollfördelningen och vem som gör vad i ett bostadsanpassningsärende.

Roller i ärenden om bostadsanpassningPDF

Här kan du läsa mer om vad som händer efter att du sökt bidrag för bostadsanpassning

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Cecilia Kloth
Senast uppdaterad:
onsdag 18 mars 2020