Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Stärkt budget och sänkt skatt i Österåker 2021

Husarö brygga i Österåkers skärgård.

En förstärkt budget med 90 miljoner kronor jämfört med föregående år och en sänkning av den kommunala skattesatsen med tio öre till 17 kronor. Det innebär Kommunfullmäktiges beslut den 23 november. Dessutom fastställdes en verksamhetsplan för 2021 och med utblick för 2022–2023.

Trots ett 2020 fyllt av utmaningar i spåren av coronapandemin står Österåkers kommuns ekonomi fortsatt stark. Skattesänkningen och budgetförstärkningen kan genomföras med en budget som fortsatt är i balans.

– I budgeten som nu har beslutats i Kommunfullmäktige tar vi oss aktivt an framtiden och fortsätter att bygga ett Österåker som är långsiktigt hållbart såväl vad gäller kommunens ekonomi som utvecklingen av kommunens service till invånarna, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Budgeten har tagits fram av Österåkers allianspartier med Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och tar avstamp i kommunens kärnvärden kvalitet, trygghet och valfrihet.

Budget i balans

Totalt omfattar budgeten cirka 2,8 miljarder kronor som fördelas mellan de olika nämnderna. Utöver budgetförstärkningen om 90 miljoner kronor genomförs en sänkning av kommunalskatten om tio öre till 17 kronor per intjänad hundralapp. Den kommunala resultatutjämningsreserven uppgår till 180 miljoner kronor, en buffert som kan användas vid en lågkonjunktur.

Skolan i fokus

Av budgetförstärkningen om 90 miljoner kronor tillförs cirka 41 miljoner kronor till skolan. Arbetet för en likvärdig skola är prioriterat, liksom arbetet för att motverka psykisk ohälsa hos unga. Fortsatt minskade barngrupper inom förskolan är ytterligare ett prioriterat område, liksom att fortsätta öka andelen behörig personal i förskola och skola genom särskilda insatser. Dessutom genomförs en upprustning av kommunens förskolor och skolor som ska vara klar 2022. Exempelvis får varje skola som byggs om ett tillagningskök som ett led i kommunens kvalitetsarbete för att erbjuda god, hållbar och näringsrik kost.

Attraktiva miljöer, trygghet och fritid

Under 2021 görs flera förstärkningar inom området trygghet med insatser för att skapa trygga miljöer där människor vill vistas. Det handlar om långsiktigt trygghetsfrämjande insatser. Det handlar också om att ha och skapa attraktiva offentliga miljöer, med parker, lekplatser, friluftsliv och förutsättningar för en meningsfull fritid. Att stärka vårt lokala kulturarv är en annan ingrediens. Här är Biskopstuna borgruin ett exempel och ska utvecklas som besöksmål med fortsatta arkeologiska insatser.

Österåkers nya multihall har nu börjat byggas och ska stå klar 2022. Det är en betydande satsning som skapar en 13 000 kvadratmeter stor mötesplats för idrott och evenemang för skola och föreningsliv över generationsgränserna.

Omsorg idag och i framtiden

Vård- och omsorg prioriteras och genom en budgetförstärkning tar kommunen höjd för att fortsätta kunna erbjuda hög kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning idag och i framtiden.

Hållbar tillväxt

Arbetet för att möta Österåkers tillväxt på ett hållbart sätt fortsätter. Det handlar om att hela kommunen – stad, skärgård och landsbygd – ska leva. Hållbara transporter, en mångfald av attraktiva nya bostadsområden, liksom en utveckling av Åkersberga till en modern stad med småstadskaraktär är viktiga pusselbitar i det prioriterade arbetet.

Näringslivsfrågor i fokus

Pandemin har medfört en tuff situation för det lokala företagandet och en ökad arbetslöshet även i Österåker. En ny arbetsmarknadsenhet har tillskapats med uppdrag att genomföra insatser för att motverka arbetslöshet. Näringslivsfrågor prioriteras.

Alternativa budgetförslag lades även fram av Socialdemokraterna, Roslagspartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Mer information

Via länken kan du ta del av handlingarna från Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november och även se budgetdebatten i efterhand.

Handlingar från Kommunfullmäktiges sammanträde 23 november Länk till annan webbplats.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
tisdag 24 november 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 24 november 2020