Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bolag

Österåkers kommun äger delar i olika bolag. Bolagen ansvarar för områden som är viktiga för kommunen – bostadsfrågor, vattenfrågor och avfallsfrågor.

Tillsammans med två bolag som kommunen äger stora delar av, Armada fastighets AB och Roslagsvatten AB, bildar Österåkers kommun en bolagskoncern. Det betyder att bolagen är sammansatta till en ekonomisk enhet. Bolagen ansvarar för områden som är viktiga för kommunen, så som bostadsfrågor, vattenfrågor och avfallsfrågor.

När en kommun äger ett bolag ska det alltid finnas ett kommunalt ändamål med bolaget. Det står i kommunallagen, som reglerar kommunernas organisation och ansvarsområden. Det betyder att det ska vara till nytta för kommunen och för dig som kommuninvånare. Bolaget ska bidra till kommunens utveckling och förverkliga kommunens mål. Kommunen ska även ha insyn och kontroll över bolagets verksamhet.

Här kan du läsa mer om de bolag som ingår i kommunens bolagskoncern.

Armada fastighets AB

Armada fastighets AB är Österåkers kommuns fastighetskoncern, som ägs till 100 procent av kommunen. Koncernen innehåller flera olika bolag, så kallade dotterbolag.

  • Armada Bostäder AB, ett bostadsbolag som hyr ut och förvaltar lägenheter
  • Armada Kommunfastigheter AB, äger och förvaltar de fastigheter där kommunens verksamheter finns.
  • Österåkers Exploateringsfastigheter, äger fastigheter som ska utvecklas
  • Österåkers Stadsnät AB, bygger fibernät i Åkersberga med omnejd

Armada bostäder och Österåkers Exploateringsfastigheter har i sin tur dotterbolag.

Roslagsvatten AB

Roslagsvatten AB ägs till 43,9 procent av Österåkers kommun. Inom koncernen Roslagsvatten AB finns det fyra olika bolag, så kallade dotterbolag:

  • Österåkersvatten AB, huvudman för vatten och avlopp i Österåkers kommun
  • Vaxholmsvatten AB
  • Vallentunavatten AB
  • Knivstavatten AB
  • Ekerövatten

Dotterbolagen ägs till 99,0–99,9 procent av Roslagsvatten AB och resterande 0,1-1,0 procent av respektive kommun. Österåkers kommun äger 1 procent av Österåkersvatten AB. Österåkersvatten är huvudman för vatten och avlopp i Österåkers kommun. Det betyder att de har huvudansvaret för att det kommer vatten ur kranarna och att avloppen fungerar som de ska. Österåkersvatten har också ansvar för att hämta sopor och hantera avfall i kommunen.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
onsdag 22 januari 2020