Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåker rankas som en av de bästa kommunerna i Sverige att leva i

Östra Kanalstaden vid Åkers kanal i Åkersberga.

Östra Kanalstaden vid Åkers kanal i Åkersberga.

När tidningen Fokus rankar alla Sveriges kommuner utifrån en samlad bedömning av var det är bäst att leva hamnar Österåker på plats nummer fem i Sverige.

Fokus har i sin rankning använt sig av 75 statistiska sammanställningar och större kommunrankningar och utifrån dessa sammanställt hur kommunerna presterar inom nio olika kategorier.

Högst rankas Österåker för sitt arbete inom kommunal ekonomi, säkerhet och trygghet samt demografisk utveckling. Men vi får även relativt höga placeringar inom områdena utbildning, arbetsmarknad och demokrati.

I föregående års rankning placerade sig Österåker på plats 57, vilket innebär att vi har förbättrat oss med 52 platser i år.

Topp tio bland Sveriges kommuner: Bäst att leva 2019

Placering

Kommun

Totalpoäng

1

Solna

298

2

Upplands-Bro

274

3

Knivsta

254

4

Danderyd

247

5

Österåker

226

6

Nacka

226

7

Värmdö

219

8

Mölndal

216

9

Upplands Väsby

198

10

Åre

192

Källa: Tidningen Fokus, Bäst att leva, maj 2019

 

De kriterier som har rankats

  • Demografisk utveckling, det vill säga hur kommunens utveckling ser ut utifrån ålder, in- och utflyttning, förväntad utflyttning, medellivslängd och befolkningsutveckling på kort och på lång sikt.
  • Arbetsmarknad, hur stor andel av befolkningen som arbetar, inkomster, sysselsatta, tillgång till bredband, trygghet till elförsörjning, näringslivsbefrämjande åtgärder, nyregistrerade företag och Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet.
  • Bostadsmarknad, bostadsbyggande 2014–2018, utveckling av hyror och huspriser, trångboddhet, boendesegration och närhet till kollektivtrafik.
  • Kommunal ekonomi, kommunal skattesats, kommunal låneskuld, resultat och soliditet och skattekraft.
  • Brottslighet och säkerhet, antal brott, inbrott, kvinnofridskränkningar, poliser och responstid vid 112-samtal.
  • Fritid, kultur och nöje, sammanlagda kulturkostnader, antal bibliotek, verksamhet inom kultur- och musikskola, deltagande i idrott bland unga, biobesök, restauranger och restauranger med nattöppet.
  • Demokrati, jämställdhet och socialt kapital, valdeltagande, andel kvinnor i kommunfullmäktige och på ordförandeposter, antal som jobbar deltid, löneskillnad män-kvinnor, skilsmässor, självmord, ohälsotal och socialt kapital.
  • Utbildning, andel behöriga till högskola, andel med eftergymnasial utbildning, anmälningar till Skolinspektionen, rankningar från Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.
  • Miljö, utsläpp av koldioxid och partiklar, insamlat avfall, kustnärhet, miljöbrott, cykelvägar samt Aktuell Hållbarhets rankning av bästa miljökommun.

 

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
fredag 24 maj 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 6 augusti 2019