Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Äldre

Om du på grund av åldrande eller funktionsnedsättning har svårt att klara av vardagslivet, kan du ansöka om stöd och service hos socialförvaltningen. Du som har en sjuk eller funktionsnedsatt närstående kan också få hjälp och stöd.

Olika typer av stöd

Få hjälp hemma

Av kommunen kan du få hjälp i ditt hem för att kunna bo kvar hemma. Hemtjänsten kan exempelvis hjälpa dig med större insatser som matlagning och tvätt. Fixartjänsten hjälper till med mindre vardagliga saker som att plocka ner saker från höga hyllor eller montera lampor. Du kan ansöka om bostadsanpassning för att exempelvis ta bort trösklar, montera stödhandtag eller ramper.

Hjälp i hemmet

Boende

Letar du efter en ny bostad finns det trygghetsboende och seniorboenden att söka via privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Hos kommunen kan du ansöka om särskilt boende eller växelvård när du har större omsorgsbehov. På ett särskilt boende får du omsorg dygnet runt och på ett växelvårdsboende bor du växelvis mellan ditt vanliga hem och växelvårdsboendet.

Boende

Social gemenskap och aktiviteter

Det finns träffpunkter i kommunen dit du kan gå för gemenskap och aktiviteter. De flesta av aktiviteterna är gratis och kräver ingen föranmälan. Via länken hittar du också nyhetsbrevet Seniorbladet med information om aktiviteter på träffpunkterna.

Träffpunkter och mötesplatser

Få oberoende rådgivning och stöd

Äldreombudet ger råd och vägledning i frågor som rör äldreomsorgen. Äldreombudet når du genom 08-540 810 05, måndag till torsdag klockan 9-10.

Anhörigkonsulenten är ett stöd till dig som hjälper eller vårdar en sjuk eller funktionsnedsatt närstående.

Anhörigstöd

Hur ansöker jag?

Alla former av stöd behöver du inte ansöka om. Läs mer under respektive stöd vad som gäller.

För att ansöka om stöd skriver du ut och skickar in blanketten ”Ansökan socialtjänstlagen”. Du kan också få ett hembesök av en handläggare som hjälper dig att fylla i blanketten. Kontakta en handläggare via kommunens växel i så fall.

Ansökan socialtjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar det?

En del stöd är helt gratis och andra kostar. Det finns även gränser för hur mycket du behöver betala för vissa typer av stöd, som exempelvis hemtjänst.

Avgifter inom äldreomsorgen

Beslut och väntetid

Efter att din ansökan har kommit in får du ditt beslut så snart som möjligt. Din ansökan måste innehålla all information som handläggaren behöver för att fatta beslut, annars kan det dröja längre. Var noga med att fylla i ansökningsblanketten korrekt. Ta hjälp av en handläggare om du behöver det.

Överklaga ett beslut

Ett beslut du inte är nöjd med kan du överklaga. Information om hur du gör det får du tillsammans med ditt beslut.

Överklagan

Vilka lagar styr?

Biståndsbedömt stöd till dig som är äldre ges huvudsakligen utifrån socialtjänstlagen.

Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialförvaltningen har tystnadsplikt. De får inte prata om dig och din situation med utomstående.

För fram dina åsikter

Har du synpunkter på en verksamhet som utförs av Österåkers kommun eller har du förslag på hur vi kan förbättra oss? Använda dig av kommunens e-tjänst för synpunkter och förslag.

Synpunkter och förslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet arbetar med frågor som är viktiga för kommunens pensionärer och äldre invånare.

Pensionärsrådet

På finska-suomeksi

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Lena Ribbing
Senast uppdaterad:
tisdag 27 april 2021