Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Information om coronaviruset och covid-19 från Österåkers kommun

Senast uppdaterad 22 september klockan 10:38. Informationen på denna sida uppdateras kontinuerligt.

Coronapandemin pågår fortfarande och det finns fortfarande risk att insjukna i covid-19. Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar. Här får du löpande uppdateringar från Österåkers kommun och ser vad du som privatperson ska göra.

Vi behöver alla fortsätta följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten för att undvika smittspridning. Stanna hemma om du är sjuk, testa dig om du har symtom på covid-19, tvätta händerna ofta och noga, håll avståndet till andra människor och arbeta hemifrån om du kan.

Coronapandemin vilket ställer stora krav på var och en i samhället. Svenska myndigheter vädjar till oss alla att ta ett aktivt ansvar och göra det vi kan för att inte sprida smitta. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt, alla har ett ansvar för detta och det är vårt agerande som ger effekt.

Österåkers kommun arbetar aktivt med att begränsa smittspridningen i de kommunala verksamheterna. Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen arbetar vi kontinuerligt tillsammans med länets kommuner, räddningstjänst, Länsstyrelsen, Region Stockholm och andra myndigheter. Vi följer därmed de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm ger.

Här kan du ta del av information inom respektive verksamhet

Österåkers övergripande arbete

Är du 70 år eller äldre och behöver hjälp med att handla mat och medicin?

Österåkers kommun och Svenska kyrkan i Österåker samarbetar för att hjälpa dig som är 70 år eller äldre, eller tillhör en riskgrupp att handla hem mat och läkemedel.

Läs mer om hjälpen

Hjälp oss bli bättre - dela med dig av dina idéer!

Har du en idé eller ett förslag till en lösning på något av de problem som samhället möter just nu? Skicka in din idé eller ditt förslag via vår e-tjänst.

Läs mer om e-tjänsten och skicka in ditt förslag

Stödåtgärder för det lokala näringslivet

Österåkers kommun tar fram att stödpaket till det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset covid-19.

Läs mer om kommunens åtgärder för det lokala näringslivet

Utökad städning och desinficering

Österåkers kommun har utökat städningen och desinficeringen av sina verksamhetslokaler.

Rapporter från Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) ger återkommande rapporter kring läget.

Läs lägesrapporter till förtroendevalda

Påskhälsning från Kommunstyrelsens ordförande 8 april

Filmhälsning från Kommunstyrelsens ordförande 27 marslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning och statistik

Det är Region Stockholm som ansvarar för provtagningen i Stockholms län. Det finns god kapacitet för provtagning av både pågående sjukdom i covid-19 och test av antikroppar. Du kan läsa mer om provtagning och boka tid på Region Stockholms webbplats.

Om provtagning på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhlsomyndigheten redovisar bekräftade fall av covid-19 på sin webbplats.

Folkhälsomyndighetens statistik gällande covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resultat från antikroppstester

Den 30 juni uppdaterade Folkhälsomyndigheten sin vägledning för antikroppspåvisning vid covid-19. Vägledningen tydliggör vad ett positivt antikroppstest bedöms innebära för individen, bland annat att personer över 70 år och personer som tillhör en riskgrupp kan umgås med familj och nära vänner i större utsträckning.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp till att sätta upp affischer

1177 Vårdguiden har tagit fram affischer som du kan skriva ut och sätta upp där du tycker att det saknas.

1177 Vårdguidens affischerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskola och skola

Gymnasieskolor och komvux öppnar 15 juni

All undervisning på Österåkers gymnasium och Komvux Österåker skedde på distans under våren från och med den 18 mars. Detta i enlighet med rekommendation från regeringen. Från den 25 mars kunde eleverna på Österåkers gymnasium hämta ut lunchmatlådor från skolköket i Hacksta.

Regeringen meddelade den 29 maj att utbildning på gymnasieskolor och komvux kunde öppna på nytt från 15 juni. Det innebär att eleverna på gymnasiet kan återgå till ordinarie undervisning i skolan höstterminen 2020. Regeringen meddelar också att om situationen gällande coronaviruset/Covid19 förändras så kan elever i gymnasieskolan behöva gå tillbaka till distansundervisning.

