Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Information om coronaviruset och covid-19 från Österåkers kommun

Senast uppdaterad 23 november klockan 15:55. Informationen på denna sida uppdateras kontinuerligt.

Coronavirusets spridning har tagit ny fart och många riskerar att bli allvarligt sjuka och dö av covid-19. Skärpta allmänna råd gäller i vår kommun. Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar för att inte sprida smitta, ditt agerande avgör. Här får du löpande uppdateringar från Österåkers kommun och ser vad du som privatperson ska göra.

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med Region Stockholms smittskyddsläkare, beslutat att kraftigt skärpa de allmänna råden i Stockholms län. Det här gäller även i Österåker.

Pandemin är inte över – vi har alla ett personligt ansvar för att hjälpa till och bryta smittspridningen, som nu ökar hastigt och oroväckande. Det är viktigt att vi alla nu gör det vi kan för att inte fler ska insjukna och behöver få intensivvård. Tack för att du orkar och hjälper till!

De skärpta råden riktar sig till dig som bor och verkar i Stockholms län och gäller 29 oktober–13 december.

Utöver att följa de allmänna råden: Stanna hemma när du är sjuk, tvätta händerna ofta och håll avstånd bör du också:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, muséer, bibliotek, badhus och gym. Undantag är nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Avstå från att delta i fysiska möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte i idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i fester eller liknande socialt umgänge.

Från och med 24 november får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Begravningsceremonier är undantagna, där tillåts max 20 deltagare. Samtidigt tas det tidigare undantaget för tillställningar på serveringsställen bort. Beslutet gäller tillsvidare.

Mer information finns på krisinformation.se. Där kan du också se vad som menas med allmän sammankomst och offentlig tillställning.

Aktuell information på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skärpta allmänna råd i Stockholms län från och med den 29 oktober.

Läs mer om Österåkers kommuns åtgärder med anledning av de skärpta allmänna råden i Stockholms län

Den som bor tillsammans med en konstaterat smittad person ska följa liknande regler som den som har covid-19. Det innebär att alla som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola eller universitet och som bor med eller har bott med en person som har covid-19 under den smittsamma perioden alltid ska arbeta eller studera hemifrån under minst 7 dagar. Dagarna räknas från att den person som är smittad blev provtagen. Den smittsamma perioden sträcker sig vanligtvis från en dag före de första symtomen och minst sju dagar framåt.

Barn som går i förskola, grundskola eller gymnasiesärskola får fortsätta gå till sina skolor som vanligt även om de bor med någon som har covid-19. Förutsättningen är att de själva är friska. Barnen och ungdomarna ska under den här perioden träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter. De behöver heller inte ta något PCR-prov om de mår bra. Om de får symtom ska de provtas.

Läs mer om hemisolering på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Coronapandemin vilket ställer stora krav på var och en i samhället. Svenska myndigheter vädjar till oss alla att ta ett aktivt ansvar och göra det vi kan för att inte sprida smitta. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt, alla har ett ansvar för detta och det är vårt agerande som ger effekt.

Österåkers kommun arbetar aktivt med att begränsa smittspridningen i de kommunala verksamheterna. Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen arbetar vi kontinuerligt tillsammans med länets kommuner, räddningstjänst, Länsstyrelsen, Region Stockholm och andra myndigheter. Vi följer därmed de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm ger.

Här kan du ta del av information inom respektive verksamhet

Österåkers övergripande arbete

Är du 70 år eller äldre och behöver hjälp med att handla mat och medicin?

Österåkers kommun och Svenska kyrkan i Österåker samarbetar för att hjälpa dig som är 70 år eller äldre, eller tillhör en riskgrupp att handla hem mat och läkemedel.

Läs mer om hjälpen

Hjälp oss bli bättre – dela med dig av dina idéer!

Har du en idé eller ett förslag till en lösning på något av de problem som samhället möter just nu? Skicka in din idé eller ditt förslag via vår e-tjänst.

Läs mer om e-tjänsten och skicka in ditt förslag

Stödåtgärder för det lokala näringslivet

Österåkers kommun tar fram att stödpaket till det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset covid-19.

