Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Grafisk profil

När all information från kommunen har samma utseende blir det lättare för människor att avgöra om kommunen står bakom den information som de får. Därför har Österåkers kommun en grafisk profil där det finns information om hur allt från hur vår logotyp får användas till hur informationsmaterial där vi står som avsändare ska se ut.

Det är viktigt att du följer den grafiska profilen när du producerar material för Österåkers kommun. Har du några frågor eller funderingar kontakta kommunikationsenheten.

Logotyp

logotyp Österåker

Logotypen ska alltid finnas med. Österåkers kommuns logotyp består av två delar, dels ett något renodlat kommunvapen och dels texten Österåker. De får inte delas eller förändras på något sätt. Se till att ha luft omkring logotypen. Bilden nedan visar det minimått du ska ha, men ta gärna till lite extra.

logotyp Österåker

Ladda ned Österåkers kommuns logotyp

Logotyp_Tryck (eps)ZIP

Logotyp_Digital (jpg)ZIP

Typsnitt

Vi använder oss av två olika typsnitt till trycksaker. Garamond för löpande text, och Gill Sans till:

  • ingresser
  • rubriker
  • bildtexter
  • tabeller och noter

Vi kursiverar inte, och vi skriver inte i versaler.

Färger

Grundfärgen är samma färg som vi använder i logotypen.

Michaela Fletcher Sjöman

C 91 %         R   0         PMS 294  
M 58 %          G   96        #0060aa
Y 0%              B 170
K 21%

Utöver grundfärgen har vi tre komplementfärger med tillhörande dekorfärger. Komplementfärgerna är de tre som också används i kommunens dekorelement: havsblå, energiorange och naturgrön. Använd alltid samma komplementfärg som du valt till dekorelementet. Om du till exempel väljer att arbeta med ett orange dekorelement ska ditt val av komplementfärg vara energiorange.

Michaela Fletcher Sjöman

C 81 %         R    6         PMS 2925 U 
M 35 %         G 136        #0688c8
Y 1%           B 200
K   0%

Michaela Fletcher Sjöman

C  1 %          R 239       PMS 144 U
M 59 %         G 127        #ef7f01
Y  99%          B     1
K  0%

Michaela Fletcher Sjöman

C  58 %         R  127         PMS 294  
M    4 %          G  181        #7fb51d
Y 100%           B    29
K     0%

Dekorelement

Dekorelementet vågkraft finns i tre färger, blått, orange och grönt. Vågkraft placeras i nedre vänstra hörnet av trycksakerna och används i sin kompletta form, främst på omslag till trycksaker, startbilder i Powerpoint, affischer och rollup. Inuti trycksaker är det ofta lämpligare att använda vågkraft detalj. 

Redaktör:
Linda Gelin-Nielsen

Sakkunnig:
Linda Gelin-Nielsen
Senast uppdaterad:
fredag 11 december 2020