Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vårt erbjudande

Österåkers kommun är en trygg arbetsgivare där medarbetare kan mötas, vara sig själva och känna sig hemma. Här finns välfärdsjobben där du får valfrihet och möjlighet att påverka ditt arbetsliv. Österåkers kommun - här får du möjlighet att växa.


Förutom ett meningsfullt och angeläget arbete, också möjlighet till friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och andra förmåner. 

Flexibel arbetstid

Många av Österåkers kommuns verksamheter har flexibel arbetstid som underlättar föreningen av arbete, fritid och familjeliv.

Friskvård

Som medarbetare i kommunen får du årligen ett generöst friskvårdsbidrag och där verksamheten tillåter finns dessutom möjlighet till en friskvårdstimme per vecka på arbetstid.

Semester & semesteromvandling

Som medarbetare i Österåkers kommun har du 25 semesterdagar. Efter att du har fyllt 40 år har du 31 semesterdagar, och från det år du fyller 50 har du 32 semesterdagar.

I många av våra verksamheter kan du omvandla semesterdagstillägget mot ledig tid. Det innebär att de med 25 dagars semester får 5 dagar extra ledigt och de med 31 eller 32 dagars semester får 6 dagar extra ledigt.

Föräldrapenningtillägg

Du som går på betald föräldraledighet och har varit anställd under minst ett år får ett föräldrapenningtillägg.

Pension & löneväxling

Som medarbetare i kommunen omfattas du av kollektivavtalad tjänstepension. Du kan även få möjlighet att genom frivillig pensionsavsättning bruttolöneväxla till pension.

Personalföreningar & aktiviteter

AllaKan är vår personalförening som anordnar hälsofrämjande och sociala aktiviteter för alla medarbetare, både på och utanför arbetstid. När du blir anställd i Österåkers kommun blir du automatiskt medlem och får du möjlighet att prova på allt möjligt roligt. Några exempel på aktiviteter är att gå på teater, dansa, spela padel och åka skidor.

Trälhavets konstförening är en personalförening som vill främja intresset för konst, dels genom att lotta ut konstföremål bland föreningens medlemmar och dels ordna besök på olika utställningar och föredrag efter önskemål.

Försäkring

Alla medarbetare i Österåkers kommun är försäkrade genom AFA Försäkring.

Personalstöd

Som medarbetare har du tillgång till ett personalstöd dit du kan vända dig för råd och stöd i både arbetsrelaterade och privata frågor.

Kollektivavtalad sjuklön

Om du skulle bli sjuk en längre period får du efter sjuklöneperioden på 14 dagar ett extra belopp som motsvarar 10 % av ditt lönebortfall. Detta gäller som längst till och med dag 90 i sjukperioden.

Samverkan

I Österåkers kommun har vi ett samverkansavtal som innebär ett nära samarbete mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Den nära samverkan vi har gör att medarbetarnas möjlighet till delaktighet är stor samtidigt som vårt fokus på en hälsofrämjande arbetsmiljö ökar.

Under Fackliga organisationer hittar du kontaktuppgifter till våra lokala fackliga representanter i Österåkers kommun


Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Malin Hansson
Senast uppdaterad:
onsdag 8 juli 2020