Läs mer om kommunens åtgärder för det lokala näringslivet

Övergripande arbete

Österåkers kommun har en styrgrupp för corona och covid-19 som sammanträder regelbundet för att säkerställa att nationella och regionala rekommendationer efterföljs.

Kommunens inriktning är att alla medarbetare som kan ska jobba på distans. Medarbetare ska endast ha fysiska möten om de är nödvändiga för verksamhetens uppdrag.

Fysiska möten ska undvikas så långt det går och istället hållas digitalt eller via telefon.

Tjänsteresor ska bara genomföras om de är verksamhetskritiska och brådskande.

Österåkers kommun har utökat städningen och desinficeringen av sina verksamhetslokaler.

Rapporter från Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) ger återkommande rapporter kring läget.

Läs lägesrapporter till förtroendevalda

Provtagning och statistik

Det är Region Stockholm som ansvarar för provtagningen i Stockholms län. Det finns god kapacitet för provtagning av både pågående sjukdom i covid-19 och test av antikroppar. Du kan läsa mer om provtagning och boka tid på Region Stockholms webbplats.

Om provtagning på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhlsomyndigheten redovisar bekräftade fall av covid-19 på sin webbplats.

Folkhälsomyndighetens statistik gällande covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resultat från antikroppstester

Den 30 juni uppdaterade Folkhälsomyndigheten sin vägledning för antikroppspåvisning vid covid-19. Vägledningen tydliggör vad ett positivt antikroppstest bedöms innebära för individen, bland annat att personer över 70 år och personer som tillhör en riskgrupp kan umgås med familj och nära vänner i större utsträckning.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp till att sätta upp affischer

1177 Vårdguiden har tagit fram affischer som du kan skriva ut och sätta upp där du tycker att det saknas.

1177 Vårdguidens affischerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskola och skola

Gymnasieskolor och komvux

För att elever och lärare ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd bedrivs undervisningen på Österåkers gymnasiums nationella program för närvarande delvis på distans. Läs mer här

Utbildning för vuxna inom komvux kan också behöva ges delvis på distans för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska kunna följas.

Kommunens förskolor och grundskolor är öppna som vanligt

På Berga öppna förskola är samtliga aktiviteter förlagda utomhus.

Kommunens förskolor och grundskolor hålls öppna som vanligt. Nattomsorgen är däremot stängd. Hämtning och lämning på förskolor och fritidshem sker utomhus. Medarbetare, barn och elever stannar hemma om de är sjuka. Det gäller vid alla symtom på luftvägsinfektion, även lindriga.

På kommunala skolor tas inte några besökare emot som inte vanligtvis vistas där. Det gäller både vårdnadshavare och andra besökare. All kontakt med skolorna sker via telefon, e-post eller Microsoft Teams.

Österåkers kommun har beredskap att snabbt kunna ställa om till distansundervisning i kommunala skolor om behov uppstår.

Simundervisning för elever ställs in så länge de skärpta allmänna råden i region Stockholm gäller.

Vid konstaterad smitta bland elever i kommunala grundskolor och på Österåkers gymnasium tillämpas Region Stockholms riktlinjer, vilket innebär att skolans rektor informerar vårdnadshavare och elever i aktuell klass enligt fastställda rutiner.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i grundskolan stannar hemma och testas om de har symtom på covid-19. Barn i förskolan ska stanna hemma när de är sjuka och behöver inte testas för covid-19. Barnet ska vara hemma så länge det har symtom och vara symtomfri i 48 timmar innan det återvänder. Det gäller även äldre barn som inte testats för covid-19.

Om barnet har testats för covid-19 och fått positivt svar ska barnet stanna hemma så länge det har symtom men minst sju dagar och ytterligare två dagar utan symtom. Vid ett negativt provsvar kan barnet återvända till skolan när det är friskt och allmäntillståndet tillåter.

Kommunen går regelbundet ut med information till förskolor och skolor via rektor under terminerna.

Utökad omsorg för barn med vårdnadshavare som arbetar inom intesivvården

Krislägesavtalet för säkerställande av personalförsörjningen inom IVA-verksamheter i Region Stockholm är aktiverat. Österåkers kommun erbjuder därför temporärt utökade omsorgstider för barn med vårdnadshavare inom intensivvården. Omsorg omfattar förskola, pedagogisk omsorg och fritids.

