Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Information om coronaviruset och covid-19 från Österåkers kommun

Senast uppdaterad 23 september klockan 09:07. Informationen på denna sida uppdateras kontinuerligt.

Fortsätt följa råden, även om du är vaccinerad! Många människor smittas fortfarande av covid-19 och riskerar att bli allvarligt sjuka eller dö. Ditt agerande är avgörande för att smittspridningen ska minska och för att vi ska kunna återgå till ett normalläge i samhället! Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk.


Här får du löpande uppdateringar från Österåkers kommun och ser vad du som privatperson ska göra.

Ta ett aktivt ansvar

Coronapandemin ställer stora krav på oss alla. Vidta försiktighetsåtgärder för att inte bli smittad av covid-19 och inte smitta andra. Visa hänsyn till dina medmänniskor även när du är vaccinerad! Tänk på att alla inte är fullvaccinerade än och därför riskerar att bli allvarligt sjuka eller dö av covid-19. Vi måste hjälpas åt, alla har ett ansvar och det är vårt agerande som ger effekt.

Österåkers kommun arbetar aktivt med att begränsa smittspridningen i de kommunala verksamheterna enligt rådande riktlinjer för respektive verksamhet. Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen arbetar vi kontinuerligt tillsammans med länets kommuner, räddningstjänst, Länsstyrelsen, Region Stockholm och andra myndigheter. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer.

Läs Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll dig uppdaterad om vilka allmänna råd, restriktion och förbud som gäller 
just nu på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Många restriktioner tas bort

Den 29 september tas nästa steg i avvecklingsplanen av restriktioner som infördes på grund av covid-19. Att så många som möjligt vaccinerar sig så att en hög vaccinationstäckning nås är fortsatt det viktigaste skyddet mot covid-19.

Några av restriktionerna som försvinner är de som begränsar publiktak och avstånd mellan sällskap på evenemang.

Det är fortfarande mycket viktigt att fortsätta följa rekommendationer som ges även efter att du är vaccinerad.

Läs mer om anpassningarna som gäller från och med 29 september Öppnas i nytt fönster.

Vaccination mot covid-19

Vaccin mot covid-19 är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället. Vaccination mot covid-19 är kostnadsfri. Alla godkända vaccin mot covid-19 ger bra skydd mot allvarlig sjukdom. Läs mer i Region Stockholms nyhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anpassade rekommendationer för dig som är vaccinerad

Folkhälsomyndigheten har anpassade rekommendationer för dig som är vaccinerad. Bland annat ska du fortsätta stanna hemma när du är sjuk, tvätta händerna och inte bildra till att skapa trängsel. Men du får större möjligheter att röra dig friare i samhället och träffa personer utanför ditt hushåll.

Läs alla anpassade rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boka tid för vaccination

På webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du all information om vaccination mot covid-19 och vilka grupper som kan boka tid och hur bokningen går till. För dig som inte kan boka tid digitalt finns en telefonbokningstjänst och den är tillgänglig på svenska, finska, polska, ryska, spanska, tigrinja, engelska, arabiska, somaliska och persiska.

Information om telefonnummer och öppettider på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccinationslokalen i Österåker är i Åkersberga centrum, ovanför Systembolaget. Vid bokning i appen Alltid öppet står felaktigt att vaccination i Åkersberga sker i Kyrkligt centrum.

Se Prosalus webbplats för korrekt information och drop in-tider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som är 12 år eller äldre

Den 20 september öppnade Region Stockholm bokning för barn i åldrarna 12-15 år. Just nu går det att boka tid för vaccination via appen Alltid öppet eller telefonbokningen. Telefonbokningen har nummer 08–428 429 30, alla dagar klockan 8-19. Barnet behöver ha svenskt personnummer för att kunna boka på detta sätt.

Det här gäller för barn som är födda 2006-2009 enligt webbplatsen 1177.se.

