Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Var inte rädd, var förberedd!

Österåkers kommun arbetar förebyggande och förberedande för att alla som bor och vistas i kommunen ska vara säkra och att tillgångar och resurser inte skadas.

Onsdag 11 mars beslutade Världshälsoorganisationen, WHO, att coronavirusets utbrott ska klassas som en global pandemi. Kampen mot viruset blev regeringens främsta prioritet. Österåkers kommun är förberedd på kriser och extraordinära händelser och kunde därför snabbt organisera sig och vidta många viktiga åtgärder. Förutom allt hårt arbete ute i verksamheterna och på förvaltningarna hölls styrgruppsmöten för corona/covid-19 varje dag och arbetsgruppsmöten varje vecka under våren 2020.

Stormen Alfrida med långvariga strömavbrott och terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017 är två andra exempel på kriser som drabbat många på olika sätt.

– Du ska absolut inte vara rädd för en ny kris, men det är viktigt att du är förberedd. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation oavsett vad som orsakat den och större möjlighet att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar. Då kan kommunen fokusera på att hjälpa de som bäst behöver snabbt stöd, till exempel äldre och sjuka, säger Ulf Palmgren, säkerhetschef i Österåkers kommun.

Hela kedjan ska hålla

Ulfs jobb som säkerhetschef i Österåker innebär bland annat att se till att kommunen har god beredskap, en krisledningsorganisation med en krisledningsplan, att risker och sårbarheter analyseras och att det förebyggande arbetet görs så att hela kedjan håller i skarpt läge.

– Österåkers kommun arbetar systematiskt med förebyggande säkerhet, det är ett arbete som inte har någon början eller något slut, det pågår hela tiden. I praktiken kan det betyda allt ifrån att vi utbildar och övar förtroendevalda, chefer och medarbetare till att skolan lär ut om samhällsskydd och krisberedskap. Allt är pusselbitar i det arbete vi gör för att minska risken för allvarliga händelser och hantera det som inträffar på bästa sätt, säger Ulf.

Kommunen agerar

Om något händer som påverkar den kommunala verksamheten aktiveras hela eller delar av kommunens krisledningsorganisation som arbetar utifrån kommunens krisledningsplan, informerar invånarna och samverkar med många aktörer regionalt.
– Det finns en trygghet i att Österåker är en storstadsnära kommun. Vi har till exempel en omfattande samverkan mellan kommunerna i regionen, länsstyrelsen, statliga myndigheter och en mycket kompetent räddningstjänst och polis som jobbar regionövergripande, säger Ulf.

Så kan du förbereda och engagera dig

Förebygga och förbereda, det är nyckeln enligt Ulf.
– Vi kan förbereda oss inför en eventuellt ny kris på många olika sätt. Ett enkelt sätt är att se över säkerheten i vardagen. Hur ser min hemberedskap ut? Har jag koll på första hjälpen, har jag rätt saker hemma, viktiga telefonnummer och webbplatser nedskrivna? Genom ideella organisationer kan du få både utbildning i beredskap och möjlighet att hjälpa till om något allvarligt inträffar. Slutligen, blir det kris håll dig lugn, uppdatera dig via radio, kommunens samt övriga myndigheters webbplatser och hjälp dina medmänniskor, säger Ulf.

Artikeln är från Magasin Österåker nummer två 2020 där finns även checklista och några bra saker att tänka på. Mer information om hemberedskap finner du även i broschyren "Om krisen eller kriget kommer" framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Se msb.se. Länk till annan webbplats.

Mer information om hemberedskap hittar du på österåker.se och i broschyren "Om krisen eller kriget kommer" framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Se msb.se.

Energimyndigheten har dessutom precis inlett en kampanj om elavbrott Länk till annan webbplats. och vad man kan behöva tänka på för att vara förberedd.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
torsdag 12 november 2020
Senast uppdaterad:
torsdag 12 november 2020