Läs mer om utökad omsorg för barn med vårdnadshavare som arbetar inom intensivvården

Skolmåltider

Skolor kan fortsatt servera både kall och varm mat i bufféservering och barn och gäster kan ta mat själva.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Österåkers förskolor och grundskolor fortsätter därmed med matservering enligt de hygienregler som tillämpas i vanliga fall samt att eleverna håller avstånd till varandra.

Läs mer hos Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny förordning om skola från regeringen

Den 19 mars 2020 beslutade regeringen om en ny förordning som möjliggör för olika åtgärder när skolor behöver stänga på grund av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Att prata med barn om coronaviruset

Det viktigaste man kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

I Österåkers skolor finns det stöd och råd att få av psykologer och skolkuratorer som arbetar inom elevhälsan. Skolpsykologernas och skolkuratorernas arbete pågår som vanligt och kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbplats.

BRIS har tagit fram bra information om hur man kan prata med barn om coronaviruset.

Ta del av informationen på BRIS webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS har också en stödtelefon för barn. Telefon: 116 111.

Har du som vårdnadshavare frågor?

Vårdnadshavare till skolelever kontaktar rektor eller skolsköterska, medan vårdnadshavare till förskolebarn kontaktar rektor eller BVC.

Vård och omsorg

Stark avrådan från besök på särskilda boenden inom äldreomsorg med mera

Det har skett en kraftig ökning av covid-19 i samhället. Därför avråder Österåkers kommun starkt från besök vid särskilda boenden inom äldreomsorg och socialspykiatri samt LSS-boenden. Avrådan gäller tills vidare.

Om ett besök ändå genomförs rekommenderar Österåkers kommun att:

 • Besök genomförs endast i den boendes egna lägenhet.
 • Endast en person i taget besöker den boende för att det ska gå att hålla två meters avstånd i bostaden.
 • Personal visar vägen till och från den lägenhet där besöket ska ske.
 • Besökare ska ha god handhygien inför, under och efter besök

Rekommendationen gäller för såväl kommunala boenden som boenden i privat regi.

Utförare av vård- och omsorgsverksamheterna har rutiner, skyddsmaterial och har genomfört utbildningsinsatser sedan i våras.

Nationellt besöksförbud hävdes den 1 oktober

Den 1 oktober hävdes det nationella besöksförbudet på äldreboende. Verksamhetsansvariga på respektive boende ansvarar för att besöken går att genomför på ett säkert sätt.

Tänk på att fortsätta följa rekommendationerna och avstå besök om du känner dig det minsta sjuk. Kontakta gärna boendet i förväg och hör vad som gäller.

Uppdaterade rutiner vid besök på särskilda boenden för äldreomsorg, LSS och socialpsykatri från och med den 30 oktober

Folkhälsomyndighetens information om säkra besök inom äldreomsorgenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Särskilda restriktioner för personer som är 70 år eller äldre och i riskgrupp har tagits bort

Den 22 oktober meddelade Folkhälsomyndigheten och regeringen att de särskilda restriktioner som gällt för personer som är 70 år eller äldre och i riskgrupp tas bort. Nu omfattas de här grupperna av samma restriktioner och riktlinjer som övriga personer i samhället. Alla har samma ansvar att skydda sig själv och andra.

Läs Folkhälsomyndighetens nyhet om förändringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Covid-team inom hemtjänsten och korttidsboende för covid-smittade

Österåkers kommun inrättade i april 2020 en grupp inom hemtjänsten som enbart besökte konstaterat smittade hemtjänstkunder. Dessutom  startades ett tillfälligt korttidsboende för Österåkersbor med covid-19 som var för sjuka för att vårdas i hemmet. Såväl den särskilda gruppen inom hemtjänsten som det tillfälliga korttidsboendet verksamhet avslutades den 30 juni då behov inte längre fanns. Gruppen och boendet kan starta snabbt igen om läget förändras.

