Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Så arbetar vi med

Österåkers kommun arbetar med en rad övergripande områden som berör dig på olika sätt. Vi arbetar bland annat för att kommunen ska vara trygg och säker, och för att du som tillhör en nationell minoritet ska ha möjlighet att behålla och utöva din kultur. Vi mäter också kvaliteten på verksamheterna för att säkerställa att de håller en hög nivå.

Trygghet och säkerhet

Österåkers kommun ska vara en trygg och säker kommun. Vi arbetar för att du ska känna dig trygg i din vardag, för att tryggheten i kommunen ska öka och brottsligheten ska minska. Vi arbetar också för att kommunen ska vara förberedd om en större olycka eller ett akut läge skulle inträffa. Det gör vi genom ett förberedande säkerhets- och krisarbete.

Mer om kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.

Mer om kommunens drogförebyggande arbete.

Behålla och utöva din kultur

Österåkers kommun är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att du som talar finska har särskilda rättigheter, bland annat har du rätt att få barnomsorg och äldreomsorg helt eller delvis på finska. Kommunen arbetar också för att du som tillhör en annan nationell minoritet ska ha möjlighet att behålla och utöva din kultur.

Mer om nationella minoritetsspråk.

Österåkers kommuns finska sidor.länk till annan webbplats

Verksamheterna ska hålla en hög nivå

Vi mäter kvaliteten på verksamheterna för att säkerställa att de håller en hög nivå.

Du som invånare har rätt att kräva att dina skattepengar används på bästa sätt. Mätningarna görs bland annat genom enkäter till de personer som använder sig av kommunens tjänster. Det görs också genom jämförelser med andra kommuner.

Mer om kommunens kvalitets- och utvecklingsarbete.

Samarbeten och samverkan

Vi deltar också i olika samarbeten. Det gör vi för att kommunen ska utvecklas, och för att vi ska ha möjlighet att påverka i viktiga frågor.

Mer om kommunens samarbeten och samverkan.

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Miljö- och hälsoskyddsenheten inspekterar verksamheter som kan ha påverkan på människors hälsa eller miljön.

Läs mer om hur vi arbetar med miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Senast uppdaterad:
torsdag 10 juni 2021