Boendestöd Österåker

Två personer sitter vid bort och fyller i papper

Inom boendestöd arbetar vi stödjande och motiverande med en pedagogisk inriktning för att underlätta och hjälpa dig att möta och hantera vardagslivets situationer.

Vi utgår från att stärka dina förmågor så att du ska kunna leva ett så själv­ständigt liv som möjligt med respekt för ditt självbestämmande och integritet. Vi är noggranna med att bemöta dig på dina villkor så att du ska uppleva att stödet är till hjälp i din situation.

Boendestödet utformas efter dina individuella behov och din egen förmåga. Utifrån bistånds­beslutet planerar vi tillsammans hur ditt boen­destöd ska vara, både i hemmet och för övrigt i vardagen. Boendestödet ska tillsammans med dig hjälpa dig att hitta strategier i din vardag så att den inte blir så energikrävande.

Här är några exempel på vad boendestöd kan innebära:

  • stöd i att planera din vecka
  • samtal och samvaro
  • stöd i samhället som att handla och göra bankärenden
  • hjälp att kontakta och besöka myndigheter samt sjukvård
  • träning i att åka kollektivt eller komma ut och promenera

Vi som stödjer dig är alla utbildade inom vård och omsorg och har en bred kom­petens och erfarenhet inom psykiatri och neuropsykiatri. I vår arbetsgrupp finns både män och kvinnor. Vi har boendestödjare som förutom svenska talar finska, italienska samt engelska. Beroende på omfattning av ditt boendestöd, så kommer du att träffa en eller två boendestödjare som också blir dina kontaktpersoner. Tillsammans gör vi en genomförandeplan med biståndsbeslutet som underlag. Vi boendestödjare har tystnadsplikt

Ge dina synpunkter, klagomål eller förslag

Du kan lämna din synpunkt genom att använda webbformuläret Klagomål, synpunkt eller förbättringsförslag.

Ansök om boendestöd

Om du är intresserad av boendeströd behöver du först ha ett biståndsbeslut. Kontakta socialförvaltningen via servicecenter för mer information om hur en ansökan går till.

Kontakt för ansökan

Servicecenter
08-540 810 00

Kontakt enhetschef

reza.moein@osteraker.se

Publicerad:
Senast uppdaterad: