Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers nya reningsverk ska anläggas i Margretelund

Dagens reningsverk i Margretelund.

Österåkers nya moderniserade och utvecklade reningsverk ska anläggas på befintlig plats för dagens reningsverk i Margretelund. Det beslutade Kommunfullmäktige den 18 maj. Dessutom beslutades om ett antal yrkanden, bland annat kring trafiksäkerhet samt olika miljöåtgärder.

Det är många som väljer att flytta till vår skärgårdskommun. Många nya bostäder byggs och befintliga bostadsområden moderniseras. För att kunna möta tillväxten och nya reningskrav behöver Österåkers kommun en moderniserad och utvecklad avloppsvattenrening med ett helt nytt reningsverk.

Roslagsvatten har sedan 2018 undersökt olika alternativ för att säkra den framtida avloppsreningen för Österåkers kommun. Två alternativ har undersökts avseende reningsverkets placering – på befintlig plats i Margretelund, eller i Täljö. Olika reningsmetoder har också utvärderats. Under våren 2020 blev utredningen klar och rekommendationen är en byggnation av ett nytt reningsverk i Margretelund baserat på reningsmetoden aktivslam. Förslaget grundar sig bland annat på miljöhänsyn, lokalisering, ekonomi samt teknik.

Kommunstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut i enlighet med Roslagsvattens förslag den 27 april och det blev alltså även beslutet i Kommunfullmäktige den 18 maj.

Tilläggsyrkanden till beslutet

Kommunfullmäktige antog dessutom ett antal yrkanden till beslutet:

  • Ge i uppdrag åt Kommunstyrelsen att inför byggnationer för nytt avloppsreningsverk i Margretelund utreda behovet av förbättringar av Trälhavsvägen respektive trottoar och/eller gång- och cykelväg längs Trälhavsvägen. Utredningarna ska kunna ligga till grund för kommunens budgetbeslut för 2021 och 2022.

  • Uppdra åt Österåkersvatten AB att utreda och återkomma till Kommunfullmäktige med en redovisning av en hållbar lösning för transporter till och från reningsverket i Margretelund, hållbar ur miljö- och hälsoperspektiv för de boende i området.

Beslut fattades också om att anta gemensamma yrkanden från Moderaterna och Vänsterpartiet om att ge Österåkersvatten AB i uppdrag att se över möjligheterna för följande:

  • Provtagning och analys av föroreningar som exempelvis mikroplaster, PFAS/PFOS (högfluorerande ämnen) och läkemedel.

  • Österåkersvatten AB ska delta i tester som Svenskt vatten utveckling, SVU, genomför i reningsanläggningar för att reducera läkemedelsrester och mikroplaster.

  • Utreda möjligheten för en lokal biogasstation.

Mer information

Lyssna till debatten från Kommunfullmäktige den 18 maj här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingarna för mötet hittar du här. Länk till annan webbplats.

Protokollet publiceras efter att det justerats, vilket vanligtvis sker inom två veckor.

Informationsmöte gav svar på allmänhetens frågor

Roslagsvatten bjöd in till informationsmöte med frågestund för allmänheten den 13 maj.

Här kan du ta del av sändningen från Roslagsvattens informationsmöte. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
tisdag 19 maj 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 19 maj 2020