Läs nyheten Inget behov av korttidsboende för covidsjuka för närvarande

Daglig verksamhet, korttidsvistelse och korttidstillsyn har tills vidare öppet som vanligt.

Om för många medarbetare inom hemtjänsten blir sjuka, kommer insatser såsom mat och omsorg att prioriteras framför serviceinsatser såsom städning och ledsagning med mera. Österåkers kommun har rekryterat vikarier till kommunens verksamheter.

Har du frågor, kontakta ansvarig enhetschef för verksamheten.

Är du utsatt för våld, känner du dig orolig eller behöver prata med någon?

I oroliga tider kan det vara skönt att prata med någon som lyssnar.

Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon har öppet dygnet runt. Hit kan du ringa om du är utsatt för våld i din nära relation. Även anhöriga kan ringa hit och det finns möjlighet till samtal på flera språk.
Telefon: 020-50 50 50

Mer information om vilken hjälp du kan få, olika typer av våld, länkar till fler stödorganisationer samt information till dig som utövar våld.

Svenska kyrkan i Österåker erbjuder olika typer av samtalsstöd.

Samtal och stöd hos Svenska kyrkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda korset har startat upp en stödtelefon dit du kan ringa om du känner stress och oro över utbrottet av coronaviruset som pågår.

Röda korsets stödlinjelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jourhavande medmänniska kan du nå under natten. De har öppet varje dag klockan 21.00-06.00.
Telefonnummer: 08-702 16 80

Äldretelefonen finns för dig som är över 60 år och mår psykiskt dåligt. Du kan ringa varje vardag klockan 10.00-15.00.
Telefon: 020-22 22 33

Du som är ung och känner dig orolig hittar tips, telefonnummer och länkar på Uppdrag psykisk hälsas webbplats

Uppdrag psykisk hälsas information till barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS stödtelefon finns för dig som är under 18 år och behöver prata med någon.
Telefon: 116 111

BRIS har också en vuxentelefon om barn.
Telefon: 0771-50 50 50

Folkhälsomyndigheten har samlat information för dig som känner oro på sin webbplats.

Folkhälsomyndighetens information för dig som känner orolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har det blivit tufft privatekonomiskt?

Riskerar du att drabbas, eller har du redan drabbats, ekonomiskt av coronakrisen? Hör av dig till Österåkers kommuns budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa dig.

Läs mer om vilket stöd du kan få hos kommunens budget- och skuldrådgivare

Kultur och fritid

Möten och evenemang

Österåkers kommun har beslutat att ställa in eller skjuta upp de möten och evenemang som kommunen arrangerar, som inte bedöms vara nödvändiga.

Konferenser, utbildningar, samt studie- och verksamhetsbesök undviks till vidare.

Möten med externa parter sker så långt det är möjligt på distans. Vi har i första hand digitala möten framför personliga möten på plats i våra verksamheter.

Läs mer i Länsstyrelsen Stockholms pressmeddelande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från och med 24 november och fyra veckor framåt får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Samtidigt tas det tidigare undantaget för tillställningar på serveringsställen bort. Mer information finns på krisinformatin.se.

Aktuell information på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
  danstillstälningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmän sammankomster eller cirkusföreställningar

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningarPDF

Allmänhetens skridskoåkning

Allmänhetens skridskoåkning i Österåkers sportcentrum har också ställts in tills vidare.

Berga teater

Alla evenemang på Berga teater som är inbokade ställs in eller skjuts på framtiden med anledning av de skärpta allmänna råden i länet. Endast digitala aktiviteter kommer att tillåtas.

Österåkers bibliotek

Biblioteken kommer inte fungera som en mötesplats så länge de allmänna skärpta råden gäller i länet, utan kommer endast vara öppna för korta besök. Detta kan komma att förändras. Möjlighet finns för närvarande endast att låna och/eller lämna tillbaka böcker, samt göra utskrifter. Endast en dator kommer att finnas tillgänglig, inga sitt- eller studieplatser kommer att erbjudas och tidskriftsavdelningen kommer ha ett begränsat utbud. Alla fysiska aktiviteter och program är inställda, endast digitala evenemang erbjuds. Klassbesök tas inte emot, men lärare kan beställa bokkassar som tidigare.

