Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Landshövdingen på besök i Österåker

Landshövding Sven-Erik Österberg och Michaela Fletcher (M) i mitten av bilden.

Onsdagen den 2 maj var landshövding Sven-Erik Österberg på sitt första officiella besök i skärgårdskommunen Österåker.

Bakgrunden till besöket var en inbjudan från kommunalråden Michaela Fletcher (M), Mathias Lindow (L) och Ann-Christine Furustrand (S). Besöket var inriktat på de frågeställningar där kommunen och Länsstyrelsen har kontakt med varandra med särskilt fokus på området Näsängen, ett område under stark utveckling i Österåker. Från Länsstyrelsen medverkade även Patrik Åhnberg, samhällsbyggnadsdirektör, och Göran Åström, miljödirektör.

Besöket inleddes i Alceahuset där delegationen hälsades välkommen av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M). Även Mathias Lindow (L) och Ann-Christine Furustrand (S) var med på besöket tillsammans med tjänstepersoner från kommunen. Här fick de en presentation av Österåker som kommun och den planerade utvecklingen med fokus på möjligheter, strategier och utmaningar. Österåker har tagit fram ett förslag till en ny översiktsplan som Kommunfullmäktige snart ska fatta beslut om. Länsstyrelsen och kommunen samarbetar här kring frågor som infrastruktur, bebyggelseutveckling och strandskydd.

Besök på Näshalvön

Därefter guidades delegationen genom centrala Åkersberga och vidare till det som tidigare var Täljö kursgård. Här pågår en utveckling av Näshalvön, bland annat genomförs just nu detaljplanen för Täljöviken. Här kommer inom några år en helt ny stadsdel i Näsängen att etappvis växa fram med cirka 1 400 bostäder, lokaler för handel och service, förskolor och skolor samt nya strandpromenader längs strandängarna. Här satsas även exempelvis på naturvårdsinriktad skötsel av strandängar och skog. Projektledaren Magnus Birke med kollegor från Runö Fastigheter visade upp en modell över hur Näsängen kommer att se ut när området är fullt utbyggt.

– Länsstyrelsen är en viktig samarbetspartner i många av de olika utvecklingsprojekt som just nu är aktuella i kommunen. Därför är det mycket positivt att kommunledning och landshövdingen har haft en spännande halvdag i Österåker. Jag upplever att vi hade en mycket konstruktiv dialog som jag ser fram emot att fortsätta, säger Michaela Fletcher.

Här visas modellen för Näshalvön upp.

Ann-Christine Furustrand (S), Mathias Lindow (L), Sven-Erik Österberg, landshövding Stockholms län, och Michaela Fletcher (M).

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
torsdag 3 maj 2018
Senast uppdaterad:
torsdag 16 augusti 2018