Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Möt Österåkers kommuns hållbarhetsstrateg

Jenny Karlsson, hållbarhetsstrateg i Österåkers kommun.

Jenny Karlsson, hållbarhetsstrateg i Österåkers kommun.

Möt Jenny Karlsson, hållbarhetsstrateg i Österåkers kommun. Här berättar hon om sitt arbete och vad Österåkers kommun gör på området.

Vad gör egentligen en hållbarhetsstrateg?

– En stor del av min roll är att samverka för att utveckla det strategiska hållbarhetsarbetet, det vill säga ha helhetsgreppet när vi sätter hållbarhetsmål och prioriterar åtgärder. Jag följer upp hur det går och stöttar verksamheterna att hitta sätt att uppfylla sina mål. Jag kan vara expertstöd i projekt såsom upphandlingar av transporter, granska och skriva planer. En viktig del är också att omvärldsbevaka, för att hitta goda exempel och nya lösningar. Nu är jag relativt ny i rollen men framöver vill jag ägna mer tid till att utbilda och kommunicera internt och ha dialog med invånare, föreningar och företag för att driva arbetet framåt.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Att jobba med frågor som är viktiga, det är väldigt motiverande att arbeta med målet att bidra till en mer hållbar värld, att ”rädda världen”. Det är både roligt och utmanande att många är engagerade i hållbarhet och har olika uppfattning om vad som är hållbart. Sen gör alla trevliga och duktiga kollegor det extra roligt!

Vad betyder hållbarhet för dig?

– Att ta ansvar och tänka långsiktigt. Avvägningar kring nytta och att hitta win win-lösningar.

Hur ser Österåkers kommuns mål ut kring hållbarhet?

– Vi har mål inom bland annat natur för rekreation och biologisk mångfald, hållbart byggande såsom kollektivtrafiknära bebyggelseutveckling, god avfallshantering och återvinning och god vattenstatus i sjöar, vattendrag och kustvatten samt att minska klimatpåverkan och hantera kommande klimatförändringar.

Hur märker jag som kommuninvånare av hållbarhetsarbetet i praktiken?

– Många av hållbarhetsåtgärderna märks inte tydligt i kommuninvånarnas vardag såsom att vi byter fossilt bränsle till förnybart, eller ställer krav på goda arbetsförhållanden vid upphandlingar. Skolelever som får närproducerat eller klimatsmart mat vet kanske inte om det!

Har du några tips om hur jag som privatperson kan tänka hållbart?

– Ett lite udda tips kanske, men mitt tips är att helt enkelt vara ute i naturen mer! Det är hållbart både för att vi mår bra av det, och när vi har ett förhållande till naturen blir det naturligt att ta hand om den.


Texten är hämtad ur Magasin Österåker nummer 3, 2020. Läs hela Magasin Österåker här!

Mer information

Det ska vara lätt att göra rätt! Läs vår nyhet om kommunens hållbarhetsarbete i samband med att Aktuell hållbarhets rankning av Sveriges kommuners miljöarbete släpptes i maj i år.

Ett av kommunens sju övergripande inriktningsmål handlar om hållbarhet:

"Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka."

Läs mer om Österåkers kommuns vision och mål.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
fredag 25 september 2020
Senast uppdaterad:
fredag 25 september 2020