 • Det finns ingen möjlighet till drop-in-vaccination.
 • Ditt barn måste ha fyllt 12 år för att kunna vaccinera sig.
 • Ditt barn får inte gå själv på vaccinationen. Minst en vårdnadshavare måste följa med.
 • Vårdnadshavaren måste samtycka till vaccinationen. Om ni är två vårdhandshavare behöver båda därför underteckna en samtyckesblankett för 12-15-åringar. Blanketten kommer att läggas upp på 1177.se.
 • Om ditt barn har allergi eller haft en kraftig reaktion vid tidigare vaccinationer ska ni vänta med att boka en tid. När det är klart hur vaccinationen av barn med allergi ska ske kommer vi att informera om detta här.

Mer information på 1177.se om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från och med onsdag den 8 september erbjuds du som är 16-18 år drop-in-vaccination i Åkersberga centrum.

Nyhet om drop-in-vaccination

Samtyckesblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla som har fyllt 16 år kan nu boka tid för vaccination mot covid-19 i appen Alltid öppet. Det innebär att alla som är – eller ska fylla 16 år i år – och äldre kan boka tider för vaccination mot covid-19. Tänk på att ta med dig legitimation när du vaccinerar dig. Aktuell information och information om hur du bokar finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som ska boka tid till vaccination av dos 2

Nu kan fler bli fullvaccinerade snabbare. Med start torsdag 29 juli kommer fler att kunna boka sin andra dos vaccin snabbare. Minskningen av tiden mellan dos 1 och 2, där andra dosen kan erbjudas redan efter fyra veckor, införs gradvis. Aktuell information finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Stockholms nyhet om justering för bokning av dos 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som hör till en riskgrupp

Du som riskerar att bli allvarligt sjuk av covid-19 kan boka vaccin hos olika vårdgivare beroende på hur gammal du är och vilken vård du tidigare har fått. Aktuell information finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som har insatser enligt LSS

Nu kan du som är över 18 år och har insatser enligt LSS vaccinera dig mot covid-19. Aktuell information finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Stockholm ansvarar i vårt län

Region Stockholm ansvarar för den övergripande samordningen av vaccinationen i Stockholms län. Håll dig uppdaterad på deras webbplats.

Information om vaccination mot covid-19 på Region Stockholms webbplats 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om vaccination mot covid-19 på olika språk på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens information om vaccination mot covid-19 på olika språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilken roll har kommunen i vaccinationsarbetet?

Kommunerna har en väldigt begränsad roll i arbetet med vaccinationen mot covid-19.

Läs mer om Österåkers kommuns del i arbetet med vaccinationen samt se vanliga frågor och svar.

Statistik över registrerade vaccinationer

Statistik över registrerade vaccinationer mot covid-19 finns på Folkhälsomyndghetens webbplats.

Folkhälsomyndighetens statstik över registrerade vaccinationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var uppmärksam på bedrägeriförsök

Många väntar på att få vaccinera sig, något som bedragare tyvärr utnyttjar. Bedragarna riktar särskilt in sig på personer över 65 år. Var uppmärksam och tänk på följande:

 • Det kostar ingenting att vaccinera sig! Om någon vill ta betalt för vaccination mot covid-19 är det fråga om ett bedrägeri.
 • Ingen från vården kommer oanmält att ringa och be dig identifiera dig med bankdosa eller bank-ID, oavsett anledning.
  Om någon tar oväntad kontakt med dig och du misstänker att det är ett bedrägeriförsök:
  • Lägg på luren
  • Logga inte in med bankId eller bankdosa
  • Lämna inte ut siffror

Läs mer om vaccinationsbedrägeri på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisen har tagit fram informationsblad om vaccinationsbedrägeri och översatt till flera språk:

Pandemilagen och begränsningsförordningen

Många restriktioner tas bort

Den 29 september tas nästa steg i avvecklingsplanen av restriktioner som infördes på grund av covid-19. Att så många som möjligt vaccinerar sig så att en hög vaccinationstäckning nås är fortsatt det viktigaste skyddet mot covid-19.

