Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Samverkan för fortsatt ökad trygghet

Storängsvägen i Åkersberga centrum.

Österåker har blivit en tryggare plats, det visar den kartläggning som Sveriges kommuner och regioner årligen gör tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Samverkan är nyckeln.

Kartläggningen jämför indikatorer för kommunernas arbete med trygghet och säkerhet. Årets tema var brott och brottsförebyggande. Österåker ligger på plats 54 i landet, tio placeringar högre än föregående år och visar att kommunen arbetar med rätt saker. Men det är inte alltid trygghetsstatistiken speglar hur trygg en plats upplevs.

– Österåker upplevs generellt som en trygg kommun, men vissa delar av centrala Åkersberga förstår vi kan upplevas som otrygga. Vi vet att där förekommer en del hot, våld och droger och jobbar tillsammans med flera aktörer för att öka tryggheten, säger Lena Brodin, trygghetssamordnare i Österåkers kommun.

En del i arbetet är platssamverkan, där kommunen samverkar med polisen, bostadsrättsföreningar, näringsliv, föreningar och andra som är verksamma i centrum.

– Målet med platssamverkan är att skapa ett tryggt, trivsamt och levande centrum. Vi fortsätter också med nattvandring och andra insatser som vi ser ger gott resultat, säger Lena Brodin.

Ungdomar i fokus

Under 2020 arbetar kommunen extra mycket tillsammans med unga och fokuserar på demokrati och innanförskap. Flera aktiviteter planeras, bland annat en temadag den 29 maj för alla elever i årskurs 9 samt 1 och 2 på gymnasiet. En annan insats är Toleransprojektet för elever i årskurs 8.

– Förhållningssättet som Toleransprojektet innebär, har varit ett väldigt framgångsrikt sätt att fånga upp ungdomar som det finns en social oro kring. Ungdomar som deltar presterar bättre i skolan och går ut grundskolan med goda snittbetyg, säger Daniela Balladares, trygghetssamordnare i Österåkers kommun.

Andra aktiviteter på temat är det övergripande våldsförebyggande arbete som kommunen har startat, elevhälsans främjande och förebyggande insatser i skolan samt arbetet med Raoul Wallenberg Academys demokratikuber som två skolor deltar i. Även fritidsgårdarna och fältverksamheten fortsätter att ge unga möjligheter till en trygg, positiv och organiserad fritid för unga.

Frukostmöte om trygghet i centrum 4 mars

Onsdagen den 4 mars klockan 8–9.30 är fastighetsägare, näringsidkare, organisationer, bostadsrättsföreningar, föreningar och andra intresserade i centrumområdet välkomna till frukostmöte. Tryggare Sveriges generaldirektör Magnus Lindgren presenterar resultatet av en trygghetsanalys.

Läs mer och anmäl dig till frukostmötet här.


Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
onsdag 26 februari 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 26 februari 2020