För att elever och lärare ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd under höstterminen, kommer undervisningen på Österåkers gymnasiums nationella program delvis att bedrivas på distans. Läs mer här

Utbildning för vuxna inom komvux kan också behöva ges delvis på distans för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska kunna följas.

Kommunens förskolor och grundskolor är öppna som vanligt

Kommunens förskolor och grundskolor hålls öppna som vanligt. Nattomsorgen är däremot stängd. Medarbetare, barn och elever stannar hemma om de är sjuka. Det gäller vid alla symtom på luftvägsinfektion, även lindriga.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i grundskolan testas om de har symtom på covid-19. Barn i förskolan rekommenderas att stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Barnet ska vara hemma så länge det har symtom, minst sju dagar efter första symtomen om allmäntillståndet tillåter. Det gäller även äldre barn som inte testats för covid-19.

Om barnet har testats för covid-19 och fått positivt svar ska barnet stanna hemma så länge det har symtom men minst sju dagar och ytterligare två dagar utan symtom. Vid ett negativt provsvar kan barnet återvända till skolan när det är friskt och allmäntillståndet tillåter.

Kommunen går regelbundet ut med information till förskolor och skolor via rektor under terminerna.

Utökad omsorg för barn med vårdnadshavare som arbetar inom intesivvården

Krislägesavtalet för säkerställande av personalförsörjningen inom IVA-verksamheter i Region Stockholm är aktiverat. Österåkers kommun erbjuder därför temporärt utökade omsorgstider för barn med vårdnadshavare inom intensivvården. Omsorg omfattar förskola, pedagogisk omsorg och fritids.

Läs mer om utökad omsorg för barn med vårdnadshavare som arbetar inom intensivvården

Skolmåltider

Tisdagen den 24 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med en föreskrift om skärpta regler och krav för restauranger och krogar som en säkerhetsåtgärd för att bromsa takten i spridningen av covid-19 i Sverige.

Föreskriften som reglerar detta trädde i kraft onsdagen den 25 mars. Livsmedelsverket förtydligar vad som gäller för offentliga serveringar. Skolor kan fortsatt servera både kall och varm mat i bufféservering och barn och gäster kan ta mat själva.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Österåkers förskolor och grundskolor fortsätter därmed med matservering enligt de hygienregler som tillämpas i vanliga fall samt att eleverna håller avstånd till varandra.

Läs mer hos Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny förordning om skola från regeringen

Den 19 mars 2020 beslutade regeringen om en ny förordning som möjliggör för olika åtgärder när skolor behöver stänga på grund av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Att prata med barn om coronaviruset

Det viktigaste man kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

I Österåkers skolor finns det stöd och råd att få av psykologer och skolkuratorer som arbetar inom elevhälsan. Skolpsykologernas och skolkuratorernas arbete pågår som vanligt och kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbplats.

BRIS har tagit fram bra information om hur man kan prata med barn om coronaviruset.

Ta del av informationen på BRIS webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS har också en stödtelefon för barn. Telefon: 116 111.

Har du som vårdnadshavare frågor?

Vårdnadshavare till skolelever kontaktar rektor eller skolsköterska, medan vårdnadshavare till förskolebarn kontaktar rektor eller BVC.

Vård och omsorg

Covid-team inom hemtjänsten och korttidsboende för covid-smittade

Österåkers kommun inrättade i april 2020 en grupp inom hemtjänsten som enbart besökte konstaterat smittade hemtjänstkunder. Dessutom  startades ett tillfälligt korttidsboende för Österåkersbor med covid-19 som var för sjuka för att vårdas i hemmet. Såväl den särskilda gruppen inom hemtjänsten som det tillfälliga korttidsboendet verksamhet avslutades den 30 juni då behov inte längre fanns. Gruppen och boendet kan starta snabbt igen om läget förändras.

