Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ledningsgrupp

Kommunens förvaltningar styrs av kommundirektören och dennes ledningsgrupp. Ledningsgruppen tar beslut och samordnar förvaltningarnas arbete. Det är ledningsgruppen som har det yttersta ansvaret för att förvaltningarna genomför de förtroendevaldas beslut.

Kommunens förvaltningar består av kommunens medarbetare. Den högsta tjänstemannen i kommunen är kommundirektören, som är chef för förvaltningsorganisationen och leder kommunens ledningsgrupp. Kommundirektören anställs av Kommunstyrelsen. 

Förutom kommundirektören består ledningsgruppen av andra chefer inom förvaltningsorganisationen, samt vd för Roslagsvatten och vd för Armada. Nedan ser du alla medlemmar.

Kommundirektören och ledningsgruppen har det yttersta ansvaret för att förvaltningsorganisationen genomför de beslut som de förtroendevalda har fattat. Kommundirektören och ledningsgruppen arbetar för att samordna kommunens verksamheter och har ett övergripande ansvar för att verksamheterna bedrivs på ett effektivt sätt.

Sören Karlsson

Staffan Erlandsson
Kommundirektör
08-540 810 55
staffan.erlandsson@osteraker.se

Kent Gullberg

Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef
08-540 813 30
kent.gullberg@osteraker.se

Anne Simmasgård

Susanna Kiesel
Socialdirektör
susanna.kiesel@osteraker.se

Louise Furness

Louise Furness
Utbildningsdirektör
08-540 810 03
louise.furness@osteraker.se

Eva Wetterstrand

Eva Wetterstrand
Chef för produktionsförvaltningen
08-540 810 97
eva.wetterstrand@osteraker.se

Magnus Bengtsson

Magnus Bengtsson
Ekonomidirektör
08-540 810 43
magnus.bengtsson@osteraker.se

Helena Cronberg

Helena Cronberg
Kommunikationschef
08-540 810 83
helena.cronberg@osteraker.se

Helena Cronberg

Kristina Eineborg
Näringslivs- och utvecklingsdirektör
08-540 811 40
kristina.eineborg@osteraker.se

Katarina Leinar

Katarina Freme
Ledningsstrateg/tillförordnad kultur- och fritidschef
08-540 810 31
katarina.freme@osteraker.se

Mikael Medelberg

Mikael Dahlberg
Vd Armada Fastighets AB

Mikael Medelberg

Christian Wiklund
Vd Roslagsvatten AB

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
fredag 21 februari 2020