Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Information om coronaviruset och covid-19 från Österåkers kommun

Senast uppdaterad 16 juni klockan 13.33. Informationen på denna sida uppdateras kontinuerligt.

Fortsätt följa råden, även om du är vaccinerad! Trycket på vården är fortfarande stort, många människor smittas av covid-19 och riskerar att bli allvarligt sjuka eller dö. Ditt agerande är avgörande för att smittspridningen ska minska och för att vi ska kunna återgå till ett mer öppet samhälle!


Här får du löpande uppdateringar från Österåkers kommun och ser vad du som privatperson ska göra.

Ta ett aktivt ansvar

Coronapandemin ställer stora krav på oss alla. Vidta försiktighetsåtgärder för att inte bli smittad av covid-19 och inte smitta andra. Visa hänsyn till dina medmänniskor! Det är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper. Vi måste hjälpas åt, alla har ett ansvar och det är vårt agerande som ger effekt.

Österåkers kommun arbetar aktivt med att begränsa smittspridningen i de kommunala verksamheterna. Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen arbetar vi kontinuerligt tillsammans med länets kommuner, räddningstjänst, Länsstyrelsen, Region Stockholm och andra myndigheter. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer.

Läs Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Håll dig uppdaterad om vilka allmänna råd, restriktion och förbud som gäller 
just nu på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De särskilda regionala rekommendationerna för Stockholms län upphörde att gälla den 13 juni.

Särskilda regionala rekommandationer upphörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vaccination mot covid-19

Vaccin mot covid-19 är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället. Vaccination mot covid-19 är kostnadsfri. Alla godkända vaccin mot covid-19 ger bra skydd mot allvarlig sjukdom. Läs mer i Region Stockholms nyhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anpassade rekommendationer för dig som är vaccinerad

Folkhälsomyndigheten har anpassade rekommendationer för dig som är vaccinerad. Bland annat ska du fortsätta stanna hemma när du är sjuk, tvätta händerna och inte bildra till att skapa trängsel men du får större möjligheter att röra dig friare i samhället och träffa personer utanför ditt hushåll.
Läs alla anpassade rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du kan boka tid för vaccination

På webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du all information om vaccination mot covid-19 och vilka grupper som kan boka tid och hur bokningen går till. För dig som inte kan boka tid digitalt finns en telefonbokningstjänst och den är tillgänglig på svenska, finska, polska, ryska, spanska, tigrinja, engelska, arabiska, somaliska och persiska.
Information om telefonnummer och öppettider på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som är född 1986 eller tidigare – fas 4

Just nu kan du som är född 1986 eller tidigare boka tid för kostnadsfri vaccination mot covid-19. Aktuell information och information om hur du bokar finns på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som ska boka tid till vaccination av dos 2

Hur du bokar tid för dos 2 beror oftast på hur du bokade dos 1. Hur lång tid det är mellan doserna beror på vilket vaccin du fått. Aktuell information finns på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som hör till en riskgrupp

Du som riskerar att bli allvarligt sjuk av covid-19 kan boka vaccin hos olika vårdgivare beroende på hur gammal du är och vilken vård du tidigare har fått. Aktuell information finns på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som har insatser enligt LSS

Nu kan du som är över 18 år och har insatser enligt LSS vaccinera dig mot covid-19. Aktuell information finns på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Stockholm ansvarar i vårt län

Region Stockholm ansvarar för den övergripande samordningen av vaccinationen i Stockholms län. Håll dig uppdaterad på deras webbplats.
Information om vaccination mot covid-19 på Region Stockholms webbplats 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om vaccination mot covid-19 på olika språk på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens information om vaccination mot covid-19 på olika språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunerna har en väldigt begränsad roll i arbetet med vaccinationen mot covid-19.
Läs mer om Österåkers kommuns del i arbetet med vaccinationen samt se vanliga frågor och svar.

