Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Begränsningsförordningen – det här gäller

För att minska risken för smittspridning har kommuner sedan den 4 mars möjlighet att införa vistelseförbud på vissa offentliga platser om det är stor risk för trängsel.

Möjlighet att stänga offentliga platser

Den 4 mars 2021 fick alla kommuner möjlighet att införa vistelseförbud på vissa offentliga platser för att minska risken för smittspridning.

Pandemilagen, även kallad covid-19-lagen, har en begränsningsförordning som ger kommuner möjlighet att stänga offentliga platser om det finns en stor risk för trängsel. Exempel på platser är parker och badstränder. Österåkers kommun stänger bara en plats om det inte finns några andra alternativ.

Det är varje enskild persons ansvar att följa restriktionerna, hålla avstånd och undvika trängsel så att vi alla kan fortsätta ha tillgång till och besöka våra badplatser och parker. Den som vistas på ett område där förbud råder riskerar böter.

Platser som inte omfattas

Kommunen kan inte utfärda förbud för platser som främst används för förflyttning som bilvägar eller gågator. Inte heller platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande omfattning kan få förbud. Exempel på platser är köpcentrum och bibliotek.

Så här arbetar Österåkers kommun

Om vi behöver fatta ett beslut om förbud kräver lagen att vi först samråder med regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten. Beslutet fattas av beredskapsutskottet. Beslutet gäller en tydligt avgränsad plats under en begränsad tid.

Arbetet med att hantera möjligheten att införa vistelseförbud pågår med planering av förebyggande insatser, framförallt inför sommaren. Kommunen tar också fram lägesbedömningar för var trängsel kan uppstå. Lägesbedömningarna används som en grund i samrådet med smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten inför att ett beslut om förbud ska fattas.

Här kan du ta del av Österåkers kommuns åtgärder med anledning av pandemin och se vad du själv kan göra för att minska smittspridningen i samhället

Mer information om begränsningsförordningen

Du kan läsa mer om hur begränsningsförordningen fungerar och se hur lagen är formulerad hos Sveriges kommuner och regioner (SKR).
SKR:s information om begränsningsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillfällig pandemilag

Söndagen den 10 januari började den tillfälliga pandemilagen att gälla. Bland annat fick butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler. Lagen gäller till och med den 30 september 2021.
Folkhälsomyndighetens nyhet om den tillfälliga lagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen Stockholms information om tillsyn av den tillfälliga pandemilagen med frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
torsdag 29 april 2021
Senast uppdaterad:
torsdag 29 april 2021