Läs nyheten Inget behov av korttidsboende för covidsjuka för närvarande

Ingen hemtjänst vid tillfällig vistelse

På grund av coronavirusets utbrott och den ansträngda situation den skapat inom hemtjänsten i Österåkers kommun, vädjar vi till personer som har sommarställen och dylikt i vår kommun, och i behov av hemtjänst, att inte flytta ut till sommarvistet. De som ändå ansöker om hemtjänst vid tillfällig vistelse tar vi en personlig kontakt med.

Läs nyheten om hur vi arbetar med hemtjänst vid tillfällig vistelse

Besöksförbud på samtliga landets äldreboenden

Regeringen beslutade den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april.

Österåkers kommun rekommenderar alla vård- och omsorgsverksamheter att avråda från besök.

Kommunens öppna träffpunkter för äldre, samt Ruffen och Bryggan är stängda tills vidare.

Daglig verksamhet, korttidsvistelse och korttidstillsyn har tills vidare öppet som vanligt.

Om för många medarbetare inom hemtjänsten blir sjuka, kommer insatser såsom mat och omsorg att prioriteras framför serviceinsatser såsom städning och ledsagning med mera. Österåkers kommun har rekryterat vikarier till kommunens verksamheter.

Har du frågor, kontakta ansvarig enhetschef för verksamheten.

Du som är 70 år eller äldre, eller tillhör en riskgrupp

För att minska risken att bli smittad av coronaviruset och smitta andra råder Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år eller äldre att:

 • Begränsa dina nära fysiska kontakter och stanna hemma så mycket som möjligt. Ring gärna dina vänner och släktingar istället!
 • Undvika att åka kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.
 • Undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas. Ta hjälp med handling och andra ärenden.
 • Följa myndigheternas råd!

Folkhälsomyndighetens information till dig som är 70 år eller äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör så här om du behöver hjälp med inköp av mat eller medicin

Österåkers bibliotek har ett stort utbud av e-böcker, talböcker och film som du kan låna via dator, mobil eller surfplatta. Det finns också möjlighet att få boken hem om du är sjuk eller i en riskgrupp.

Läs mer om e-biblioteket och boken till dig

Är du utsatt för våld, känner du dig orolig eller behöver prata med någon?

I oroliga tider kan det vara skönt att prata med någon som lyssnar.

Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon har öppet dygnet runt. Hit kan du ringa om du är utsatt för våld i din nära relation. Även anhöriga kan ringa hit och det finns möjlighet till samtal på flera språk.
Telefon: 020-50 50 50

Mer information om vilken hjälp du kan få, olika typer av våld, länkar till fler stödorganisationer samt information till dig som utövar våld.

Svenska kyrkan i Österåker erbjuder olika typer av samtalsstöd.

Samtal och stöd hos Svenska kyrkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda korset har startat upp en stödtelefon dit du kan ringa om du känner stress och oro över utbrottet av coronaviruset som pågår.

Röda korsets stödlinjelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jourhavande medmänniska kan du nå under natten. De har öppet varje dag klockan 21.00-06.00.
Telefonnummer: 08-702 16 80

Äldretelefonen finns för dig som är över 60 år och mår psykiskt dåligt. Du kan ringa varje vardag klockan 10.00-15.00.
Telefon: 020-22 22 33

Du som är ung och känner dig orolig hittar tips, telefonnummer och länkar på Uppdrag psykisk hälsas webbplats

Uppdrag psykisk hälsas information till barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS stödtelefon finns för dig som är under 18 år och behöver prata med någon.
Telefon: 116 111

BRIS har också en vuxentelefon om barn.
Telefon: 0771-50 50 50

Folkhälsomyndigheten har samlat information för dig som känner oro på sin webbplats.

Folkhälsomyndighetens information för dig som känner orolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har det blivit tufft privatekonomiskt?

Riskerar du att drabbas, eller har du redan drabbats, ekonomiskt av coronakrisen? Hör av dig till Österåkers kommuns budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa dig.

Läs mer om vilket stöd du kan få hos kommunens budget- och skuldrådgivare

Kultur och fritid

Möten och evenemang

Österåkers kommun har beslutat att ställa in eller skjuta upp de möten och evenemang som kommunen arrangerar, som inte bedöms vara nödvändiga.