Statistik över registrerade vaccinationer

Statistik över registrerade vaccinationer mot covid-19 finns på Folkhälsomyndghetens webbplats.
Folkhälsomyndighetens statstik över registrerade vaccinationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var uppmärksam på bedrägeriförsök

Många väntar på att få vaccinera sig, något som bedragare tyvärr utnyttjar. Bedragarna riktar särskilt in sig på personer över 65 år. Var uppmärksam och tänk på följande:

 • Det kostar ingenting att vaccinera sig! Om någon vill ta betalt för vaccination mot covid-19 är det fråga om ett bedrägeri.
 • Ingen från vården kommer oanmält att ringa och be dig identifiera dig med bankdosa eller bank-ID, oavsett anledning.
  Om någon tar oväntad kontakt med dig och du misstänker att det är ett bedrägeriförsök:
  • Lägg på luren
  • Logga inte in med bankId eller bankdosa
  • Lämna inte ut siffror

Läs mer om vaccinationsbedrägeri på Polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisen har tagit fram informationsblad om vaccinationsbedrägeri och översatt till flera språk:
ArabiskaPDF
EngelskaPDF
SvenskaPDF
SomaliskaPDF
SpanskaPDF

Pandemilagen och begränsningsförordningen

Tillfällig pandemilag

Söndagen den 10 januari började den tillfälliga covid-19-lagen, även kallad pandemilagen att gälla. Bland annat fick butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler. Lagen gäller till och med den 30 september 2021.
Folkhälsomyndighetens nyhet om den tillfälliga lagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen Stockholms information om tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen med frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Möjlighet att stänga offentliga platser

Den 4 mars 2021 fick alla kommuner möjlighet att införa vistelseförbud på vissa offentliga platser för att minska risken för smittspridning.

Pandemilagen, har en begränsningsförordning som ger kommuner möjlighet att stänga offentliga platser om det finns en stor risk för trängsel. Exempel på platser är parker och badstränder. Österåkers kommun stänger bara en plats om det inte finns några andra alternativ.

Det är varje enskild persons ansvar att följa restriktionerna, hålla avstånd och undvika trängsel så att vi alla kan fortsätta ha tillgång till och besöka våra badplatser och parker. Den som vistas på ett område där förbud råder riskerar böter.

Platser som inte omfattas

Kommunen kan inte utfärda förbud för platser som främst används för förflyttning som bilvägar eller gågator. Inte heller platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande omfattning kan få förbud. Exempel på platser är köpcentrum och bibliotek.

Så här arbetar Österåkers kommun

Om vi behöver fatta ett beslut om förbud kräver lagen att vi först samråder med regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten. Beslutet fattas av beredskapsutskottet. Beslutet gäller en tydligt avgränsad plats under en begränsad tid.

Arbetet med att hantera möjligheten att införa vistelseförbud pågår med planering av förebyggande insatser, framförallt inför sommaren. Kommunen tar också fram lägesbedömningar för var trängsel kan uppstå. Lägesbedömningarna används som en grund i samrådet med smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten inför att ett beslut om förbud ska fattas.

Mer information om begränsningsförordningen

Du kan läsa mer om hur begränsningsförordningen fungerar och se hur lagen är formulerad hos Sveriges kommuner och regioner (SKR).
SKR:s information om begränsningsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Österåkers övergripande arbete

Den handlingshjälp som kommunen erbjudit till personer i riskgrupp för covid-19 upphör nu tack vare att vaccination mot covid-19 pågår, där personer i riskgrupp är en prioriterad grupp. Du som behöver hjälp att sköta vardagliga sysslor kan ansöka om hemtjänst. Hjälpen är behovsprövad enligt socialtjänstlagen.

Läs mer här om hur du gör för att ansöka om hemtjänst.

Hjälp oss bli bättre – dela med dig av dina idéer!

Har du en idé eller ett förslag till en lösning på något av de problem som samhället möter just nu? Skicka in din idé eller ditt förslag via vår e-tjänst.
Läs mer om e-tjänsten och skicka in ditt förslag

Stödåtgärder för det lokala näringslivet

Österåkers kommun tar fram att stödpaket till det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset covid-19.
Läs mer om kommunens åtgärder för det lokala näringslivet

Övergripande arbete

 • Österåkers kommun har en styrgrupp för corona och covid-19 som sammanträder regelbundet för att säkerställa att nationella och regionala rekommendationer efterföljs.
 • Kommunens inriktning är att alla medarbetare som kan ska jobba på distans. Medarbetare ska endast ha fysiska möten om de är nödvändiga för verksamhetens uppdrag.
 • Fysiska möten ska undvikas så långt det går och istället hållas digitalt eller via telefon.
 • Tjänsteresor ska bara genomföras om de är verksamhetskritiska och brådskande.
 • Österåkers kommun har utökat städningen och desinficeringen av sina verksamhetslokaler.

