Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ökad kvalitet i Österåkers kommunala service

I Kommunkompassen 2020 har Österåkers kommun fått näst högst poäng jämfört med de åtta kommuner som utvärderats. Det innebär ett steg närmre utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2021.

I Österåkers kommun pågår ett långsiktigt projekt för att förbättra kvaliteten i den kommunala servicen för österåkersborna. Som ett led i det arbetet deltar Österåkers kommun i utmärkelseprocessen Sveriges kvalitetskommun.

– För att kunna möta invånarnas krav och förväntningar behöver vi jobba med kontinuerlig verksamhetsutveckling för att kunna leverera rätt service i rätt tid. Vi behöver behålla och förbättra vår kvalitet, våra resultat, vår effektivitet och nyttan för våra invånare, säger Staffan Erlandsson, kommundirektör i Österåkers kommun.

För att bli nominerad till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun behöver deltagarna genomföra en fördjupad granskning, Kommunkompassen. Granskningen utförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Österåkers kommun har deltagit i Kommunkompassen två gånger. Den första gången i mars 2019 och den andra i december 2020. Efter den första Kommunkompassen utarbetade kommunledningen en handlingsplan med cirka 40 åtgärder som har genomförts inför den andra kompassen.

Resultatet från den senaste kompassen visar att Österåker har tagit kliv framåt inom sex av kompassens åtta områden sedan 2019 och har ökat från 517 poäng 2019, till 551 poäng 2020. Störst förbättring har gjorts inom områdena styrning och kontroll, kvalitetsutveckling och arbetsliv.

– Kommunkompassen ger värdefull information om både styrkor och förbättringsområden. Resultaten visar att Österåkers kommun är på rätt väg, men pekar även ut fortsatta utvecklingsområden. Utifrån rapporten kommer vi ta fram en ny handlingsplan för att fortsätta förbättra kvaliteten i den kommunala servicen för österåkersborna, säger Staffan Erlandsson.

Granskningen innefattar kommunens dokument, webbplats och sociala medier. Dessutom har SKR genomfört intervjuer med ett 30-tal personer i organisationen. Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstepersoner i förvaltning och bolag samt fackliga representanter.

Här kan du ta del av den fullständiga rapporten.PDF

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
torsdag 1 april 2021
Senast uppdaterad:
torsdag 1 april 2021