Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåker växte med 743 invånare under 2019

Vid årsskiftet var vi 45 574 Österåkersbor, det är en ökning med 743 personer under 2019.

Österåker är en tillväxtkommun med många växande barnfamiljer. Det är också många som väljer att flytta till vår storstadsnära skärgårdskommun.

Under 2019 valde 3 114 personer att flytta hit, visar statistik från statistikmyndigheten SCB. Samtidigt tog vi farväl av 2 512 invånare som valde att flytta härifrån. Sammantaget, med hänsyn även tagen till hur många som föddes och dog under året, innebär det att antalet Österåkersbor ökade med 743 personer till 45 574 personer vid ingången av 2020. I procent innebär det en ökning av antalet med cirka 1,7 procent. Sett till befolkningsmängden är Österåker den sjuttonde största kommunen (av 24) i Stockholms län.

De flesta flyttar till Österåker från andra Stockholmskommuner

Den absoluta majoriteten av alla som valde att flytta till Österåker under 2019, närmare sju av tio personer, flyttade hit från andra kommuner i Stockholms län. Ungefär två av tio flyttade hit från övriga landet och en av tio flyttade hit från ett annat land.

Plus 15 procent sedan 2010

Under den senaste tioårsperioden har antalet invånare i Österåker ökat med 6 053 personer, från 39 521 till 45 574 invånare. Det motsvarar en ökning på drygt 15 procent, se grafen.

Graf som visar befolkningsutvecklingen i Österåker från 2010 till 2019

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
måndag 24 februari 2020
Senast uppdaterad:
måndag 24 februari 2020