Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Dags för beslut om framtidens reningsverk i Österåker

Foto inifrån dagens reningsverk i Margretelund.

Det är många som väljer att flytta till vår skärgårdskommun. Många nya bostäder byggs och befintliga bostadsområden moderniseras. För att kunna möta tillväxten och nya reningskrav behöver Österåkers kommun en moderniserad och utvecklad avloppsvattenrening.

Roslagsvatten har sedan 2018 undersökt olika alternativ för att säkra den framtida avloppsreningen för Österåkers kommun. Två alternativ har undersökts avseende reningsverkets placering – på befintlig plats i Margretelund, eller i Täljöviken.

Under våren 2020 blev utredningen klar och Roslagsvatten rekommenderar en nybyggnation av ett nytt reningsverk i Margretelund. Förslaget grundar sig bland annat på miljöhänsyn, lokalisering, ekonomi samt teknik.

Några av faktorerna som ligger till grund för Roslagsvattens förslag:

  • Alternativet Margretelund ger minst påverkan på VA-taxan över tid. Kostnaden avseende drift och investeringar beräknas bli minst 200 miljoner kronor lägre än Täljöalternativet..
  • Det finns redan ett nytt miljötillstånd som medger utbyggnad för den första etappen av Margretelunds reningsverk. Tillståndet vann laga kraft 2015.
  • Den teknik (aktivslam) som föreslås i det nya reningsverket är en väl beprövad metod som ger en hög reningsgrad samt är energi- och kemikalieeffektiv.
  • Den nya anläggningen kommer att bli innesluten och inbyggd och ventilationsluften kommer att renas på ett effektivare sätt i framtiden än det gör idag. Margretelunds reningsverk är idag ett gammalt verk med äldre byggnader. Slamhanteringen kommer således att byggas in och därmed minskar risken för lukt.

Informationsmöte den 13 maj

Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om det nya reningsverket den 18 maj. Inför detta bjuder Roslagsvatten in till informationsmöte med frågestund den 13 maj klockan 17.30–19.30.

På grund av det rådande läget med covid-19 är det primärt ett digitalt möte som livesänds på webben. Mötet kan även ses i efterhand. Det finns upp till 30 platser för dem som önskar närvara på plats i Kommunfullmäktigesalen i Alceahuset. På grund av platsbegränsningen behöver du anmäla dig i förväg. Du kan också ställa frågor i förväg.

Länk till livesändning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer och anmäl dig till mötet på Roslagsvattens webbbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Roslagsvatten

Roslagsvatten ägs till drygt 40 procent av Österåkers kommun och ser till att Österåkersborna får rent dricksvatten i kranarna. Roslagsvatten bygger också ut och underhåller ledningsnäten, renar det använda avloppsvattnet, tar hand om hushållsavfall och driver återvinningscentralerna i Österåker.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
torsdag 7 maj 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 13 maj 2020