Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

En ny översiktsplan för framtidens Österåker antagen

Det är många som väljer att flytta till vår storstadsnära skärgårdskommun och ambitionen är att fortsätta växa. Kommunfullmäktige har nu antagit en helt ny översiktsplan som pekar ut färdriktningen för framtidens Österåker med en modern stad och en levande skärgård och landsbygd.

I översiktsplanen presenteras inriktningen för hur Österåker ska utvecklas på lång sikt. Samtidigt som Österåker lockar allt fler invånare, utvecklas kommunens bebyggelse, natur, kust och skärgård, kultur, näringsliv och möjligheter till rekreation på ett hållbart sätt. Den nya översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 21 maj.

– Det är glädjande att Kommunfullmäktige enhälligt beslutade att anta översiktsplanen och nu ser vi fram emot att börja resan mot att förverkliga framtidens Österåker, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Åkersberga ska enligt planen utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Till 2040 utvecklas levande stadsmiljöer med ett rikt utbud av arbetsplatser, handel, service, kultur och fritid, liksom tillgängliga naturområden och parker. Med en levande landsbygd och skärgård ska du kunna både bo och verka i kommunen.

Dialog med medborgarna

– Det har varit väldigt givande att möta alla engagerade Österåkersbor vid de dialogaktiviteter som har genomförts under processen att ta fram den nya översiktsplanen. Vi har fått in många värdefulla synpunkter och det vill vi tacka för! säger Charlotte Hedlund, strategisk planeringschef i Österåkers kommun.

Arbetet med att ta fram ett tillägg till översiktsplanen med fördjupning kring utvecklingen av kust och skärgård är nu under uppstart. Hållbara transporter, såväl på land som till havs, är en annan viktig byggsten i arbetet för framtidens Österåker. En ny transportstrategi för Österåker, ”Framtidens transporter 2040 – för en enklare vardag”, antogs också av Kommunfullmäktige den 21 maj. Med Sverigeförhandlingen, som Österåkers kommun undertecknade 2017, banas vägen för en effektiv kollektivtrafik där målet är att Roslagsbanan förlängs in till city.

Länkar till dokument:

Stad, skärgård och landsbygd – Översiktsplan för Österåkers kommun 2040länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Framtidens transporter 2040 – för en enklare vardaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samtliga handlingar från Kommunfullmäktige den 21 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, se punkterna 5 och 9.

Läs även mer om översiktsplanen på österåker.se/österåker2040länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Charlotte Hedlund
Publicerad:
torsdag 24 maj 2018
Senast uppdaterad:
fredag 1 juni 2018