Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fortsatt starkt resultat för Österåker

Österåkers kommun redovisar ett balanskravsresultat på 9,7 miljoner kronor för 2019. Det är i linje med vad som beräknades i budget och Österåker har ytterligare kunnat stärka sin ekonomiska ställning inför framtiden.

Sveriges kommuner och regioners prognoser visar att de närmaste åren kan bli tuffare ekonomiskt. Med ordning och reda i finanserna och nya och förbättrade arbetssätt har Österåker en mycket bra grund att stå på.

Tack vare flera års god ekonomisk hushållning och goda resultat har Österåkers kommun löpande kunnat reservera medel för att trygga kommunens pensionsskuld för sina medarbetare. Det har även gjort det möjligt att sätta av medel till en resultatutjämningsreserv som gör kommunen mindre känslig för framtida svängningar i konjunkturen. Medräknat utvecklingen av placerade tillgångar, uppgår det totala resultatet för Österåkers kommun under 2019 till 67,6 miljoner kronor exklusive de kommunala bolagen. 9,7 miljoner kronor är årets lagstadgade balanskravsresultat.

– En välskött ekonomi är en förutsättning för att kunna erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet. Nu kan vi visa ett positivt resultat på totalt 67,6 miljoner kronor för 2019. Samtidigt har Österåker utsetts till den femte bästa platsen i Sverige att leva och bo på i en stor rankning som tidningen Fokus tog fram. Jag är väldigt glad och stolt, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande

Österåkers kommuns soliditet, det vill säga den långsiktiga finansiella styrkan, är stark och kommunens uppföljningar visar en fortsatt god kvalitet i kommunens verksamheter.

– Vi är på god väg i vårt arbete att utveckla kommunen utifrån den vision som Kommunfullmäktige nyligen har beslutat om. Med kvalitet, valfrihet och trygghet i fokus skapar vi en hållbar framtid i möjligheternas skärgårdskommun. Vi går nu in i 2020 med bibehållen skattesats i Österåker på 17,10 kronor, säger Staffan Erlandsson, kommundirektör.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
tisdag 11 februari 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 11 februari 2020