Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kvalitet och utveckling

Kvaliteten i Österåkers kommun följs upp regelbundet inom olika verksamhetsområden, vanligtvis genom enkät och andra typer av brukarundersökningar. Här kan du som invånare ta del av hur dina skattepengar används av kommunen för att uppnå bättre och högre kvalitet i våra verksamheter. Du kan också ta del av de senaste rapporterna och resultaten.

Kommunens kvalitet mäts på olika sätt och nämnderna följer varje år upp sina egna verksamheter. Det kan till exempel handla om enkäter till elever i grundskola och gymnasium, till barn och vårdnadshavare i förskolan, till besökare på daglig verksamhet, samt brukare av hemtjänst. Även förenings- och näringslivets upplevelse av kontakten med kommunen undersöks.

Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och regioner genomför varje år undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Undersökningen mäter kommuners kvalitet ur ett invånarperspektiv och jämför kommuner med varandra. Undersökningen är indelad i tre olika områden: Barn och unga, stöd och omsorg, samt samhälle och miljö. Det handlar till exempel om öppettider i bibliotek, kötid för att få en förskoleplats, bemötande och tillgänglighet i kontakt med kommunen och hur stor andelen miljöbilar kommunen har. Vill du titta närmare på KKiK kan du ladda ner undersökningen nedan.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) – 2020 Pdf, 328.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan också läsa mer om KKiK och se nyckeltal för samtliga kommuner via Sveriges kommuner och regioners webbplats Länk till annan webbplats..

Servicemätning

Servicemätning genomförs för att se om kommunen ger invånarna bra service och möjlighet att uträtta sina ärenden på ett bra sätt. Undersökningen visar också hur de personer som kontaktar kommunen blir bemötta, om det är lätt eller svårt att få tag i den person som man söker, hur snabbt man får svar och om tekniken fungerar tillfredsställande. Nedan kan du ta del av servicemätningen.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Under hösten 2019 genomfördes undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) för fjärde gången i Österåker. LUPP är en enkät utgiven av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, där ungdomar får ge sin bild av livet i kommunen. Frågorna handlar bland annat om skola, fritid, inflytande, politik, hälsa och framtid.

Enkäten görs av alla elever i grundskolans årskurs åtta och gymnasiets årskurs två. Resultatet återkopplas till de elever som gör enkäten och ligger till grund för vidare samtal om ungas livssituation. Österåkers kommun vill att fler unga ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens utveckling. LUPP är en del i det arbetet.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Österåker kommun (LUPP) – 2019 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Undersökningen genomfördes också 2010, 2013 och 2016. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att ta del av resultatet från tidigare år.

Projekt för ökad kvalitet

I Österåkers kommun pågår ett långsiktigt projekt för att förbättra kvaliteten i den kommunala servicen för våra invånare.

Läs mer om projekt för ökad kvalitet.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Ann Hallner
Senast uppdaterad:
tisdag 17 augusti 2021