Några av restriktionerna som försvinner är de som begränsar publiktak och avstånd mellan sällskap på evenemang.

Det är fortfarande mycket viktigt att fortsätta följa rekommendationer som ges även efter att du är vaccinerad.

Läs mer om anpassningarna som gäller från och med 29 september Öppnas i nytt fönster.

Möjlighet att stänga offentliga platser

Den 15 juli 2021 upphävdes kommunernas möjlighet att förbjuda tillträde för allmänheten till vissa platser där trängsel kan uppstå.

Detta har varit ett verktyg för kommuner att använda för att begränsa trängsel på en plats dit allmänheten har tillträde, till exempel en park, en badstrand eller en parkeringsplats, och som kan leda till ytterligare smittspridning i ett läge där smittspridningen är hög.

Österåkers övergripande arbete

Den handlingshjälp som kommunen erbjudit till personer i riskgrupp för covid-19 har nu upphört tack vare att vaccination mot covid-19 pågår och där personer i riskgrupp är en prioriterad grupp. Du som behöver hjälp att sköta vardagliga sysslor kan ansöka om hemtjänst. Hjälpen är behovsprövad enligt socialtjänstlagen.

Läs mer här om hur du gör för att ansöka om hemtjänst.

Hjälp oss bli bättre – dela med dig av dina idéer!

Har du en idé eller ett förslag till en lösning på något av de problem som samhället möter just nu? Skicka in din idé eller ditt förslag via vår e-tjänst.

Läs mer om e-tjänsten och skicka in ditt förslag

Stödåtgärder för det lokala näringslivet

Österåkers kommun tar fram att stödpaket till det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset covid-19.

Läs mer om kommunens åtgärder för det lokala näringslivet

Övergripande arbete

 • Österåkers kommun har en styrgrupp för corona och covid-19 som sammanträder regelbundet för att säkerställa att nationella och regionala rekommendationer efterföljs.
 • Kommunens inriktning är att alla medarbetare som kan ska jobba på distans. Medarbetare ska endast ha fysiska möten om de är nödvändiga för verksamhetens uppdrag.
 • Fysiska möten ska undvikas så långt det går och istället hållas digitalt eller via telefon.
 • Tjänsteresor ska bara genomföras om de är verksamhetskritiska och brådskande.
 • Österåkers kommun har utökat städningen och desinficeringen av sina verksamhetslokaler.

Rapporter från Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) ger återkommande rapporter kring läget.

Läs lägesrapporter till förtroendevalda

Provtagning och statistik

Det är Region Stockholm som ansvarar för provtagningen i Stockholms län. Det finns god kapacitet för provtagning. Du kan läsa mer om provtagning och boka tid på Region Stockholms webbplats.

Om provtagning på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten redovisar bekräftade fall av covid-19 på sin webbplats.

Folkhälsomyndighetens statistik gällande covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp till att sätta upp affischer

1177 Vårdguiden har tagit fram affischer som du kan skriva ut och sätta upp där du tycker att det saknas.

1177 Vårdguidens affischer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskola och skola

Österåkers kommun följer utvecklingen av smittan i regionen och baserat på hur det ser ut beslutar vi om undervisningen i skolorna ska bedrivas som närundervisning eller distansundervisning. Besluten gäller två veckor i taget och kan ändras om smittläget kräver det.

Gymnasieskolor och komvux

För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer undervisningen på Österåkers gymnasium att bedrivas på plats.

Utbildning för vuxna inom komvux kommer etappvis fram till 11 oktober att återgå till undervisning på plats bortsett från de kurser som är distanskurser även i vanliga fall.

Kommunens förskolor och grundskolor öppna som vanligt

Kommunens förskolor och grundskolor hålls öppna som vanligt. Hämtning och lämning på förskolor och fritidshem kan fortsättningsvis ske utomhus. Medarbetare, barn och elever stannar hemma om de är sjuka.