Konferenser, utbildningar, samt studie- och verksamhetsbesök undviks till vidare.

Möten med externa parter sker så långt det är möjligt på distans. Vi har i första hand digitala möten framför personliga möten på plats i våra verkskamheter.

Regeringen har dessutom beslutat om förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
  danstillstälningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänn sammankomster eller cirkusföreställningar

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningarPDF

Folkhälsomyndigheten har meddelat att sommaraktiviteter för barn och ungdomar kan genomföras i mindre grupper och i närområdet.

Klartecken för idrott i sommar

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att tillåta idrotten att startas upp igen, från och med den 14 juni – men enbart utomhus och utan publik. Beslutet gäller samtliga idrotter, på alla nivåer, på både dam- och herrsidan under förutsättning att det sker utomhus och i enlighet med restriktionerna kring offentliga tillställningar.

Matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper är därmed tillåtna.

Begränsningen av maximalt 50 personer på allmänna sammankomster och tillställningar står fast, vilket innebär att matcher och tävlingar måste genomföras utan publik.

Läs mer om beslutet på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om beslutet på regeringens webbplats (där du även kan se filmklipp från presskonferensen och teckenspråkstolkad film)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Österåker är öppet för dig!

I tider av fysisk distansering finns det ändå mycket för dig att göra här i Österåker, såväl hemifrån soffan som ute i vår fantastiska natur och våra parker och grönområden. Här har vi sammanställt en mängd tips.

Österåker är öppet för dig.

Näringsliv

På länken nedan finns det samlad information för dig som är företagare med anledning av coronaviruset och covid-19.

Information för företag

Vad du kan göra själv

Stanna hemma om du är sjuk!

De flesta blir lindrigt sjuka av coronaviruset. Om du har förkylningssymtom som feber och hosta är det viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och:

 • stannar hemma
 • undviker att träffa andra än dem du bor med
 • väntar minst två dygn efter att du blivit frisk innan du återvänder till skola, jobb eller besöker allmänna platser. Även om du bara har milda förkylningssymtom är det viktigt att begränsa fysiska nära kontakter där smitta riskerar att överföras. Tänk på att du minskar risken för smitta genom att tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Testa dig om du har symtom på covid-19. Region Stockholm ansvarar för provtagningen. Läs mer på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt. Bit inte ihop utan sök vård som vanligt

Information om provtagning på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var och en av oss har ett stort ansvar!

Den 1 april kom Folkhälsomyndigheten med nya allmänna råd för att motverka spridningen av covid-19 i Sverige. De betonar vilket ansvar var och en av oss har för att minska smittspridningen och att personer över 70 år ska vara extra försiktiga.

För att begränsa smittspridningen ska du:

 • vara noggrann med din handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 • hålla avstånd, gärna två meter, till andra människor inomhus, utomhus och på platser där människor samlas, exempelvis i butiker, köpcentrum, servicekontor, väntrum och bibliotek
 • undvika att resa i kollektivtrafiken. Om du måste resa, undvik rusningstrafik och hålla avståndet till andra människor
 • avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop
 • undvika att byta om i allmänna omklädningsrum och hålla avstånd till andra på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler

Läs Folkhälsomyndighetens nya allmänna rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tänk också på det här:

 • arbeta hemifrån om du har möjlighet, även efter semestern
 • besök inte äldre släktingar, men ring gärna och prata med dem. Det råder besöksförbud på samtliga landets äldreboenden
 • det råder förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare
 • från den 13 juni är det tillåtet att resa inom Sverige, så länge du är frisk och inte har några symtom på covid-19.

Folkhälsomyndighetens information om resorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den 29 juli ändrade UD avrådan från icke nödvändiga resor till andra länder.

Aktuell information om utrikesresor på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina riktlinjer och lättat på restriktionerna för personer som har antikroppar mot covid-19. Du som har ett postivit antikroppstest kan bland annat umgås lite närmare personer som är 70 år eller äldre eller i annan riskgrupp.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning om resultat från antikroppstestlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mår du dåligt psykiskt?

