ABC-föräldrakurs hösten 2021

Kvinna kramar glad pojke

Nu kan du som är förälder till både små barn och tonåringar anmäla dig till höstens ABC-föräldrakurser.

ABC står för Alla Barn i Centrum och har utvecklats av Stockholms stad och Karolinska institutet för att möta det behovet och för att stötta föräldrar att stärka familjerelationerna och handskas bättre med vardagssituationer.

Barn i åldrarna 3–12 år

Nu kan du som vill utvecklas som förälder och har barn i åldrarna 3–12 år anmäla dig till en digital föräldrakurs.

Kursen startar i november och består av fyra träffar samt en återträff. Alla träffar innehåller föreläsningsavsnitt med teman som byggs på varandra samt filmer och diskussioner. Mellan träffarna får du uppgifter att arbeta med på hemmaplan ihop med ditt barn. Har ni möjlighet att delta som föräldrapar och/eller ihop med bonusföräldrar rekommenderar vi det. Ställ in dig på att vara med vid alla tillfällen för att få ut så mycket som möjligt av träffarna.

Stärk relationen till din tonåring

Du som lever med en tonåring hemma är välkommen att ansöka till en föräldragrupp som kallas ABC-tonår eller en kurs online som kallas Föräldrawebben. Syftet med både ABC tonår och Föräldrawebben är att stärka relationen mellan förälder och tonåring och bidra till att tonåringen mår bra. Erbjudandet ingår i ett forskningsprojekt som leds av Karolinska institutet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: