Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers kommuns åtgärder med anledning av de nya skärpta allmänna råden i länet

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med den tillförordnade smittskyddsläkaren i Region Stockholm, beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län. Beslutet gäller från den 29 oktober till den 19 november. Här kan du läsa om Österåkers kommuns åtgärder med anledning av de nya skärpta allmänna råden.

Den nya skärpta allmänna råden innebär att alla som vistas i Stockholms län bör:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, muséer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

 • Avstå från att delta där trängsel kan uppstå, exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte i idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.

 • Om möjligt, undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.

 • Du som är arbetsgivare och verksam i Stockholm bör uppmana dina medarbetare att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Liksom tidigare gäller att du bland annat:

 • Stannar hemma även om du bara känner dig lite sjuk
 • Testar dig vid symtom (se 1177.se)
 • Tvättar händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • Håller avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Övergripande åtgärder

Österåkers kommuns styrgrupp för corona och covid-19 har sammankallas för att vidta åtgärder så att de nya allmänna skärpa råden efterföljs.

Kommunens inriktning är att alla medarbetare som kan ska jobba på distans. Medarbetare ska endast ha fysiska möten om de är nödvändiga för verksamhetens uppdrag. Fysiska möten ska undvikas så långt det går och istället hållas digitalt eller via telefon. Tjänsteresor ska bara genomföras om de är verksamhetskritiska och brådskande.

Förskola och skola

På Öppna förskolan är samtliga aktiviteter förlagda utomhus.

Hämtning och lämning av barn på kommunala förskolor och fritidshem sker utomhus.

På kommunala skolor tas inte några besökare emot som inte vanligtvis vistas där. Det gäller både vårdnadshavare och andra besökare. All kontakt med skolorna sker via telefon, e-post eller Microsoft Teams.

Österåkers kommun har beredskap att snabbt kunna ställa om till distansundervisning i kommunala skolor om behov uppstår.

Simundervisning för elever ställs in så länge de allmänna råden i region Stockholm gäller

Vid konstaterad smitta bland elever i kommunala grundskolor och på Österåkers gymnasium tillämpas Region Stockholms riktlinjer, vilket innebär att skolans rektor informerar vårdnadshavare och elever i aktuell klass enligt fastställda rutiner.

Vård och omsorg

Inom vård- och omsorgsverksamheterna finns extra rutiner, skyddsmaterial och utbildningsinsatser på plats sedan i våras. Sjukfrånvaron bland medarbetare är för närvarande något lägre än föregående år och smittspridningen är begränsad.

Österåkers kommun har tagit fram följande rekommendation för besök på särskilda boenden inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Rekommendationen gäller för såväl kommunala boenden som boenden i privat regi:

 • Besök genomförs i den boendes egen lägenhet.
 • Utifrån en riskbedömning rekommenderar kommunen att endast en person i taget besöker den boende åt gången för att det ska gå att hålla två meters avstånd.
 • Personal visar vägen till och från den lägenhet där besöken sker.
 • Besökare ska uppmanas till god handhygien inför, under och efter besök.

För hantering av information om smitta inom kommunens LSS-boenden kommer kommunen undersöka intresset för att samtycka till att sådan delas.

Utökad kontroll av förekomst av feber görs innan deltagande i aktiviteter för att säkerställa att smittspridning inte sker i verksamheten.

Kultur och fritid

Länsstyrelsen har beslutat att publikgränsen på max 50 personer kommer att kvarstå i länet efter den 1 november. Läs mer om hur de nya rekommendationerna påverkar idrotten och föreningslivet: Fortsatt publiktak på 50 personer i Stockholms län.

Alla evenemang på Berga teater som är inbokade fram till den 19 november ställs in eller skjuts på framtiden. Endast digitala aktiviteter kommer att tillåtas.

Allmänhetens skridskoåkning i Österåkers sportcentrum har också ställts in tills vidare.

Biblioteken kommer inte fungera som en mötesplats under denna tid, utan kommer endast vara öppna för korta besök. Detta kan komma att förändras. Möjlighet finns för närvarande endast att låna och/eller lämna tillbaka böcker, samt göra utskrifter. Endast en dator kommer att finnas tillgänglig, inga sitt- eller studieplatser kommer att erbjudas och tidskriftsavdelningen kommer ha ett begränsat utbud. Alla fysiska aktiviteter och program är inställda, endast digitala evenemang erbjuds. Klassbesök tas inte emot, men lärare kan beställa bokkassar som tidigare.

Bibliotekens öppettider kommer reduceras till måndagar-fredagar klockan 11-18, lördagar klockan 11-15, söndagar stängt.

Näringsliv

Österåkers kommun uppmanar dig som är arbetsgivare och verksam i kommunena att uppmana dina medarbetare att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, samt skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Ta del av vår samlade information för dig som är företagare med anledning av coronaviruset och covid-19: Information för företag.

Mer information

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer på Länsstyrelsen Stockholms webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om coronaviruset och covid-19 på österåker.selänk till annan webbplats

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med Österåkers kommun ber vi dig i möjligaste mån att använda telefon eller e-post. Vi har i första hand digitala möten framför personliga möten på plats i våra verksamheter. Detta för att minska spridning av smitta. Behöver du ändå besöka oss är det ordinarie öppettider som gäller om inget annat anges.

Du når kommunens servicecenter på:

Telefon: 08-540 810 00
E-post: servicecenter@osteraker.se

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
fredag 30 oktober 2020
Senast uppdaterad:
fredag 30 oktober 2020