Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers hållbarhetsarbete: Det ska vara lätt att göra rätt

Två personer cyklar i skogen med ett barn mellan sig.

Österåkers kommun placerar sig på plats 74 när tidningen Aktuell hållbarhet jämför miljöarbetet i landets kommuner.

Placeringen innebär ett tapp på nio placeringar jämfört med föregående års rankning, men sett över tid är utvecklingen för Österåkers hållbarhetsarbete positiv. På tio år har Österåkers kommun klättrat från plats nummer 184 till plats 74. Målet är att placera sig bland de femtio bästa kommunerna.

Rankningen mäter aktivitets- och ambitionsnivån på miljö- och hållbarhetsområdet, och består bland annat av en enkät med 23 miljörelaterade frågor som 225 av Sveriges 290 kommuner har besvarat.

– Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med Österåkers kommuns hållbarhetsarbete och för att det ska vara lätt att göra rätt, både som individ och i våra verksamheter, säger Jenny Karlsson, ny hållbarhetsstrateg i Österåkers kommun.

Underlättar för hushållen

Det handlar om hur vi som kommun växer hållbart, genom att exempelvis bygga kollektivtrafiknära bostäder nära service och se till att det finns cykelbanor där du enkelt kan växla till kollektivtrafiken. Det handlar om hur vi underlättar för hushållen att minska avfallsmängderna och öka återbruket. Det kan också handla om hur vi i våra skolor minskar matsvinnet och serverar mat som bidrar till ett minskat koldioxidavtryck. Vi arbetar för att öka tillgängligheten till vår natur och våra friluftsområden och arbetar aktivt för en ökad biologisk mångfald. Att i våra lokaler arbeta med att införa styrsystem som minskar energiåtgången är ytterligare ett exempel.

Strategier utgör ramverk

För närvarande arbetar Österåkers kommun bland annat med att ta fram en ny hållbarhetsstrategi, som ska utgöra ett ramverk för hur kommunen ska jobba utifrån FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030, liksom en ny avfallsplan och att konkretisera en ny transportstrategi.

– Det är viktigt att vi har tydliga och skarpa mål som engagerar och som kan följas upp, säger Jenny Karlsson.

Mer information

Ta del av hela rankningen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grafen visar Österåkers placering i rankningen de senaste tio åren.

Österåkers kommuns vision:

”Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid. Österåker – möjligheternas skärgårdskommun”.

Så lyder Österåkers kommuns vision för år 2040 som Kommunfullmäktige har beslutat.

Ett av kommunens sju inriktningsmål som tydliggör visionen är:

”Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.”

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Jenny Karlsson
Publicerad:
måndag 18 maj 2020
Senast uppdaterad:
måndag 18 maj 2020