Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers nya moderna reningsverk ska ha hållbarhet i fokus

Ambitionerna är högt ställda för Österåkers nya reningsverk i Margretelund som beräknas stå färdigt 2026. Visionen är att det ska bli ett modernt, hållbart och rent reningsverk som är en självklar och integrerad del av den levande skärgården.

Planeringen för arbetet med att anlägga ett nytt och modernt reningsverk i Margretelund i Åkersberga är i full gång. Ambitionen är att börja anlägga det nya reningsverket 2023 för att kunna tas i drift under 2026.

En vision har tagits fram som beskriver ambitionerna för reningsverket. En röd tråd i visionen är ett högteknologiskt, flexibelt och hållbart reningsverk som med respekt för människor och miljö byggs för våra barnbarn.

– Genom att bygga ett nytt, modernt och flexibelt reningsverk i Margretelund kan vi möta högt ställda reningskrav i en attraktiv inflyttningskommun – helt i linje med vår ambition att arbeta för ett långsiktigt hållbart Österåker, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande och även ordförande i Roslagsvatten.

Bidrar till hållbarhetsmål

Andra ambitioner som tas upp i visionen är att det nya reningsverket bland annat ska vara självförsörjande på el med hjälp av solceller och energilagring och vara anpassat till såväl klimatförändringar som extremväder. Genom att förbättra vattenkvalitet och avloppsrening bidrar verket till utvecklingen i riktning mot FN:s globala mål för hållbar utveckling; ”Rent vatten och sanitet för alla”.

Ambitionen är också att reningsverket ska locka besökare som är intresserade av modern vattenrening och ny teknik, men också de som är intresserade av arkitektur. Visionen betonar samtidigt att reningsverket ska påverka boende i området kring verket så lite som möjligt.

Tidplan för det nya reningsverket

2018
Roslagsvatten började undersöka olika alternativ för att säkra den framtida avloppsreningen för Österåkers kommun. Utifrån faktorer som miljöhänsyn, lokalisering, ekonomi och teknik föll valet på att anlägga ett helt nytt reningsverk på befintlig plats i Margretelund.

2020
Kommunfullmäktige i Österåker fattade beslut om att gå vidare med Roslagsvattens förslag i maj 2020.

2021
Slamhanteringen byggs in för att minska risken för lukt. Eftersom ett nytt reningsverk ska byggas, kommer denna nya byggnad att vara av mer temporär karaktär.

20212022
Utformning och projektering av anläggningen sker i slutet av 2021 samt under 2022.

2023
Byggnationen av anläggningen inleds.

2026
En färdig anläggning beräknas vara i drift kring 2026.

Följ arbetet – anmäl dig till nyhetsbrevet!

Vill du följa arbetet med det nya reningsverket?

Ta del av och anmäl dig till Roslagsvattens nyhetsbrev: www.roslagsvatten.se/osteraker/nyhetsbrev/3809länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
tisdag 23 mars 2021
Senast uppdaterad:
tisdag 23 mars 2021