Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förskola och skola fokus i Österåkers kommuns budget för 2020

Vy över Åkers kanal vid Klappbryggan.

Den 25 november beslutade Kommunfullmäktige om den budget som ska gälla för Österåkers kommun 2020 och med en plan för 2021–2022. Fokus i budgeten ligger på kärnverksamheter som skola, vård och omsorg samt kultur och fritid.

Under 2019 passerade Österåker 45 000 invånare och kommunen fortsätter att växa. Att det är många som väljer att flytta till Österåker borgar för en kontinuerlig utveckling av kommunens service, attraktiva boenden och goda förutsättningar för en stark lokal arbetsmarknad. Kommunens budget anger de ekonomiska ramarna.

Österåkers kommun verksamheter tillförs 82 miljoner kronor i den beslutade budgeten jämfört med 2019, en ökning med drygt 3 procent. Nära 49 miljoner kronor av dessa riktas till förskola och skola. Den kommunala skattesatsen om 17:10 kronor per hundra kronor är oförändrad.

– Vi känner ett stort ansvar för att genomföra det beslut som Kommunfullmäktige fattade på måndagen. Det är en väl avvägd budget med fokus på kärnverksamheterna där vi till skillnad från många andra kommuner kan ge verksamheterna utökade resurser utan besparingar. Det är en långsiktig budget som värnar skattebetalarnas pengar, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Skolpengen höjs

Kvalitet, god ekonomisk hushållning och långsiktighet är ledord i budgeten. Förskola och grundskola prioriteras. Bland annat höjs skolpengen för förskoleklass med 3,7 procent och för årskurs 1–3 med 3,3 procent. I en extra satsning tillförs ytterligare 3 miljoner kronor under 2020 till särskilt stöd i förskolor och skolor, vilket ger en totalsumma i budgeten på 49,5 miljoner kronor för att säkerställa alla elevers måluppfyllelse. Kommunens mötesplats för pedagoger, Pedagogcentrum, ges ytterligare 3 miljoner kronor för att fortsätta utveckla och stärka verksamheten, samt att införa modellen ”Att möta olikheter”. Satsningar på att förstärka kompetensen, inte minst inom förskola, fortsätter.

Mer information

Här kan du ta del av hela budgeten.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
tisdag 26 november 2019
Senast uppdaterad:
måndag 13 januari 2020