Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåker ska bli en ännu bättre plats att bo och leva på

Kommunen arbetar ständigt med att utveckla Österåker som en bra plats att bo och leva på. Med vår höga tillväxt och starka ekonomi har vi möjlighet att bygga ut den kommunala verksamheten och öka kvaliteten i servicen för dig som bor här.

Österåker är en av de kommuner i landet som har högst tillväxt. Kommunen har en stark ekonomi och kommunalskatten är den andra lägsta i länet och den fjärde lägsta i Sverige. Men det har inte alltid varit så.

När Österåker klev in i 2000-talet var underskotten kraftiga, kommunalskatten var näst högst i länet och många verksamheter fick göra neddragningar. En prioritering blev att utveckla kommunens styrning för att bygga upp en ekonomi i balans och samtidigt utveckla kvaliteten och effektiviteten på kommunens service och tjänster.

Ett mål- och resultatstyrningsarbete har nu pågått under flera år och Österåkers kommuns resultat har förbättrats inom flera områden. Bland annat har elevernas resultat i grundskolan förbättrats de senaste åren och andelen elever med behörighet till gymnasiet har ökat stadigt. Inom äldreomsorgen har väntetiden på särskilda boenden blivit kortare.

Stark ekonomi gör det möjligt att satsa

Kommunens goda ekonomi gör det nu möjligt att satsa på att utveckla tillgången till kommunal service såsom förskolor och skolor, äldreboenden, kulturverksamhet och fritidsanläggningar. Den starka tillväxten ställer också krav på en aktiv och strategisk planering och styrning, och anpassning av kommunens service, infrastruktur och bebyggelse.

Projekt för ökad kvalitet

Österåkers kommun inleder nu ett projekt för att förbättra kvaliteten i den kommunala servicen för alla invånare. Detta efter ett beslut från Kommunstyrelsen. För att kunna möte invånarnas krav och förväntningar satsar kommunen på kontinuerlig verksamhetsutveckling för att kunna leverera rätt service i rätt tid. Målet är att behålla och förbättra kvaliteten, effektiviteten och nyttan för invånarna.

Resultatet av arbetet kommer att mätas med hjälp av Sveriges kommuners och landstings, SKL:s, verktyg Kommunkompassen och Kommunernas Kvalitet i Korthet. Österåkers kommun kommer också att anmäla sig till SKL:s utmärkelse Sveriges Kvalitetskommun 2021. Utmärkelsen delas ut vartannat år till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitisk och samhällsbyggande, samt leverera tjänster med hög kvalitet.

– Det här projektet syftar till att ge bästa möjliga service för medborgarna och att skattepengarna används på effektivast möjliga vis. Det är viktigt att vi som kommun kan uppfylla de krav som finns på verksamheten, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
tisdag 19 juni 2018
Senast uppdaterad:
torsdag 16 augusti 2018