Bibliotekens öppettider kommer reduceras till måndagar-fredagar klockan 11-18, lördagar klockan 11-15, söndagar stängt.

Österåker är öppet för dig!

I tider av fysisk distansering finns det ändå mycket för dig att göra här i Österåker, såväl hemifrån soffan som ute i vår fantastiska natur och våra parker och grönområden. Här har vi sammanställt en mängd tips.

Österåker är öppet för dig.

Näringsliv

Med anledning av de skärpta allmäna råden i länet uppmanar kommunen dig som är arbetsgivare och verksam i kommunen att uppmana dina medarbetare att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, samt skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

På länken nedan finns det samlad information för dig som är företagare med anledning av coronaviruset och covid-19.

Information för företag

Vad du kan göra själv

Skärpta allmänna råd från och med 29 oktober

Folkhälsomyndigheten har den 29 oktober fattat beslut om skärpta allmänna råd för bland annat Stockholms län.

Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län att:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än dem som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Stanna hemma om du är sjuk!

De flesta blir lindrigt sjuka av coronaviruset. Om du har förkylningssymtom som feber och hosta är det viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och:

 • stannar hemma
 • undviker att träffa andra än dem du bor med
 • väntar minst två dygn efter att du blivit frisk innan du återvänder till skola, jobb eller besöker allmänna platser. Även om du bara har milda förkylningssymtom är det viktigt att begränsa fysiska nära kontakter där smitta riskerar att överföras. Tänk på att du minskar risken för smitta genom att tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Testa dig om du har symtom på covid-19. Region Stockholm ansvarar för provtagningen. Läs mer på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt. Bit inte ihop utan sök vård som vanligt.

Information om provtagning på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den som bor tillsammans med en konstaterat smittad person ska följa liknande regler som den som har covid-19. Det innebär att alla som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola eller universitet och som bor med eller har bott med en person som har covid-19 under den smittsamma perioden alltid ska arbeta eller studera hemifrån under minst 7 dagar. Dagarna räknas från att den person som är smittad blev provtagen. Den smittsamma perioden sträcker sig vanligtvis från en dag före de första symtomen och minst sju dagar framåt.

Barn som går i förskola, grundskola eller gymnasiesärskola får fortsätta gå till sina skolor som vanligt även om de bor med någon som har covid-19. Förutsättningen är att de själva är friska. Barnen och ungdomarna ska under den här perioden träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter. De behöver heller inte ta något PCR-prov om de mår bra. Om de får symtom ska de provtas.

Läs mer om hemisolering på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var och en av oss har ett stort ansvar!

Från och med den 29 oktober 2020 till och med den 19 november 2020 har Folkhälsomyndigheten skärpt sina allmänna råd och alla som vistas i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län uppmanas att:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Läs mer om de skärpta allmänna råden på Fokhälsomyndightens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dessa skärpta råd kompletterar de allmänna råd som Folhälsomyndigheten beslutade den 1 april för att motverka spridningen av covid-19 i Sverige. De allmänna råden betonar vilket ansvar var och en av oss har för att minska smittspridningen.

För att begränsa smittspridningen ska du:

 • vara noggrann med din handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 • hålla avstånd, gärna två meter, till andra människor inomhus, utomhus och på platser där människor samlas, exempelvis i butiker, köpcentrum, servicekontor, väntrum och bibliotek
 • undvika att resa i kollektivtrafiken. Om du måste resa, undvik rusningstrafik och hålla avståndet till andra människor
 • avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop
 • undvika att byta om i allmänna omklädningsrum och hålla avstånd till andra på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler

Läs Folkhälsomyndighetens allmänna rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tänk också på det här:

 • arbeta hemifrån om du har möjlighet
 • besök inte äldre släktingar, men ring gärna och prata med dem.
 • det råder förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

Folkhälsomyndighetens information om resorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följ UD:s avrådan från icke nödvändiga resor till andra länder om du behöver resa utomlands.

Aktuell information om utrikesresor på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina riktlinjer och lättat på restriktionerna för personer som har antikroppar mot covid-19.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning om resultat från antikroppstestlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mår du dåligt psykiskt?

