Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kvalitetsarbete inom socialförvaltningen

Österåkers kommun arbetar aktivt med att förbättra kvaliteten inom socialförvaltningen. Genom undersökningar och uppföljningar följer socialförvaltningen upp kvaliteten och hur den utvecklas.

Kvaliteten inom äldreomsorgen

Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för de verksamheter som bedriver vård och omsorg inom kommunen. I detta ansvar ingår att systematiskt och fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten. Med kvalitet menas, enligt Socialstyrelsens definition, att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Här kan du ta del av våra arbetssätt och resultat från uppföljningar och brukarundersökningar:

Uppföljning inom äldreomsorgen

Brukarundersökning 2019

Synpunkter & klagomål

Vi arbetar ständigt med att bli bättre. Därför är det värdefullt för oss att få veta vad du tycker om Österåkers kommun och kommunens arbete. Om du har synpunkter eller klagomål på någon verksamhet så vill vi gärna att du berättar det för oss! Du kan även vända dig direkt till utföraren, om det är en annan aktör än kommunen.

Du kan lämna dina synpunkter i ett formulär här på webbplatsen eller skicka ett e-postmeddelande till servicecenter@osteraker.se med din synpunkt, namn och adress. Du får svar inom två arbetsdagar.

Webbformulär synpunkter och förslag

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Lena Ribbing
Senast uppdaterad:
tisdag 26 maj 2020