Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Anhörig

Österåkers kommun erbjuder olika former av stöd för att underlätta för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med funktionsnedsättning.


På grund av rådande pandemi anpassas anhörigstöds evenemang på olika sätt.

Med anhörig menas du som inom familjen, släkten eller vänkretsen vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand.

Är du anhörig till en person med missbruk eller beroende? Gå till sidan för Missbruk och beroende.länk till annan webbplats

Anhörigkonsulent

Genom kommunens anhörigkonsulent kan du få:

  • information om vilket stöd kommunen har att erbjuda
  • vägledning och stöd i anhörigfrågor
  • möjlighet att träffa andra anhöriga och att utbyta erfarenheter
  • informationsträffar, föredrag och föreläsningar
  • anhörigcirklar
  • sociala och hälsofrämjande aktiviteter

Kurs om demens för anhöriga

Här kan du ta del av en navigeringskurs från Nationellt kompetenscentrum anhöriga om demens för anhöriga. Navigeringskursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.

Navigeringskurs om demens på webbplatsen anhöriga.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Råd och stöd för anhöriga på Cancefondens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anhörigas Riksförbunds webbplatslänk till annan webbplats

Anhörig – närstående - 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats

Nära cancers webbplatslänk till annan webbplats(för unga som står nära någon som har cancer, eller saknar någon som har dött av sjukdomen)

Anhörig till någon som haft stroke – STROKE-Riksförbundets webbplatslänk till annan webbplats

Nyhetsbrev direkt till din e-post

Som prenumerant på vårt nyhetsbrev får du en gång i månaden nyheter och information om aktiviteter riktade till dig som vårdar och stödjer en närstående.

Evenemangen anpassas till rådande pandemi.

Prenumerera på nyhetsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


På finska-suomeksi

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Annette Lannebjer
Senast uppdaterad:
fredag 16 oktober 2020