Österåkers kommun har beredskap att snabbt kunna ställa om till distansundervisning i kommunala skolor om behov uppstår.

Vid konstaterad smitta bland elever i kommunala grundskolor och på Österåkers gymnasium tillämpas Region Stockholms riktlinjer, vilket innebär att skolans rektor informerar vårdnadshavare och elever i aktuell klass enligt fastställda rutiner.

På Berga öppna förskola är samtliga aktiviteter förlagda utomhus tills nya lokaler är klara för inflyttning.

Kommunen går regelbundet ut med information till förskolor och skolor via rektor under terminerna.

Om någon i hushållet får covid-19

Den 1 december 2020 förändrade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer till att alla, även barn i förskola och grundskola, ska stanna hemma om någon i hushållet har konstaterad covid-19.

Läs mer om förändringen hos Folkhälsomyndigheten och se deras vägledning för mer detaljerad information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om barnet får symtom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever i grundskolan med symtom på covid-19 testas. Syftet med provtagningen är att barn snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod. Friska barn och ungdomar kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt i väntan på hushållsmedlemmens provsvar.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om provtagning i Region Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolmåltider

Skolor kan fortsatt servera både kall och varm mat i bufféservering och barn och gäster kan ta mat själva.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Österåkers förskolor och grundskolor fortsätter därmed med matservering enligt de hygienregler som tillämpas i vanliga fall samt att eleverna håller avstånd till varandra.

Läs mer hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny förordning om skola från regeringen

Den 19 mars 2020 beslutade regeringen om en ny förordning som möjliggör för olika åtgärder när skolor behöver stänga på grund av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Att prata med barn om coronaviruset

Det viktigaste man kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

I Österåkers skolor finns det stöd och råd att få av psykologer och skolkuratorer som arbetar inom elevhälsan. Skolpsykologernas och skolkuratorernas arbete pågår som vanligt och kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbplats.

BRIS har tagit fram bra information om hur man kan prata med barn om coronaviruset.

Ta del av informationen på BRIS webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS har också en stödtelefon för barn. Telefon: 116 111.

Har du som vårdnadshavare frågor?

Vårdnadshavare till skolelever kontaktar rektor eller skolsköterska, medan vårdnadshavare till förskolebarn kontaktar rektor eller BVC.

Vård och omsorg

Omsorg och mat prioriteras

Om för många medarbetare inom hemtjänsten blir sjuka, kommer insatser såsom mat och omsorg att prioriteras framför serviceinsatser såsom städning och ledsagning med mera. Österåkers kommun har rekryterat vikarier till kommunens verksamheter.

Har du frågor, kontakta ansvarig enhetschef för verksamheten.

Är du utsatt för våld, känner du dig orolig eller behöver prata med någon?

I oroliga tider kan det vara skönt att prata med någon som lyssnar.

Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon har öppet dygnet runt. Hit kan du ringa om du är utsatt för våld i din nära relation. Även anhöriga kan ringa hit och det finns möjlighet till samtal på flera språk.
Telefon: 020-50 50 50

Mer information om vilken hjälp du kan få, olika typer av våld, länkar till fler stödorganisationer samt information till dig som utövar våld.

Svenska kyrkan i Österåker erbjuder olika typer av samtalsstöd.

Samtal och stöd hos Svenska kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röda korset har startat upp en stödtelefon dit du kan ringa om du känner stress och oro över utbrottet av coronaviruset som pågår.

Röda korsets stödlinje Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande medmänniska kan du nå under natten. De har öppet varje dag klockan 21.00-06.00. Telefonnummer: 08-702 16 80

Äldretelefonen finns för dig som är över 60 år och mår psykiskt dåligt. Du kan ringa varje vardag klockan 10.00-15.00. Telefon: 020-22 22 33

Du som är ung och känner dig orolig hittar tips, telefonnummer och länkar på Uppdrag psykisk hälsas webbplats.