Om du mår dåligt psykiskt och behöver råd eller hjälp kan du söka vård utan remiss från läkare. Det gäller också om du har ett beroende du vill få hjälp med.

Information på 1177 Vårdguiden om psykiskt stöd och stöd vid beroendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självhjälpsprogram ger stöd vid oro

På 1177 Vårdguiden finns ett självhjälpsprogram för dig som upplever oro i samband med covid-19. Programmet vänder sig till dig som vill lära dig hantera oron på egen hand. Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och åtkomligt för alla invånare över 18 år i Stockholms län via 1177 Vårdguidens inloggade e-tjänster. Programmet görs på egen hand utan stöd av vårdpersonal och ger dig verktyg att förstå och hantera din oro. Om du är osäker på om du behöver en vårdkontakt eller kan pröva ett självhjälpsprogram kan du vända dig till 1177 på telefon eller din vårdcentral och få hjälp med bedömningen. Om du känner stark oro och har svårare psykiska besvär bör du ta kontakt med en vårdcentral eller den psykiatriska vården. Vid akuta psykiatriska tillstånd ring 112.

Självhjälpsprogrammet på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du utsatt för våld, känner du dig orolig eller behöver prata med någon?

I oroliga tider kan det vara skönt att prata med någon som lyssnar.

Om du utsätts för hot och våld av någon som du bor ihop med, eller en annan närstående person, kan du få hjälp av socialtjänsten i Österåkers kommun.

Du kan få råd och stöd för dig och dina barn. Du kan också ansöka om ekonomiskt bistånd och tillfälligt skyddat boende.

Kontakta socialtjänsten via 08-540 810 00

Mer information om vilken hjälp du kan få, olika typer av våld, länkar till fler stödorganisationer samt information till dig som utövar våld.

Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon har öppet dygnet runt. Hit kan du ringa om du är utsatt för våld i din nära relation. Även anhöriga kan ringa hit och det finns möjlighet till samtal på flera språk.
Telefon: 020-50 50 50

Svenska kyrkan i Österåker erbjuder olika typer av samtalsstöd.

Samtal och stöd hos Svenska kyrkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda korset har startat upp en stödtelefon dit du kan ringa om du känner stress och oro över utbrottet av coronaviruset som pågår.

Röda korsets stödlinjelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jourhavande medmänniska kan du nå under natten. De har öppet varje dag klockan 21.00-06.00.
Telefonnummer: 08-702 16 80

Äldretelefonen finns för dig som är över 60 år och mår psykiskt dåligt. Du kan ringa varje vardag klockan 10.00-15.00.
Telefon: 020-22 22 33

Du som är ung och känner dig orolig hittar tips, telefonnummer och länkar på Uppdrag psykisk hälsas webbplats

Uppdrag psykisk hälsas information till barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS stödtelefon finns för dig som är under 18 år och behöver prata med någon.
Telefon: 116 111

BRIS har också en vuxentelefon om barn.
Telefon: 0771-50 50 50

Folkhälsomyndigheten har samlat information för dig som känner oro på sin webbplats.

Folkhälsomyndighetens information för dig som känner orolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du husdjur?

Som djurägare är det bra att planera för vem som kan ta hand om ditt djur om du blir sjuk och inte kan ta hand om det själv. Länsstyrelsen har samlat nyttig information till dig som är djurägare.

Länsstyrelsens tips till djurägarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Österåker är öppet för dig

Frisk luft och fysisk aktivitet mår de flesta bra av. Du hittar tips på konst och kultur, digitala upplevelser och aktiviteter av såväl det rörligare och lugnare slaget via länken här nedan. Österåker är öppet för dig!

Österåkers tips till aktiviteter i virustider

När du är ute i skog och mark - visa hänsyn! Följ allemansrätten och tänk på att inte störa eller förstöra.

Naturvårdsverkets information om allemansrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du behöver resa i kollektivtrafiken

Undvik så långt som möjligt att resa med kollektivtrafiken, för att minska spridning av smitta! Om du måste resa ska du resa när du är frisk och självklart stanna hemma när du är sjuk.

