Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Stark ekonomi möjliggör förslag till ökad budget och sänkt skatt i Österåker 2021

Skärgårdskommunen Österåker.

Kommunstyrelsen i Österåker fattade den 16 november beslut om förslag till budget för Österåkers kommun 2021. Förslaget innebär att de kommunala verksamheterna tillförs 90 miljoner kronor mer för 2021 jämfört med föregående år. Samtidigt föreslås att den kommunala skattesatsen sänks med 10 öre till 17:00 kronor per intjänad hundralapp.

Det förslag till ny budget för 2021 som beslutades av Kommunstyrelsen den 16 november kommer att behandlas vid Kommunfullmäktige den 23 november. Budgetförslaget har tagits fram av den styrande alliansen i Österåker, som består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Förslaget präglas av ledorden kvalitet, trygghet och valfrihet i enlighet med Österåkers kommuns vision.

Ekonomi i balans

Tack vare en god ekonomisk hushållning är Österåkers kommuns ekonomi fortsatt stark, trots pågående pandemi och en vikande global konjunktur. Cirka 180 miljoner kronor är sedan tidigare reserverade i en resultatutjämningsreserv som kan användas i sämre tider, exempelvis i en lågkonjunktur.

– Vårt budgetförslag är väl avvägt med både satsningar på verksamheterna och sänkt kommunalskatt. Vi tar ansvar för att dagens kommuninvånare ska få ut så mycket som möjligt av sina skattemedel, samtidigt som morgondagens invånare kan försäkras minst samma servicenivå i framtiden, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Fokus i budgetförslaget ligger på förskola och skola, vård och omsorg om äldre, trygghet, offentliga miljöer, kultur och fritid.

Förskola och skola

Satsningarna på behörig personal och kompetensutveckling av pedagoger i förskolan och skolan fortsätter. Kommunens förskolor och skolor ska enligt förslaget rustas upp och vara klara i augusti 2022.

Vård, omsorg och trygghet

Ytterligare satsningar görs på sociala aktiviteter för äldre på kommunens boenden. Nya särskilda boenden för äldre planeras i Täljöviken och på Ljusterö.

Under 2021 planeras även flera förstärkningar inom området trygghet.

Offentliga miljöer, kultur och fritid

Arbetet fortsätter med att utveckla Åkersberga till en modern stad med småstadskaraktär, liksom den långsiktiga utvecklingen av Österåkers kust och skärgård.

Biskopstuna borgruin föreslås utvecklas till ett attraktivt besöksmål i kommunen med fortsättning av projektet med forskningsutgrävning och amatörarkeologisk verksamhet.

Byggnationen av Österåkers nya multihall har inletts och beräknas vara klar under 2022.

Mer information

Budgetförslaget för 2021 i sin helhet, verksamhetsplan för 2021–2023 och andra dokument finns som handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november. Länk till annan webbplats.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
måndag 16 november 2020
Senast uppdaterad:
måndag 16 november 2020