Uppdrag psykisk hälsas information till barn och unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS stödtelefon finns för dig som är under 18 år och behöver prata med någon. Telefon: 116 111

BRIS har också en vuxentelefon om barn. Telefon: 0771-50 50 50

Mind har flera stödlinjer som du kan ringa: Självmordslinjen, föräldralinjen och äldrelinjen.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten har samlat information för dig som känner oro på sin webbplats.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens information för dig som känner oro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har det blivit tufft privatekonomiskt?

Riskerar du att drabbas, eller har du redan drabbats, ekonomiskt av coronakrisen? Hör av dig till Österåkers kommuns budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa dig.

Läs mer om vilket stöd du kan få hos kommunens budget- och skuldrådgivare

Kultur och fritid

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med den 15 juli gäller nya nationella anpassningar för evenemang och sammankomster. Olika begränsningar gäller exempelvis beroende på om evenemanget hålls inomhus eller utomhus.

Läs mer om vad som gäller från och med 15 juli på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om avvecklingen av restriktioner på krisinformatin.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om regeringens plan för avveckling av restriktioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens anläggningar och sammankomster

Österåkers kommun följer de direktiv som ansvariga myndigheter tar fram.

Kommunala idrottsanläggningar öppna

Den 17 maj öppnade Österåkers kommun alla idrottsanläggningar för verksamhet för samtliga åldrar.

Kommunen öppnar även upp för privata bokningar av träningsverksamhet igen.

I våra publika anläggningar gäller följande maxantal vid evenemang som tar in publik. Anpassningarna är gjorda för att undvika trängsel.

Publiktak i Österåkers publika idrottsanläggningr

Anläggning

Från 1 juli

Från 15 juli

Hackstahallen

50 sittande

Samma maxantal som från 1 juli*

Skärgårdsstadshallen

50 sittande

Samma maxantal som från 1 juli*

Österåkers friidrottsarena

200 sittande

Samma maxantal som från 1 juli*

Österåkers sportcentrum, ishall A

150 sittande

Samma maxantal som från 1 juli*

Österåkers sportcentrum, sporthall A

75 sittande

Samma maxantal som från 1 juli*


*Samma maxantal som från 1 juli med skillnaden att ett sammanhållet sällskap nu får vara 8 personer istället för 4 som tidigare. Mellanrum mellan sällskap ska vara minst en meter.

Österåkers kommun följer de direktiv som ansvariga myndigheter tar fram. Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs Riksidrottsförbundets råd med anledning av pandemin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens möten och evenemang

Österåkers kommun har beslutat att ställa in eller skjuta upp de möten och evenemang som kommunen arrangerar, som inte bedöms vara nödvändiga.

Konferenser, utbildningar, samt studie- och verksamhetsbesök undviks till vidare.

Möten med externa parter sker så långt det är möjligt på distans. Vi har i första hand digitala möten framför personliga möten på plats i våra verksamheter.

Berga teater

På Berga teater tillåts nu evenemang med max 50 sittande i publiken och max 15 personer på scenen.

Sim- och idrottshallar

Den 25 januari öppnade idrottsanläggningarna för ungdomsverksamhet för barn födda 2005 och senare.

För mer information om simhallarna i kommunen, kontakta Befair. Kontaktuppgifter finns på befair.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Österåkers bibliotek

Bibliotekslokalerna i kommunen har återgått till normala öppettider förutom tidskriftsavdelningen som öppnar klockan 10. På huvudbiblioteket i Åkersberga är maxtaket för antal besökare borttaget. Tänk på att bara besöka biblioteket när du är helt frisk och håll avstånd. Öppettider måndag-torsdag klockan 10-19, fredag klockan 10-18, lördag-söndag klockan 11-15.