Rapporter från Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) ger återkommande rapporter kring läget.
Läs lägesrapporter till förtroendevalda

Provtagning och statistik

Det är Region Stockholm som ansvarar för provtagningen i Stockholms län. Det finns god kapacitet för provtagning. Du kan läsa mer om provtagning och boka tid på Region Stockholms webbplats.
Om provtagning på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten redovisar bekräftade fall av covid-19 på sin webbplats.
Folkhälsomyndighetens statistik gällande covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp till att sätta upp affischer

1177 Vårdguiden har tagit fram affischer som du kan skriva ut och sätta upp där du tycker att det saknas.
1177 Vårdguidens affischerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskola och skola

Österåkers kommun följer utvecklingen av smittan i regionen och baserat på hur det ser ut beslutar vi om undervisningen i skolorna ska bedrivas som närundervisning eller distansundervisning. Besluten gäller två veckor i taget och kan ändras om smittläget kräver det.

Gymnasieskolor och komvux

För att elever och lärare ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd bedrivs undervisningen på Österåkers gymnasiums nationella program sedan den 1 februari delvis på distans.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphörde att gälla efter den 1 april 2021. Det är dock upp till varje huvudman att planera hur undervisningen ska bedrivas utifrån den situation som råder lokalt och regionalt. Österåkers gymnasium bedriver fortsatt undervisningen delvis på distans för att kunna följa rekommendationen om att hålla avstånd. Närundervisningen kommer att öka stegvis när smittan minskar. Läs mer här

Utbildning för vuxna inom komvux kan också behöva ges delvis på distans för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska kunna följas.

Kommunens förskolor och grundskolor är öppna som vanligt

På Berga öppna förskola är samtliga aktiviteter förlagda utomhus.

Kommunens förskolor och grundskolor hålls öppna som vanligt. Nattomsorgen är däremot stängd. Hämtning och lämning på förskolor och fritidshem sker utomhus. Medarbetare, barn och elever stannar hemma om de är sjuka. Det gäller vid alla symtom på luftvägsinfektion, även lindriga.

På kommunala skolor tas inte några besökare emot som inte vanligtvis vistas där. Det gäller både vårdnadshavare och andra besökare. All kontakt med skolorna sker via telefon, e-post eller Microsoft Teams.

Österåkers kommun har beredskap att snabbt kunna ställa om till distansundervisning i kommunala skolor om behov uppstår.

Simundervisning för elever ställs in så länge de skärpta allmänna råden i region Stockholm gäller.

Vid konstaterad smitta bland elever i kommunala grundskolor och på Österåkers gymnasium tillämpas Region Stockholms riktlinjer, vilket innebär att skolans rektor informerar vårdnadshavare och elever i aktuell klass enligt fastställda rutiner.

Kommunen går regelbundet ut med information till förskolor och skolor via rektor under terminerna.

Om någon i hushållet får covid-19

Den 1 december 2020 förändrade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer till att alla, även barn i förskola och grundskola, ska stanna hemma om någon i hushållet har konstaterad covid-19.
Läs mer om förändringen hos Folkhälsomyndigheten och se deras vägledning för mer detaljerad informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om barnet får symtom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever i grundskolan med symtom på covid-19 testas. Syftet med provtagningen är att barn snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod. Friska barn och ungdomar kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt i väntan på hushållsmedlemmens provsvar.
Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om provtagning i Region Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolmåltider

Skolor kan fortsatt servera både kall och varm mat i bufféservering och barn och gäster kan ta mat själva.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Österåkers förskolor och grundskolor fortsätter därmed med matservering enligt de hygienregler som tillämpas i vanliga fall samt att eleverna håller avstånd till varandra.
Läs mer hos Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny förordning om skola från regeringen

Den 19 mars 2020 beslutade regeringen om en ny förordning som möjliggör för olika åtgärder när skolor behöver stänga på grund av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Att prata med barn om coronaviruset

Det viktigaste man kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

I Österåkers skolor finns det stöd och råd att få av psykologer och skolkuratorer som arbetar inom elevhälsan. Skolpsykologernas och skolkuratorernas arbete pågår som vanligt och kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbplats.

