Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Sommarjobb 2022

Ansökningsperioden öppnar senast vecka 3 2022.

I Österåkers kommun arbetar vi för att ge invånarna den bästa kvaliteten på den service och de tjänster vi erbjuder. Hos oss är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Du som arbetar hos oss kan vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter.

Många spännande sommarjobb

Nu kan du söka sommarjobb hos Österåkers kommun inom film, konst, musik, turism, trädgård, barn- och äldreomsorg med mera. Visst låter det spännande?

Du är varmt välkommen till Österåkers kommun.

Information till dig som ska sommarjobba

Tidrapport.

En tidrapport kommer att skickas till din angivna mejladress efter det att anställningsavtalet är inlämnat. Tidrapporten ska fyllas i varje månad och arbetar du över ett månadsskifte ska du fylla i två tidrapporter. Varje tidrapport ska lämnas till din handledare för underskrift. Tidrapporten, underskriven av din handledare och av dig, (och eventuellt blanketten "intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag " om du inte lämnat in den tidigare) ska du antingen posta till Österåkers kommun, löneenheten, 184 86 Åkersberga eller lämnar in i receptionen på Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga.

Lönen utbetalas den 27:e månaden efter det du har inlämnat din tidrapport under förutsättning att den är inlämnad senast den 10:e i utbetalningsmånaden. Så se till att den kommer till Österåkers kommun i god tid.

När du fyller i din tidrapport kontrollerar du mot ditt anställningsavtal att arbetsperiod och maximalt antal arbetstimmar stämmer överens. Du fyller i personuppgifter, arbetsställe Näringsliv, månad och år. Klockslag när du börjar och slutar samt hur länge du har haft paus. Du fyller även i dina arbetstider och fyller i kolumnen intill om du har varit sjuk.

Är det inte korrekt kommer ingen löneutbetalning göras.

Hur utbetalas lönen?

För dig som inte är myndig: Utbetalning av lönen kommer att vara med utbetalningsavi (som kan komma att kosta pengar att lösa in) om du inte tillsammans med din förälder/vårdnadshavare besöker ett Swedbank kontor för att göra en kontoanmälan så att löneutbetalning kan ske direkt mot ditt konto.

För dig som är myndig: Utbetalning av lönen kommer att vara med utbetalningsavi (som kan komma att kosta pengar att lösa in) om du inte kontaktar Swedbank för att göra en kontoanmälan så att löneutbetalning kan ske direkt mot ditt konto. Detta går att göra digitalt för dig som myndig om du har bankID.

Vilken lön får jag?

Lönen för 2022 är ännu inte satt men 2021 var lönen 85 kr i timmen för dig som är under 18 år inklusive semesterersättning.

Informationsträff 8 juni 2022 klockan 16.00 – 18.00

Informationsträff om hur du fyller i din tidrapport och där du även kan ställa dina frågor är den 10 juni kl. 16.00 via Teams. Du kommer att få en mötesinbjudan så håll utkik i din inkorg.

Rökfri arbetstid

Österåkers kommuns arbetsplatser och närområden ska vara rökfria. Det är kommunens ansvar som arbetsgivare att se till att ingen medarbetare mot sin vilja utsätts för tobaksrök på arbetsplatsen.

Österåkers kommun arbetar aktivt för att främja friskvård och god hälsa hos medarbetare och rökfri arbetstid är en viktig del i detta arbete. Oavsett om man är medarbetare i kommunen, invånare eller besökare, alla ska uppleva Österåkers kommun som en frisk och hälsofrämjande kommun. Kommunen ska också vara en förebild för de barn, ungdomar, vård- och omsorgstagare som finns i de olika verksamheterna.

Vänd dig till din handledare vid frågor och om du behöver sjukanmäla dig

Vänd dig i första hand till din handledare om du har några frågor annars så kontaktar du någon av nedanstående alternativ.

Gällande coronaviruset och covid-19 för dig som medarbetare

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 behöver få ännu större efterlevnad. Vi måste var och en göra det vi kan för att bromsa smittan. Ditt agerande avgör! Här har vi samlat information till dig som medarbetare i Österåkers kommun.

Om du känner dig sjuk - stanna hemma!

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 behöver få ännu större efterlevnad. Vi måste var och en göra det vi kan för att bromsa smittan. Ditt agerande avgör!

Alla som är sjuka uppmanas att stanna hemma och undvika sociala kontakter. Det gäller även vid förkylningar som normalt sett inte betraktas som ett hinder för att gå till arbete. Rekommendationen är att du kan återgå till arbete om det gått 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symptomfri i övrigt i minst två dygn. Vid sjukfrånvaro anmäler du dig sjuk enligt gällande rutin till din handledare.

Testa dig

Det är regionerna som beslutar om vilka som ska testa sig utifrån regionala riktlinjer. Därför behöver du ta reda på vad som gäller där du befinner dig genom att besöka webbplatsen 1177. Medan du väntar på testning och sen på provsvaret ska du bete dig som om du har covid-19, alltså stanna hemma och undvika nära kontakter samt vara noga med hygienen.

Om någon i hemmet är sjuk i covid-19 – kan du inte gå till jobbet.

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Det är regler som talar om vad du behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Förhållningsreglerna finns också på Smittskyddsläkarföreningens webbplats – leta upp covid-19 och klicka på Patientinformation Länk till annan webbplats.

Alla oavsett ålder som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt bete sig som att man har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19. På webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats. kan du se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor.

Förhållningsreglerna för friska hushållskontakter gäller från datumet då den sjuke personen testat sig och sju dagar framåt. Eftersom det tar några dagar att få provsvar blir oftast tiden hemma kortare än sju dagar. Rutiner för om personer utan symtom i hushållet testas för covid-19 skiljer sig åt mellan regionerna. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Frågor under sommaren

Frågor om lön londirekt@osteraker.se

Personalfrågor hr@osteraker.se

Övriga frågor till dina handledare alternativt till naringsliv@osteraker.se så kommer dessa besvaras så snart som möjligt.

Alternativt så ringer du kommunens servicecenter på 08-540 810 00.

Sommarlovsföretagare

Sommarjobba som egenföretagare och testa dina idéer. Österåkers kommun erbjuder ungdomar 15–18 år startkapital och inspirerande entreprenörskurs.

Läs mer om att vara sommarlovsföretagare.

Utbildningsdagarna är obligatoriska.

Utbildningen är grunden för ditt sommarjobblovsföretagande och du ska närvara samtliga tider under dessa fyra dagar. Startkapitalet kommer att utbetalas om du har full närvaro.

Du kommer också få inbjudningar till handledardagar kommande tre veckor då ni har möjlighet att få ytterligare handledning. Ta till vara på denna möjlighet!

Hur utbetalas startkapitalet?

Startkapitalet kommer att utbetalas till det kontonummer som är angivet på blanketten du lämnade in inför utbildningsstarten.

Digital obligatorisk redovisning den en dag i augusti 2022 mellan klockan 16–19

Alla ska redovisa indelat per företag för att återberätta om hur det gick under sommaren eller om företaget fortfarande drivs hur det så här långt har gått.

Citat från sommarjobbande ungdomar 2020

”Det är kul”

”Det är ett kreativt och roligt arbete”

”Väldigt lärorik upplevelse och glädjefylld resa”

”Det är kul att få åka runt och träffa nya människor”

"Vi har lärt oss att arbeta självständigt och ta ansvar, och vi känner oss bekväma i arbetsgruppen."

Den här sidan finns också på finska- suomeksi.

Redaktör:
Ann-Catrin Skogström

Senast uppdaterad:
tisdag 14 september 2021