Om du mår dåligt psykiskt och behöver råd eller hjälp kan du söka vård utan remiss från läkare. Det gäller också om du har ett beroende du vill få hjälp med.

Information på 1177 Vårdguiden om psykiskt stöd och stöd vid beroendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självhjälpsprogram ger stöd vid oro

På 1177 Vårdguiden finns ett självhjälpsprogram för dig som upplever oro i samband med covid-19. Programmet vänder sig till dig som vill lära dig hantera oron på egen hand. Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och åtkomligt för alla invånare över 18 år i Stockholms län via 1177 Vårdguidens inloggade e-tjänster. Programmet görs på egen hand utan stöd av vårdpersonal och ger dig verktyg att förstå och hantera din oro. Om du är osäker på om du behöver en vårdkontakt eller kan pröva ett självhjälpsprogram kan du vända dig till 1177 på telefon eller din vårdcentral och få hjälp med bedömningen. Om du känner stark oro och har svårare psykiska besvär bör du ta kontakt med en vårdcentral eller den psykiatriska vården. Vid akuta psykiatriska tillstånd ring 112.

Självhjälpsprogrammet på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du utsatt för våld, känner du dig orolig eller behöver prata med någon?

I oroliga tider kan det vara skönt att prata med någon som lyssnar.

Om du utsätts för hot och våld av någon som du bor ihop med, eller en annan närstående person, kan du få hjälp av socialtjänsten i Österåkers kommun.

Du kan få råd och stöd för dig och dina barn. Du kan också ansöka om ekonomiskt bistånd och tillfälligt skyddat boende.

Kontakta socialtjänsten via 08-540 810 00

Mer information om vilken hjälp du kan få, olika typer av våld, länkar till fler stödorganisationer samt information till dig som utövar våld.

Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon har öppet dygnet runt. Hit kan du ringa om du är utsatt för våld i din nära relation. Även anhöriga kan ringa hit och det finns möjlighet till samtal på flera språk.
Telefon: 020-50 50 50

Svenska kyrkan i Österåker erbjuder olika typer av samtalsstöd.

Samtal och stöd hos Svenska kyrkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda korset har startat upp en stödtelefon dit du kan ringa om du känner stress och oro över utbrottet av coronaviruset som pågår.

Röda korsets stödlinjelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jourhavande medmänniska kan du nå under natten. De har öppet varje dag klockan 21.00-06.00.
Telefonnummer: 08-702 16 80

Äldretelefonen finns för dig som är över 60 år och mår psykiskt dåligt. Du kan ringa varje vardag klockan 10.00-15.00.
Telefon: 020-22 22 33

Du som är ung och känner dig orolig hittar tips, telefonnummer och länkar på Uppdrag psykisk hälsas webbplats

Uppdrag psykisk hälsas information till barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS stödtelefon finns för dig som är under 18 år och behöver prata med någon.
Telefon: 116 111

BRIS har också en vuxentelefon om barn.
Telefon: 0771-50 50 50

Folkhälsomyndigheten har samlat information för dig som känner oro på sin webbplats.

Folkhälsomyndighetens information för dig som känner orolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du husdjur?

Som djurägare är det bra att planera för vem som kan ta hand om ditt djur om du blir sjuk och inte kan ta hand om det själv. Länsstyrelsen har samlat nyttig information till dig som är djurägare.

Länsstyrelsens tips till djurägarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Österåker är öppet för dig

Frisk luft och fysisk aktivitet mår de flesta bra av. Du hittar tips på konst och kultur, digitala upplevelser och aktiviteter av såväl det rörligare och lugnare slaget via länken här nedan. Österåker är öppet för dig!

Österåkers tips till aktiviteter i virustider

När du är ute i skog och mark - visa hänsyn! Följ allemansrätten och tänk på att inte störa eller förstöra.

Naturvårdsverkets information om allemansrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till personer med intellektuell funktinsnedsättning

Myndigheten för delaktighet har tagit fram information som är tillgänglig för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighets webbplats med information och film för personer med intellektuell funktionsnedsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du behöver resa i kollektivtrafiken

Undvik så långt som möjligt att resa med kollektivtrafiken, för att minska spridning av smitta! Om du måste resa ska du resa när du är frisk och självklart stanna hemma när du är sjuk.

Om du kan, undvik att resa i rusningstrafik. Sprid ut er i bussen, tåget och på båten. Gå på bussen genom bakdörrarna. Tänk på att vara ute i god tid och planera din resa, det kan komma ta längre tid eftersom passningen mellan buss och tåg kan skilja sig från i normala fall. SL:s personal har rätt att neka resande att gå ombord om det är fullt och kan också avvisa resenärer som inte följer instruktioner som ges.

Aktuell information om kollektivtrafiken finns på SLs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SL:s information om vad de gör för att minska trängseln i höstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du äter på restaurang eller uteservering

Med anledning av coronapandemin gäller nya regler för verksam­heter som serverar mat och dryck. Det får inte förekomma trängsel, vilket bland annat innebär att servering av mat och dryck i huvudsak ska genom bordsservering och att mat och dryck ska intas sittandes vid bord.

Den 3 november infördes en begränsning gällande sällskap på serveringsstället. Maximalt åtta personer får sitta vid samma bord på en restautang eller ett café.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om vad som gäller på restaurang och uteservering och vad du gör om verksamheten bryter mot reglerna

Håll dig uppdaterad

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt på sjukvårdsgivningen. Mycket information kan du själv söka fram på internet och många vanliga frågor besvaras på ansvariga myndigheters webbplatser.

Håll dig uppdaterad på krisinformation.se som samlar myndigheternas information om coronaviruset och covid-19.

Om du inte hittar svar på dina frågor om coronaviruset och covid-19 på myndigheternas webbplatser kan du ringa 113 13.

Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt. Bit inte ihop utan sök vård som vanligt.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information. Tänk på att inte röja någon enskilds identitet. Österåkers kommun följer de rekommendationer som ges av Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten.

Information på finska/Suomeksi
och fler språk/Other languages samt lättläst

Information på finska / Suomeksi

Här hittar du Österåkers kommuns sidor med information på finska:

Österåkeri på finska-suomeksi

Behöver du mer information på finska, kontakta Lea Vaattovaara på:

Telefon: 08-540 810 27
E-post: lea.vaattovaara@osteraker.se

Har du frågor om elevhälsa på finska kontakta skolsjuksköterska Marika Ångman.
Telefon: 08-540 811 29

Vill du ta kontakt med finsktalande präst i Svenska kyrkan, kan du kontakta Annika Stenvall.
Telefon: 08-580 218 99
E-post: annika.stenvall@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans Sverigefinska telefonjouren är öppen alla kvällar klockan 21.00-24.00.
Telefon: 020-26 25 00

Information på fler språk / Other languages

Folkhälsomyndigheten har information på bland annat arabiska, dari, somaliska, tigirinja

Information på olika på språk på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdguiden 1177 har tagit fram informationsfilmer på flera språk, bland annat somaliska, arabiska och persiska. De har också affischer på olika språk som du kan skriva ut och sätta upp.

Se filmerna på 1177:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för stöd till trossamfund har tagit fram filmer där företrädare för olika trossamfund informerar om cororna och covid-19.

Se filmerna på Myndigheten för stöd till trossamfunds webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På krisinformation.se finns information på teckenspråk och syntolkad information om coronaviruset och covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information in English

Information about the coronavirus, covid-19 in Englishlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lättläst information om coronaviruset

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram lättläst information om coronaviruset. De har också gjort pictogram och filmer som är lätta att förstå. Informationen finns översatt till flera språk.

Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta Österåkers kommun

När du vill kontakta Österåkers kommun

Om du vill komma i kontakt med Österåkers kommun ber vi dig i möjligaste mån att använda telefon eller e-post. Vi har i första hand digitala möten framför personliga möten på plats i våra verksamheter. Detta för att minska spridning av smitta. Behöver du ändå besöka oss är det ordinarie öppettider som gäller om inget annat anges.

Du når kommunens servicecenter på:

Telefon: 08-540 810 00
E-post: servicecenter@osteraker.se

Aktuellt

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Senast uppdaterad:
måndag 23 november 2020