Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Samordnare för finska språket

Österåkers kommun är förvaltningsområde för finska språket. Det innebär att du som talar finska har förstärkta rättigheter i vår kommun. Möt Lea Vaattovaara som berättar mer om hennes arbete som samordnare.

Hallå där Lea Vaattovaara, samordnare förvaltningsområde för finska språket i Österåkers kommun.

Vad är det som gör ditt uppdrag viktigt?

– Sverigefinnar är den största inhemska, nationella minoriteten i Sverige med över 730 000 invånare i landet, varav lite drygt 5 000 bor i Österåkers kommun. Nationella minoriteter och minoritetsspråken är en del av Sveriges kulturarv, en kulturskatt som ska skyddas och bevaras till kommande generationer. Sverigefinnarna har dessutom laglig rätt att få information och service på finska. Målsättningen är att få sverigefinnarna delaktiga och aktiva i samhällsutvecklingen.

Vad innebär ditt uppdrag i praktiken?

– Grunden i mitt arbete är att kommunens information och service till Österåkersborna finns och fungerar på finska. För att uppfylla det utbildar jag kommunens tjänstemän och politiker om nationella minoriteter. Jag arbetar även med att lyfta det positiva med att tillhöra en nationell minoritet, därför utbildar jag även de nationella minoriteterna själva om sin kulturhistoria och sina rättigheter. Dessutom anordnar jag tillsammans med kollegorna på kultur- och fritidsförvaltningen och med sverigefinska kulturaktörer, kulturella aktiviteter på finska för alla åldrar.

Vad är roligast med ditt arbete?

– Det är så roligt att träffa alla fantastiska människor som är både aktiva i minoritetsfrågor eller dem som nyligen har blivit nyfikna och intresserade och upptäcker sina rötter. Att se hur mycket glädje språket och gemensamma intressen skänker. Det är fint när kulturella aktiviteter blir en sammanförande faktor.

Varför brinner du för de här frågorna?

– Jag kommer själv från finska sidan av Tornedalen och mitt modersmål är meänkieli. Finska och svenska lärde jag mig i skolan. I min barndom fanns det ingen gräns fast jag växte upp mittemellan två länder, kulturen var detsamma och alla pratade meänkieli. Det var först när jag flyttade till Åkersberga som mitt Sverige blev svenskspråkigt. Ingen ska behöva skämmas för sina rötter.

Om du får drömma – hur ser samhället ut när dina mål är uppnådda?

– Mitt mål är att sverigefinnars rättigheter ska bli en självklar del i allt kommunalt arbete. Det finns redan barnomsorg delvis på finska. Drömmen är att det finns äldreomsorg på finska, finska klasser i skolorna och att alla som vill kan få modersmålsundervisning i skolan på finska minst tre timmar i veckan.

Här kan du se en film med våra finsktalande medarbetare i kommunen.

Här hittar du den här nyheten på finska.

Förvaltningsområde för finska språket

I Österåkers kommun har det länge bott sverigefinnar, därför har kommunen utsetts till förvaltningsområde för finska språket. Det innebär att du som talar finska har förstärkta rättigheter i vår kommun. Du har rätt att:

  • Använda finska i din kontakt med kommunen. Du har rätt att få både skriftlig och muntlig information på finska.
  • Få barnomsorg helt eller till väsentlig del på finska
  • Få modersmålsundervisning på finska, även som nybörjare som inte talar språket alls.
  • Få äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska.
  • Du hittar information på finska genom att följa länken Österåker.se på finska.

Sverigefinnarnas dag och historia

Finländarnas historia i Sverige spänner över nästan tusen år. Den 24 februari är det Sverigefinnaras dag. Dagen ska synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet.

Här kan du läsa mer om Sverigefinnarnas historia och om Sverigefinnarnas dag.

Service och information på finska

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att få information på ditt språk, meddela oss om du är intresserad. Du hittar information på finska på österåker.se/suomeksi.

Har du anhöriga, vänner eller grannar som helst pratar och läser på finska? Tipsa gärna om våra webbsidor på finska österåker.se/suomeksi!

Här kan du se en film med våra finsktalande medarbetare i kommunen.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Lea Vaattovaara
Senast uppdaterad:
tisdag 17 augusti 2021