BRIS har tagit fram bra information om hur man kan prata med barn om coronaviruset.
Ta del av informationen på BRIS webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS har också en stödtelefon för barn. Telefon: 116 111.

Har du som vårdnadshavare frågor?

Vårdnadshavare till skolelever kontaktar rektor eller skolsköterska, medan vårdnadshavare till förskolebarn kontaktar rektor eller BVC.

Vård och omsorg

Omsorg och mat prioriteras

Om för många medarbetare inom hemtjänsten blir sjuka, kommer insatser såsom mat och omsorg att prioriteras framför serviceinsatser såsom städning och ledsagning med mera. Österåkers kommun har rekryterat vikarier till kommunens verksamheter.

Har du frågor, kontakta ansvarig enhetschef för verksamheten.

Är du utsatt för våld, känner du dig orolig eller behöver prata med någon?

I oroliga tider kan det vara skönt att prata med någon som lyssnar.

Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon har öppet dygnet runt. Hit kan du ringa om du är utsatt för våld i din nära relation. Även anhöriga kan ringa hit och det finns möjlighet till samtal på flera språk.
Telefon: 020-50 50 50

Mer information om vilken hjälp du kan få, olika typer av våld, länkar till fler stödorganisationer samt information till dig som utövar våld.

Svenska kyrkan i Österåker erbjuder olika typer av samtalsstöd.
Samtal och stöd hos Svenska kyrkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda korset har startat upp en stödtelefon dit du kan ringa om du känner stress och oro över utbrottet av coronaviruset som pågår.
Röda korsets stödlinjelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jourhavande medmänniska kan du nå under natten. De har öppet varje dag klockan 21.00-06.00.
Telefonnummer: 08-702 16 80

Äldretelefonen finns för dig som är över 60 år och mår psykiskt dåligt. Du kan ringa varje vardag klockan 10.00-15.00.
Telefon: 020-22 22 33

Du som är ung och känner dig orolig hittar tips, telefonnummer och länkar på Uppdrag psykisk hälsas webbplats
Uppdrag psykisk hälsas information till barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS stödtelefon finns för dig som är under 18 år och behöver prata med någon.
Telefon: 116 111

BRIS har också en vuxentelefon om barn.
Telefon: 0771-50 50 50

Mind har flera stödlinjer som du kan ringa: Självmordslinjen, föräldralinjen och äldrelinjen.
Minds webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten har samlat information för dig som känner oro på sin webbplats.
Folkhälsomyndighetens information för dig som känner orolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har det blivit tufft privatekonomiskt?

Riskerar du att drabbas, eller har du redan drabbats, ekonomiskt av coronakrisen? Hör av dig till Österåkers kommuns budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa dig.
Läs mer om vilket stöd du kan få hos kommunens budget- och skuldrådgivare

Kultur och fritid

Kommunala idrottsanläggningar öppnade den 17 maj

Den 17 maj öppnade Österåkers kommun alla idrottsanläggningar för verksamhet för samtliga åldrar.

Öppningen kan komma att ske succesivt under de kommande veckorna för att ske så smittsäkert som möjligt. Kommunen öppnar även upp för privata bokningar av träningsverksamhet igen. Inga kalas bokas in till att börja med.

I kommunala idrottsanläggningar finns i dag aviserat maximalt antal tillåtna personer. Detta antal får inte överskridas vid verksamhet. Undvik att bidra till trängsel alla lägen!

Omklädningsrum ska inte användas till annat än toalettbesök och handtvätt och följ de allmänna råden även i idrottsanläggningen.

Ändrat publiktak den 1 juni

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns från den 1 juni 2021 olika nivåer av publiktak beroende på förutsättningarna.

Folkhälsomyndighetens uppdaterade riktlinjer för publiktaklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Österåkers kommun följer de direktiv som ansvariga myndigheter tar fram. Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Från den 10 januari gäller också pandemilagstiftningen. Med den kommer en uppmaning att avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.

Folkhälsomyndighetens allmänna rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksidrottsförbundets information med anledning av pandeminlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Möten och evenemang

Österåkers kommun har beslutat att ställa in eller skjuta upp de möten och evenemang som kommunen arrangerar, som inte bedöms vara nödvändiga.

Konferenser, utbildningar, samt studie- och verksamhetsbesök undviks till vidare.

