Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ekonomi och budget

Kommunen får in pengar, intäkter, som används för att bekosta kommunens olika verksamheter och tjänster. Intäkterna består till största delen av skatter som du som invånare i Österåker betalar, kommunalskatt. Varje år måste kommunen få in mer intäkter än vad vi gör av med, ekonomin måste vara i balans.

Kommunfullmäktige tar varje år beslut om hur hög kommunalskatten i Österåkers kommun ska vara. Alla intäkter som kommunen får in ska tillsammans bekosta kommunens verksamheter och tjänster.

Mer om kommunalskatt i Österåkers kommun.

Förutom kommunalskatten får Österåkers kommun in pengar från olika avgifter och taxor. Det kan till exempel vara avgifter som tas ut för barnomsorg, äldreomsorg och bygglov. Kommunen får också bidrag från staten. Vissa bidrag är generella, medan andra bara får användas inom det område som staten har bestämt på förhand.

I Skattekollen kan du se hur dina skattepengar fördelas över kommunens verksamheter.

Balans i ekonomin

Kommunens ekonomi måste vara i balans. Det står i kommunallagen, och innebär att kommunen ska få in mer pengar än vad vi gör av med. Intäkterna måste med andra ord överstiga kostnaderna. När kostnaderna ändå är högre än intäkterna skapas det ett underskott i budgeten. Om det skulle inträffa måste kommunen planera för det underskottet när vi arbetar fram budgeten för året efter. I den budgeten ska det då finnas pengar som kan täcka det underskott som skapades året innan. Österåkers kommun har en stabil och välskött ekonomi.

I verksamhetsplanen beskriver nämnderna hur verksamheterna ska bedrivas utifrån den budget som de har fått från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige använder sedan verksamhetsplanen för att styra och följa upp verksamheterna och ekonomin.

Mer om budget och verksamhetsplan för Österåkers kommun.

Ekonomisk hushållning

I Kommunallagen står det också att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning. Det betyder att det ekonomiska resultatet ska gå med plus, vara positivt, en längre period. Kommunerna bestämmer själva hur de ska nå upp till målet och skapa en god ekonomisk hushållning. I Österåker har kommunfullmäktige bestämt att det ekonomiska resultatet ska ha ett överskott på minst en procent varje år. Resultatet ska också vara så bra att ekonomin klarar av snabba förändringar av det ekonomiska läget under en konjekturcykel, den tid som det tar för ekonomin att genomgå en högkonjunktur och en lågkonjunktur.

God ekonomisk hushållning innebär också att kommunens verksamheter ska uppfylla sina ändamål, ha god kvalitet och vara kostnadseffektiva, alltså att erbjuda så mycket som möjligt till en så låg kostnad som möjligt.

Läs mer i kommunens årsredovisning.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Erik Lanner Sandberg
Senast uppdaterad:
tisdag 12 januari 2021