Om du kan, undvik att resa i rusningstrafik. Sprid ut er i bussen, tåget och på båten. Gå på bussen genom bakdörrarna. Tänk på att vara ute i god tid och planera din resa, det kan komma ta längre tid eftersom passningen mellan buss och tåg kan skilja sig från i normala fall. SL:s personal har rätt att neka resande att gå ombord om det är fullt och kan också avvisa resenärer som inte följer instruktioner som ges.

Aktuell information om kollektivtrafiken finns på SLs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SL:s information om vad de gör för att minska trängseln i höstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du äter på restaurang eller uteservering

Med anledning av coronapandemin gäller nya regler för verksam­heter som serverar mat och dryck. Det får inte förekomma trängsel, vilket bland annat innebär att servering av mat och dryck i huvudsak ska genom bordsservering och att mat och dryck ska intas sittandes vid bord.

Läs mer om vad som gäller på restaurang och uteservering och vad du gör om verksamheten bryter mot reglerna

Håll dig uppdaterad

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt på sjukvårdsgivningen. Mycket information kan du själv söka fram på internet och många vanliga frågor besvaras på ansvariga myndigheters webbplatser.

Håll dig uppdaterad på krisinformation.se som samlar myndigheternas information om coronaviruset och covid-19.

Om du inte hittar svar på dina frågor om coronaviruset och covid-19 på myndigheternas webbplatser kan du ringa 113 13.

Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt. Bit inte ihop utan sök vård som vanligt.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information. Tänk på att inte röja någon enskilds identitet. Österåkers kommun följer de rekommendationer som ges av Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten.

Information på finska/Suomeksi
och fler språk/Other languages samt lättläst

Information på finska / Suomeksi

Här hittar du Österåkers kommuns webbplats på finska med mycket information och aktiviteter:

Österåkeri på finska-suomeksi

Coronanyheten finns också på finska.

Coronanyheten på finska/Suomeksi

Behöver du mer information på finska, kontakta Lea Vaattovaara på:

Telefon: 08-540 810 27
E-post: lea.vaattovaara@osteraker.se

Har du frågor om elevhälsa på finska kontakta skolsjuksköterska Marika Ångman.
Telefon: 08-540 811 29

Vill du ta kontakt med finsktalande präst i Svenska kyrkan, kan du kontakta Pekka Turunen.
Telefon: 076-876 69 99
E-post: pekkasamuel@gmail.com

Svenska kyrkans Sverigefinska telefonjouren är öppen alla kvällar klockan 21.00-24.00.
Telefon: 020-26 25 00

Information på fler språk / Other languages

Folkhälsomyndigheten har information på bland annat arabiska, dari, somaliska, tigirinja

Information på olika på språk på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdguiden 1177 har tagit fram informationsfilmer på flera språk, bland annat somaliska, arabiska och persiska. De har också affischer på olika språk som du kan skriva ut och sätta upp.

Se filmerna på 1177:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för stöd till trossamfund har tagit fram filmer där företrädare för olika trossamfund informerar om cororna och covid-19.

Se filmerna på Myndigheten för stöd till trossamfunds webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På krisinformation.se finns information på teckenspråk och syntolkad information om coronaviruset och covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information in English

Information about the coronavirus, covid-19 in Englishlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lättläst information om coronaviruset

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram lättläst information om coronaviruset. De har också gjort pictogram och filmer som är lätta att förstå. Informationen finns översatt till flera språk.

Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta Österåkers kommun

När du vill kontakta Österåkers kommun

Om du vill komma i kontakt med Österåkers kommun ber vi dig i möjligaste mån att använda telefon eller e-post. Vi har i första hand digitala möten framför personliga möten på plats i våra verksamheter. Detta för att minska spridning av smitta. Behöver du ändå besöka oss är det ordinarie öppettider som gäller om inget annat anges.

Du når kommunens servicecenter på:

Telefon: 08-540 810 00
E-post: servicecenter@osteraker.se

Aktuellt

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Senast uppdaterad:
tisdag 22 september 2020