Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Trygg i Österåker

Österåker ska vara en trygg plats att bo och leva på. Trygg i Österåker är kommunens förebyggande arbete som ska öka tryggheten, minska brottsligheten och användandet av droger.

För att vår kommun ska vara trygg och säker arbetar Trygg i Österåker med att sprida kunskap, utbilda, stödja verksamheter och delta i olika samarbeten. Risken att man begår, eller råkar ut för, ett brott är större om man har tagit droger eller druckit alkohol. Därför arbetar kommunen för att minska användandet. Målet är att ingen ska använda droger eller dopa sig. Konsumtionen av alkohol och de skador som alkoholen orsakar ska minska. Det gäller även användandet av tobak.

Ungdomar, droger och alkohol

De flesta som testar droger gör det efter att de har druckit alkohol. Det bästa sättet att hålla tonåringar borta från droger är alltså att se till att de avstår från alkohol. Här spelar föräldrar en stor roll.

Österåkers kommun samarbetar med kommunpolisen, skolan och flera olika förvaltningar för att minska användandet av droger bland unga i kommunen. Samarbetet har bland annat resulterat i Drogupplysningen, ett undervisningsmaterial om droger för skolan.

Läs mer om drogförebyggande arbete i Österåker.

Grannsamverkan och båtsamverkan

Polisen och Österåkers kommun samarbetar kring grannsamverkan och båtsamverkan för att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet, samt minska båtrelaterade stölder.

Läs mer om volontärarbete som exempelvis grannsamverkan och båtsamverkan.

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Lena Brodin
Senast uppdaterad:
tisdag 20 oktober 2020