Möten med externa parter sker så långt det är möjligt på distans. Vi har i första hand digitala möten framför personliga möten på plats i våra verksamheter.

Läs mer i Länsstyrelsen Stockholms pressmeddelande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den 24 november 2020 beslutades att endast åtta personer får delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Från den 8 januari gäller detta även privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut. Läs mer på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
  danstillstälningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmän sammankomster eller cirkusföreställningar

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningarPDF

Berga teater

Alla evenemang på Berga teater som är inbokade ställs in eller skjuts på framtiden med anledning av de skärpta allmänna råden i länet. Endast digitala aktiviteter kommer att tillåtas.

Sim- och idrottshallar

Den 25 januari öppnade idrottsanläggningarna för ungdomsverksamhet för barn födda 2005 och senare.
Läs mer här

För mer information om simhallarna, kontakta Befair. Kontaktuppgifter finns på befair.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Österåkers bibliotek

Bibliotekslokalerna i kommunen är sedan den 25 januari öppna med vissa begränsningar.
Läs mer här

Du är naturligtvis alltid välkommen att besöka vårt e-biblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är öppet dygnet runt.

Du som behöver göra utskrifter för att göra nödvändiga ärenden är välkommen att använda besöksdatorn i Servicecenter i Alceahuset på Hackstavägen 22 i Åkersbergalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Österåker är öppet för dig!

I tider av fysisk distansering finns det ändå mycket för dig att göra här i Österåker, såväl hemifrån soffan som ute i vår fantastiska natur och våra parker och grönområden. Här har vi sammanställt en mängd tips.

Österåker är öppet för dig.

Näringsliv

Med anledning av de skärpta allmäna råden i länet uppmanar kommunen dig som är arbetsgivare och verksam i kommunen att uppmana dina medarbetare att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, samt skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

På länken nedan finns det samlad information för dig som är företagare med anledning av coronaviruset och covid-19.

Information för företag

Vad du kan göra själv

De särskilda regionala rekommendationerna för Stockholms län upphör att gälla den 13 juni.

Särskilda regionala rekommandationer upphörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillfällig covid-19-lag

Söndag den 10 januari börjar den tillfälliga covid-19-lagen att gälla. Bland annat får butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler. Lagen gäller till och med den 30 september
Folkhälsomyndighetens nyhet om den tillfälliga lagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen Stockholms information om tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen med frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens Stockholms nyhet om hur de ska arbeta med utökad tillsyn med anledning av lagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella råd, restriktioner och förbud gäller

Fortsätt följ de nationella allmänna råd och restriktioner som finns, även om du är vaccinerad. På webbplatsen krisinformation.se hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Du hittar även länkar till fördjupad information.

Detta gäller just nu på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dina skyldigheter

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
 • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från
  Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Res bara om du måste och res smittsäkert

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att munskydd används i kollektivtrafiken under rusningstrafik. Rekommendationen gäller vardagar klockan 7-9 och klockan 16-18.

Om du måste resa, res på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du:

 • undviker att träffa nya kontakter under resan och på resmålet
 • kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

Har du varit utomlands?

Har du nyligen varit utomlands bör du isolera dig, testa dig direkt när du kommer till Sverige och sedan igen efter 5 dagar.
Läs mer på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ska du resa utomlands?

E-hälsomyndigheten är med i det europeiska arbetet att ta fram ett covidbevis som ska användas vid utlandsresor. EU:s digitala Covidbevis (tidigare Gröna bevis) är en kommande kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Covidbevis öppnar den 1 juli.
Läs mer på webbplatsen covidbevis.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Testa dig om du har symtom

De flesta blir lindrigt sjuka av coronaviruset. Om du har förkylningssymtom som feber och hosta är det viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och:

 • stannar hemma
 • undviker att träffa andra än dem du bor med
 • väntar minst två dygn efter att du blivit frisk innan du återvänder till skola, jobb eller besöker allmänna platser. Även om du bara har milda förkylningssymtom är det viktigt att begränsa fysiska nära kontakter där smitta riskerar att överföras. Tänk på att du minskar risken för smitta genom att tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Testa dig om du har symtom på covid-19. Region Stockholm ansvarar för provtagningen. Läs mer på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt. Bit inte ihop utan sök vård som vanligt.

