Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Årsredovisning för Österåkers kommun 2020 fastställd av Kommunfullmäktige

Årsredovisningen för Österåkers kommun fastställdes av Kommunfullmäktige den 26 april 2021. Kommunen redovisar ett balanskravsresultat på 198 miljoner kronor för helåret 2020 och ekonomin står fortsatt stark.

Österåkers kommun har möjlighet att avsätta ytterligare cirka 46 miljoner kronor till kommunens resultatutjämningsreserv. Det innebär att reserven nu omfattar cirka 225 miljoner kronor och gör kommunen mindre känslig för svängningar i konjunkturen.

Jämförelseresultatet för 2020, där poster tas bort som försvårar jämförelser mellan enskilda år, uppgick till 117 miljoner kronor. Det kan jämföras med 9,7 miljoner kronor för 2019.

Årsredovisning för Österåkers kommun 2020 Pdf, 15.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs vår nyhet Fortsatt starkt resultat för Österåkers kommun

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
tisdag 27 april 2021
Senast uppdaterad:
torsdag 6 maj 2021