Du är naturligtvis alltid välkommen att besöka vårt e-bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är öppet dygnet runt.

Du som behöver göra utskrifter för att göra nödvändiga ärenden kan även göra det på besöksdatorn i Servicecenter i Alceahuset på Hackstavägen 22 i Åkersberga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Österåker är öppet för dig!

I tider av fysisk distansering finns det ändå mycket för dig att göra här i Österåker, såväl hemifrån soffan som ute i vår fantastiska natur och våra parker och grönområden. Här har vi sammanställt en mängd tips.

Österåker är öppet för dig.

Näringsliv

Med anledning av de skärpta allmäna råden i länet uppmanar kommunen dig som är arbetsgivare och verksam i kommunen att uppmana dina medarbetare att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, samt skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

På länken nedan finns det samlad information för dig som är företagare med anledning av coronaviruset och covid-19.

Information för företag

Vad du kan göra själv

De särskilda regionala rekommendationerna för Stockholms län upphörde att gälla den 13 juni.

Den 15 juli införs vissa lättnader i enlighet med planen att samhället ska kunna återgå till mer av ett normalläge.

Läs Folhälsomyndighetens information om de förändringar som gäller från och med den 1 juli Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella råd, restriktioner och förbud gäller

Fortsätt följ de nationella allmänna råd och restriktioner som finns, även om du är vaccinerad. På webbplatsen krisinformation.se hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Du hittar även länkar till fördjupad information.

Detta gäller just nu på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dina skyldigheter

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
 • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från
  Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Resor i kollektivtrafiken

Rådet om munskydd i kollektivtrafiken tas bort från och med den 1 juli. Tänk ändå på att undvika trängsel, hålla god handhygien och stanna hemma om du är sjuk. Välj gärna att fortsätta gå eller cykla när och om du har möjlighet. Detta gäller även efter att du är vaccinerad.

Längre resor

Vid längre resor kan det innebära att du:

 • vidtar smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än dem som du normalt träffar.
 • kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

Har du varit utomlands?

Svenska medborgare behöver inte visa upp ett negativt covid-19-test för att resa in i Sverige, oavsett vilket land de reser in i Sverige från. Däremot kan du behöva testa dig och isolera dig efter ankomsten till Sverige. Det beror på vilket land du reser från.

Läs mer på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska du resa utomlands – skaffa covidbevis

E-hälsomyndigheten är med i det europeiska arbetet att ta fram ett covidbevis som ska användas vid utlandsresor. EU:s digitala Covidbevis (tidigare Gröna bevis) är en kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19.

Läs mer på webbplatsen covidbevis.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Testa dig om du har symtom

De flesta blir lindrigt sjuka av coronaviruset. Om du har förkylningssymtom som feber och hosta är det viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och:

 • stannar hemma
 • undviker att träffa andra än dem du bor med
 • väntar minst två dygn efter att du blivit frisk innan du återvänder till skola, jobb eller besöker allmänna platser. Även om du bara har milda förkylningssymtom är det viktigt att begränsa fysiska nära kontakter där smitta riskerar att överföras. Tänk på att du minskar risken för smitta genom att tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Testa dig om du har symtom på covid-19. Region Stockholm ansvarar för provtagningen. Läs mer på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt. Bit inte ihop utan sök vård som vanligt.

Information om provtagning på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemisolering för alla som bor tillsammans om någon i hushållet har covid-19

Om du bor i hop med någon som får covid-19 ska du också vara hemisolerad. Du kommer i så fall att få besked om det i samband med att den du bor ihop med får ett positivt provsvar via 1177.se. Du kan också få besked via smittspårningsteamet som arbetar på uppdrag av Smittskydd Stockholm eller från den läkare som behandlar den smittade hushållsmedlemmen.

Läs mer om hemisolering på 1177 Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 1 december 2020 förändrade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer till att alla, även barn i förskola och grundskola, ska stanna hemma om någon i hushållet har konstaterad covid-19.

