Anhörig

Österåkers kommun erbjuder olika former av stöd för att underlätta för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med funktionsnedsättning.

Med anhörig menas du som inom familjen, släkten eller vänkretsen vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand.

Är du anhörig till en person med missbruk eller beroende? Gå till sidan för missbruk och beroende.

Anhörigkonsulent

Genom kommunens anhörigkonsulent kan du få:

  • information om vilket stöd kommunen har att erbjuda
  • vägledning och stöd i anhörigfrågor
  • möjlighet att träffa andra anhöriga och att utbyta erfarenheter
  • informationsträffar, föredrag och föreläsningar
  • anhörigcirklar
  • sociala och hälsofrämjande aktiviteter

  Kurs om demens för anhöriga

  Här kan du ta del av en navigeringskurs från Nationellt kompetenscentrum anhöriga om demens för anhöriga. Navigeringskursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.

  Anhörigstöd - enheten för stöd till äldre och funktionsnedsatta

  Anhörigkonsulent - Annette Lannebjer

  Anhörigkonsulent - Hanna Jäger

  Publicerad:
  Senast uppdaterad:
  Hjälpte informationen på denna sida dig?