Föräldrakurs för dig med tonåring

Ungdomar på en brygga

Du som lever med en tonåring hemma är välkommen att ansöka till en föräldragrupp som kallas ABC-tonår eller en kurs online som kallas Föräldrawebben.

ABC står för Alla Barn i Centrum och har utvecklats av Stockholms stad och Karolinska institutet för att möta det behovet och för att stötta föräldrar att stärka familjerelationerna och handskas bättre med vardagssituationer.

Syftet med både ABC tonår och Föräldrawebben är att stärka relationen mellan förälder och tonåring och bidra till att tonåringen mår bra. Erbjudandet ingår i ett forskningsprojekt som leds av Karolinska institutet.

Vad innebär forskningsstudien för mig?

  • Forskarna kommer att dra lott för att avgöra om anmälda deltagare ska delta i ABC-tonår eller Föräldrawebben.
  • Innan och efter studien kommer alla deltagare, inklusive de tonåringar som vill, svara på enkäter online.

Föräldrawebben

I Föräldrawebben har alla deltagare under kursens gång kontakt via chat med en föräldraguide från kommunen.

ABC-tonår

Om du skulle hamna i gruppen som ska delta i ABC-tonår kommer träffarna att äga rum följande dagar och tider:

Onsdagar klockan 12.30–15.00 i församlingssalen i Åkersberga kyrkligt centrum. 27/10, 10/11, 24/11 och 8/12.

Publicerad:
Senast uppdaterad: