Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Försäkring

Alla Österåkers kommuns verksamheter är försäkrade genom det kommunalägda försäkringsbolaget Stockholmsregionens försäkring AB (SRF). Försäkringarna omfattar kommunens egendom, ansvar, motorfordon, tjänsteresa och olycksfall.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen är en grundförsäkring som gäller vid skador som orsakats av ett olycksfall, men däremot inte av en sjukdom. Försäkringen gäller heltid, dygnet runt, alla årets dagar. Skolelever, barn, ungdomar och andra grupper som är inskrivna i kommunal vård, omsorg och verksamheter i Österåker omfattas av försäkringen. Försäkringen gäller i Sverige. Vid skolresa/praktik med mera. utomlands läs mer på srfab.net Länk till annan webbplats.

Tjänstereseförsäkring

Denna försäkring omfattar anställda, förtroendevalda, praktikanter, elever samt personer utsedda av kommunen på tjänsteresa eller studieresa för kommunens räkning.

Personlig egendom

Kommunens försäkringar omfattar inte skador eller förlust av personliga ägodelar som till exempel glasögon, solglasögon, jacka eller mobiltelefon. Vid skada på personlig egendom, kontakta ditt försäkringsbolag.

Om olyckan är framme

  • Sök upp en läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan. Spara kvitton.
  • Gör en skadeanmälan till försäkringsbolaget SRF genom att klicka på någon av länkarna nedan. Bifoga kvitton och intyg.

Skadeanmälan, olycksfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skadeanmälan, tjänsteresa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Ulf Palmgren
Senast uppdaterad:
onsdag 25 november 2020