Information om provtagning på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hemisolering för alla som bor tillsammans om någon i hushållet har covid-19

Om du bor i hop med någon som får covid-19 ska du också vara hemisolerad. Du kommer i så fall att få besked om det i samband med att den du bor ihop med får ett positivt provsvar via 1177.se. Du kan också få besked via smittspårningsteamet som arbetar på uppdrag av Smittskydd Stockholm eller från den läkare som behandlar den smittade hushållsmedlemmen.
Läs mer om hemisolering på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den 1 december 2020 förändrade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer till att alla, även barn i förskola och grundskola, ska stanna hemma om någon i hushållet har konstaterad covid-19. Läs mer om förändringen hos Folkhälsomyndigheten och se deras vägledning för mer detaljerad informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Justerat maxantal deltagare

Den 1 juni justerade Folkhälsomyndigheten och regeringen hur många som får samlas. Maxantalet varierar för olika förutsättningar.

Folkhälsomyndighetens information om olika maxantallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mår du dåligt psykiskt?

Om du mår dåligt psykiskt och behöver råd eller hjälp kan du söka vård utan remiss från läkare. Det gäller också om du har ett beroende du vill få hjälp med.
Information på 1177 Vårdguiden om psykiskt stöd och stöd vid beroendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självhjälpsprogram ger stöd vid oro

På 1177 Vårdguiden finns ett självhjälpsprogram för dig som upplever oro i samband med covid-19. Programmet vänder sig till dig som vill lära dig hantera oron på egen hand. Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och åtkomligt för alla invånare över 18 år i Stockholms län via 1177 Vårdguidens inloggade e-tjänster. Programmet görs på egen hand utan stöd av vårdpersonal och ger dig verktyg att förstå och hantera din oro. Om du är osäker på om du behöver en vårdkontakt eller kan pröva ett självhjälpsprogram kan du vända dig till 1177 på telefon eller din vårdcentral och få hjälp med bedömningen. Om du känner stark oro och har svårare psykiska besvär bör du ta kontakt med en vårdcentral eller den psykiatriska vården. Vid akuta psykiatriska tillstånd ring 112.
Självhjälpsprogrammet på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du utsatt för våld, känner du dig orolig eller behöver prata med någon?

I oroliga tider kan det vara skönt att prata med någon som lyssnar. Om du utsätts för hot och våld av någon som du bor ihop med, eller en annan närstående person, kan du få hjälp av socialtjänsten i Österåkers kommun.

Du kan få råd och stöd för dig och dina barn. Du kan också ansöka om ekonomiskt bistånd och tillfälligt skyddat boende.

Kontakta socialtjänsten via 08-540 810 00

Mer information om vilken hjälp du kan få, olika typer av våld, länkar till fler stödorganisationer samt information till dig som utövar våld.

Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon har öppet dygnet runt. Hit kan du ringa om du är utsatt för våld i din nära relation. Även anhöriga kan ringa hit och det finns möjlighet till samtal på flera språk.
Telefon: 020-50 50 50

Svenska kyrkan i Österåker erbjuder olika typer av samtalsstöd. Samtal och stöd hos Svenska kyrkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda korset har startat upp en stödtelefon dit du kan ringa om du känner stress och oro över utbrottet av coronaviruset som pågår.
Röda korsets stödlinjelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jourhavande medmänniska kan du nå under natten. De har öppet varje dag klockan 21.00-06.00.
Telefonnummer: 08-702 16 80

Äldretelefonen finns för dig som är över 60 år och mår psykiskt dåligt. Du kan ringa varje vardag klockan 10.00-15.00.
Telefon: 020-22 22 33

Du som är ung och känner dig orolig hittar tips, telefonnummer och länkar på Uppdrag psykisk hälsas webbplats.
Uppdrag psykisk hälsas information till barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS stödtelefon finns för dig som är under 18 år och behöver prata med någon.
Telefon: 116 111

BRIS har också en vuxentelefon om barn.
Telefon: 0771-50 50 50

Mind har flera stödlinjer som du kan ringa: Självmordslinjen, föräldralinjen och äldrelinjen.
Minds webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten har samlat information för dig som känner oro på sin webbplats.
Folkhälsomyndighetens information för dig som känner orolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du husdjur?