Läs mer om förändringen hos Folkhälsomyndigheten och se deras vägledning för mer detaljerad information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Justerat maxantal deltagare

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa om hur många som får samlas. Maxantalet varierar utifrån olika förutsättningar.

Folkhälsomyndighetens information om olika maxantal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mår du dåligt psykiskt?

Om du mår dåligt psykiskt och behöver råd eller hjälp kan du söka vård utan remiss från läkare. Det gäller också om du har ett beroende du vill få hjälp med.

Information på 1177 Vårdguiden om psykiskt stöd och stöd vid beroende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självhjälpsprogram ger stöd vid oro

På 1177 Vårdguiden finns ett självhjälpsprogram för dig som upplever oro i samband med covid-19. Programmet vänder sig till dig som vill lära dig hantera oron på egen hand. Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och åtkomligt för alla invånare över 18 år i Stockholms län via 1177 Vårdguidens inloggade e-tjänster. Programmet görs på egen hand utan stöd av vårdpersonal och ger dig verktyg att förstå och hantera din oro. Om du är osäker på om du behöver en vårdkontakt eller kan pröva ett självhjälpsprogram kan du vända dig till 1177 på telefon eller din vårdcentral och få hjälp med bedömningen. Om du känner stark oro och har svårare psykiska besvär bör du ta kontakt med en vårdcentral eller den psykiatriska vården. Vid akuta psykiatriska tillstånd ring 112.

Självhjälpsprogrammet på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du någon att prata med?

I oroliga tider kan det vara skönt att prata med någon som lyssnar. Om du utsätts för hot och våld av någon som du bor ihop med, eller en annan närstående person, kan du få hjälp av socialtjänsten i Österåkers kommun.

Du kan få råd och stöd för dig och dina barn. Du kan också ansöka om ekonomiskt bistånd och tillfälligt skyddat boende.

Kontakta socialtjänsten via 08-540 810 00

Mer information om vilken hjälp du kan få, olika typer av våld, länkar till fler stödorganisationer samt information till dig som utövar våld.

Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon har öppet dygnet runt. Hit kan du ringa om du är utsatt för våld i din nära relation. Även anhöriga kan ringa hit och det finns möjlighet till samtal på flera språk.
Telefon: 020-50 50 50

Svenska kyrkan i Österåker erbjuder olika typer av samtalsstöd.

Samtal och stöd hos Svenska kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röda korset har startat upp en stödtelefon dit du kan ringa om du känner stress och oro över utbrottet av coronaviruset som pågår.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röda korsets stödlinje Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande medmänniska kan du nå under natten. De har öppet varje dag klockan 21.00-06.00.
Telefonnummer: 08-702 16 80

Äldretelefonen finns för dig som är över 60 år och mår psykiskt dåligt. Du kan ringa varje vardag klockan 10.00-15.00.
Telefon: 020-22 22 33

Du som är ung och känner dig orolig hittar tips, telefonnummer och länkar på Uppdrag psykisk hälsas webbplats.

Uppdrag psykisk hälsas information till barn och unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS stödtelefon finns för dig som är under 18 år och behöver prata med någon. Telefon: 116 111

BRIS har en vuxentelefon om barn. Telefon: 0771-50 50 50

Mind har flera stödlinjer som du kan ringa: Självmordslinjen, föräldralinjen och äldrelinjen.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten har samlat information för dig som känner oro på sin webbplats.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens information för dig som känner oro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du husdjur?

Som djurägare är det bra att planera för vem som kan ta hand om ditt djur om du blir sjuk och inte kan ta hand om det själv. Länsstyrelsen har samlat nyttig information till dig som är djurägare.

Länsstyrelsens tips till djurägare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Österåker är öppet för dig

Frisk luft och fysisk aktivitet mår de flesta bra av. Du hittar tips på konst och kultur, digitala upplevelser och aktiviteter av såväl det rörligare och lugnare slaget via länken här nedan. Österåker är öppet för dig!

