Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förstärkt satsning på trygghet och trivsel i sommar

Förra sommaren var många familjer hemma och därför rörde sig många ungdomar utomhus. Dessa erfarenheter har bidragit till sommarens förstärkta satsning. Det innebär att du under perioden juni–september bland annat kommer att möta sommarvärdar, parkvärdar och kvällsvandrare på många platser i kommunen.

– Trygghet är en högt prioriterad fråga och därför gör vi denna extra resursförstärkning med åtgärder under sommaren. I vårt trygghetsarbete har vi också ett kraftfullt samarbete med polisen, räddningstjänsten och andra viktiga aktörer, säger Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M).Genomgående i satsningen är att det finns många personer ute och rör sig runt i Österåker på platser där ungdomar ofta samlas.

– Det har blivit lugnare och tryggare här i Österåker och vi är måna om att behålla det så. Vår förhoppning är vår satsning ska göra att både invånare och besökare ska uppleva vår kommun som trygg och säker, säger Lena Brodin, trygghetssamordnare i Österåkers kommun.

Fritidsgårdar under sommaren

Bergagården öppet varje dag, förutom vecka 27-30, och har det mesta av sin verksamhet utomhus utanför lokalen. En kväll i veckan håller en mobil fritidsgård vid Röllingbyparken öppet med olika aktiviteter. De övriga fritidsgårdarna håller stängt.

Fältassistenterna arbetar uppsökande

Fältassistenterna arbetar som vanligt uppsökande på platser där ungdomar träffas. De arbetar under en del av sommaren. Just den här sommaren håller fältassistenterna extra fokus på motorburen problematik i vissa områden.

Sommarvärdar och parkvärdar

I den offentliga miljön i centrala Åkersberga ska sommarvärdarna bidra till en känsla av trygghet och trivsel för i första hand barn och ungdomar, men även för vuxna. De är kontaktskapande och fungerar också som turistambassadörer för besökare.

Parkvärdarna finns vid badplatser, parker samt vid Linanäs och Åsättra hamnområden. De ser till att det är rent och snyggt samt att skyltning, om till exempel eldningsförbud eller restriktioner under pandemin, finns och är aktuell. Parkvärdarna kan svara på frågor om exempelvis vilka parkeringsregler som gäller.

Kvällsvandrare skapar trygghet

Sommarjobbare över 20 år har som uppdrag att skapa trygghet och trivsel genom att vara där ungdomar samlas och prata med och lyssna på ungdomarna.

Om ungdomar är påverkade av alkohol eller droger försöker kvällsvandrarna kontakta vårdnadshavarna eller vid behov 112. I samband med skolstarten finns kvällsvandrare på plats under kvällarna.

Kommunbilen

Kommunbilen med väktare arbetar uppsökande och relationsskapande på platser där ungdomar samlas, som till exempel grill- och badplatser. Den ronderar även andra platser och gör larmutryckningar till exempelvis skolgårdar.

Mobila ordningsvakter

På platser där det ibland förekommer ordningsstörningar eller kan finnas risk att man känner sig otrygg finns det ordningsvakter på kvällstid vissa dagar i veckan. Det handlar exempelvis om de centrala delarna av Åkersberga, badplatser, parker och promenadstråk.

Ordningsvakterna kommer också vara med vid kommunens tillsyn av att restriktionerna på grund av pandemin följs på serveringsställen.

Riskgruppen

Riskgruppen sammanträder varje vecka för att löpande utvärdera sommarens insatser i Österåker. Gruppen består av kommunen, Fastighetsbolaget Armada, polisen, räddningstjänsten, bevakningsbolag och Citycon.

Tänk på att du som vuxen är en förebild

Som vuxen är du en viktig förebild och kan minska risken för skadegörelse, missbruk och våld i ungas närmiljö. För att skapa en trygg och säker miljö för unga vill vi uppmana föräldrar och andra vuxna att röra sig ute där unga finns.

Felanmäl saker som behöver åtgärdas

Använd gärna kommunens felanmälningsapp när du ser något som är trasigt eller behöver åtgärdas på annat sätt. Om vi tillsammans hjälps åt att hålla ordning bidrar det också till ökad känsla av trygghet. Här hittar du e-tjänsten Felanmälan och även information om hur du laddar ned appen.

Fortsätt följa de allmänna råden angående covid-19

Gör sommaren så smittsäker du kan. Fortsätt följa de allmänna råden, även om du är vaccinerad. Trycket på vården är fortfarande stort, många människor smittas av covid-19 och riskerar att bli allvarligt sjuka eller dö.

Ditt agerande är avgörande för att smittspridningen ska minska och för att vi ska kunna återgå till ett mer öppet samhälle. Håll dig uppdaterad på kommunens övergripande åtgärder och hitta länkar till ansvariga myndigheter och viktig information på österåker.se/coronavirus

Sommarlovstips!

Här finns tips på saker att göra i sommar.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
torsdag 24 juni 2021
Senast uppdaterad:
fredag 23 juli 2021