Som djurägare är det bra att planera för vem som kan ta hand om ditt djur om du blir sjuk och inte kan ta hand om det själv. Länsstyrelsen har samlat nyttig information till dig som är djurägare. Länsstyrelsens tips till djurägarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Österåker är öppet för dig

Frisk luft och fysisk aktivitet mår de flesta bra av. Du hittar tips på konst och kultur, digitala upplevelser och aktiviteter av såväl det rörligare och lugnare slaget via länken här nedan. Österåker är öppet för dig!
Österåkers tips till aktiviteter i virustider

När du är ute i skog och mark - visa hänsyn! Följ allemansrätten och tänk på att inte störa eller förstöra.
Naturvårdsverkets information om allemansrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Håll dig uppdaterad

Mycket information kan du själv söka fram på internet och många vanliga frågor besvaras på ansvariga myndigheters webbplatser.

Håll dig uppdaterad på krisinformation.se som samlar myndigheternas information om coronaviruset och covid-19.

Om du inte hittar svar på dina frågor om coronaviruset och covid-19 på myndigheternas webbplatser kan du ringa 113 13.

Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt. Bit inte ihop utan sök vård som vanligt.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information. Tänk på att inte röja någon enskilds identitet. Österåkers kommun följer de rekommendationer som ges av Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten.

Information på finska/Suomeksi
och fler språk/Other languages samt lättläst

Information på finska / Suomeksi

Här hittar du Österåkers kommuns sidor med information på finska:
Österåkeri på finska-suomeksi

Behöver du mer information på finska, kontakta: servicecenter@osteraker.se, 08-540 81000 fråga efter service på finska.

Samordnare för förvaltningsområde för finska språket Lea Vaattovaara på:

Telefon: 08-540 810 27
E-post: lea.vaattovaara@osteraker.se

Har du frågor om elevhälsa på finska kontakta skolsjuksköterska Marika Ångman.
Telefon: 08-540 811 29

Vill du ta kontakt med finsktalande präst i Svenska kyrkan, kan du kontakta Annika Stenvall.
Telefon: 08-580 218 99
E-post: annika.stenvall@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans Sverigefinska telefonjouren är öppen alla kvällar klockan 21.00-24.00.
Telefon: 020-26 25 00

Information på fler språk / Other languages

Folkhälsomyndigheten och 1177 har tagit fram information om vaccination mot covid-19 finns på olika språk, bland annat arabiska, spanska och tigrinja.

1177:s information om vaccination mot covid-19 på olika språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens information om vaccination mot covid-19 på olika språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten har information på bland annat arabiska, dari, somaliska, tigrinja.
Information på olika på språk på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boka tid för vaccination på fler språk

För dig som inte kan boka tid digitalt finns en telefonbokningstjänst och den är tillgänglig på svenska, finska, polska, ryska, spanska, tigirinja, engelska, arabiska, somaliska och persiska.
Information om telefonnummer och öppettider på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisen har tagit fram informationsblad om vaccinationsbedrägeri och översatt till flera språk:
ArabiskaPDF
EngelskaPDF
SvenskaPDF
SomaliskaPDF
SpanskaPDF

Vårdguiden 1177 har tagit fram informationsfilmer på flera språk, bland annat somaliska, arabiska och persiska. De har också affischer på olika språk som du kan skriva ut och sätta upp.
Se filmerna på 1177:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för stöd till trossamfund har tagit fram filmer där företrädare för olika trossamfund informerar om cororna och covid-19.

Se filmerna på Myndigheten för stöd till trossamfunds webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På krisinformation.se finns information på teckenspråk och syntolkad information om coronaviruset och covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information in English

Information about the coronavirus, covid-19 in Englishlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lättläst information om coronaviruset

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram lättläst information om coronaviruset. De har också gjort pictogram och filmer som är lätta att förstå. Informationen finns översatt till flera språk.
Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta Österåkers kommun

När du vill kontakta Österåkers kommun

Om du vill komma i kontakt med Österåkers kommun ber vi dig i möjligaste mån att använda telefon eller e-post. Vi har i första hand digitala möten framför personliga möten på plats i våra verksamheter. Detta för att minska spridning av smitta. Behöver du ändå besöka oss är det ordinarie öppettider som gäller om inget annat anges.

Du når kommunens servicecenter på:

Telefon: 08-540 810 00
E-post: servicecenter@osteraker.se

Aktuellt

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Senast uppdaterad:
onsdag 16 juni 2021