Österåkers tips om aktiviteter i pandemitider

När du är ute i skog och mark – visa hänsyn! Följ allemansrätten och tänk på att inte störa eller förstöra.

Naturvårdsverkets information om allemansrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll dig uppdaterad

Mycket information kan du själv söka fram på internet och många vanliga frågor besvaras på ansvariga myndigheters webbplatser.

Håll dig uppdaterad på krisinformation.se som samlar myndigheternas information om coronaviruset och covid-19.

Om du inte hittar svar på dina frågor om coronaviruset och covid-19 på myndigheternas webbplatser kan du ringa 113 13.

Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt. Bit inte ihop utan sök vård som vanligt.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information. Tänk på att inte röja någon enskilds identitet. Österåkers kommun följer de rekommendationer som ges av Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten.

Information på finska/Suomeksi
och fler språk/Other languages samt lättläst

Information på finska / Suomeksi

Här hittar du Österåkers kommuns sidor med information på finska: Österåkeri på finska-suomeksi

Behöver du mer information på finska, kontakta: servicecenter@osteraker.se, 08-540 81000 fråga efter service på finska.

Samordnare för förvaltningsområde för finska språket Lea Vaattovaara på: Telefon: 08-540 810 27. E-post: lea.vaattovaara@osteraker.se

Har du frågor om elevhälsa på finska kontakta skolsjuksköterska Marika Ångman. Telefon: 08-540 811 29

Vill du ta kontakt med finsktalande präst i Svenska kyrkan, kan du kontakta Annika Stenvall. Telefon: 08-580 218 99. E-post: annika.stenvall@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans Sverigefinska telefonjouren är öppen alla kvällar klockan 21.00-24.00. Telefon: 020-26 25 00

Information på fler språk / Other languages

Folkhälsomyndigheten och 1177 har tagit fram information om vaccination mot covid-19 finns på olika språk, bland annat arabiska, spanska och tigrinja.

1177:s information om vaccination mot covid-19 på olika språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens information om vaccination mot covid-19 på olika språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten har information på bland annat arabiska, dari, somaliska, tigrinja.

Information på olika på språk på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boka tid för vaccination på fler språk

För dig som inte kan boka tid digitalt finns en telefonbokningstjänst och den är tillgänglig på svenska, finska, polska, ryska, spanska, tigirinja, engelska, arabiska, somaliska och persiska.

Information om telefonnummer och öppettider på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisen har tagit fram informationsblad om vaccinationsbedrägeri och översatt till flera språk:

Vårdguiden 1177 har tagit fram informationsfilmer på flera språk, bland annat somaliska, arabiska och persiska. De har också affischer på olika språk som du kan skriva ut och sätta upp.

Se filmerna på 1177:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för stöd till trossamfund har tagit fram filmer där företrädare för olika trossamfund informerar om cororna och covid-19.

Se filmerna på Myndigheten för stöd till trossamfunds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På krisinformation.se finns information på teckenspråk och syntolkad information om coronaviruset och covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information in English

Information about the coronavirus, covid-19 in English Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lättläst information om coronaviruset

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram lättläst information om coronaviruset. De har också gjort pictogram och filmer som är lätta att förstå. Informationen finns översatt till flera språk.

Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Österåkers kommun

När du vill kontakta Österåkers kommun

Om du vill komma i kontakt med Österåkers kommun ber vi dig i möjligaste mån att använda telefon eller e-post. Vi har i första hand digitala möten framför personliga möten på plats i våra verksamheter. Detta för att minska spridning av smitta. Behöver du ändå besöka oss är det ordinarie öppettider som gäller om inget annat anges.

Du når kommunens servicecenter på:

Telefon: 08-540 810 00

E-post: servicecenter@osteraker.se

Aktuellt

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Senast uppdaterad:
torsdag 23 september 2021