Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåker en av landets tio superkommuner

Österåkers kommun når i år plats 10 när Dagens samhälle rankar vilka av landets 290 kommuner som lyckats exceptionellt bra och som särskilt starka inför framtiden. Österåker har lyckats särskilt väl inom kategorierna attraktivitet, ekonomi och skola.

– Österåker är en attraktiv skärgårdskommun som många väljer att flytta till och vår goda ekonomi skapar förutsättningar för att driva verksamheter med god kvalité. Inom skolan lyckas vi väl, Österåkers kommun är till exempel på femte plats i länet i SKL:s skolrankning samtidigt som vi har en god ekonomisk hushållning, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Österåkers kommuns attraktivitet är hög och bedöms utifrån antalet som flyttar till och från kommunen. Österåker högsta poäng är inom kategorin ekonomi. Ekonomin bedöms utifrån hur hållbar den är och hänsyn tas till skattesats, soliditet och resultat.

Kommunens skolverksamhet rankas som en av de bästa av landets alla kommuner och bedöms utifrån lärarnas meriter, elevernas studieresultat och utveckling i grundskola och gymnasium.

Österåkers kommun är på sjätte plats i länet och är nu starkare än flera andra nordostkommuner som Vallentuna, Vaxholm, Norrtälje, Danderyd, Sollentuna och Upplands Väsby.

Utvecklingsarbete ligger bakom

– Under de senaste två åren har kommunen bedrivit ett utvecklingsarbete där ekonomi och kvalitet ska kopplas ihop vid styrning och uppföljning av verksamheten, säger Mohammed Khoban, budget- och kvalitetschef i Österåkers kommun.

För att förbättra kvaliteten ytterligare i kommunens verksamheter har Kommunfullmäktige fastställt en modell för mål- och resultatstyrning ur ett medborgarperspektiv. Medborgarna ska vara i fokus och Österåkers kommun inleder nu ett arbete för att ytterligare höja kvalitén i verksamheterna.

Rankningen av superkommuner består av data från officiell statistik inom elva olika kategorier som belyser hur kommunen utvecklas över tid inom till exempel ekonomi, skola, vård och omsorg samt kultur och fritid. Rangordningen innehåller dessutom framtidsfaktorer inom demografi, näringsliv, arbetsmarknad, integration och utbildningsnivå.

Läs mer om rankningen på Dagens Samhälles webbplats: https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/har-ar-arets-superkommuner-2018-22166länk till annan webbplats.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
tisdag 22 maj 2018
Senast uppdaterad:
torsdag 16 augusti 2018