Österåkers kommuns logotype

Vill du bli InfoPoint i Roslagen?

Symbol för infopoint - ett i

Våra InfoPoints är en del i satsningen på ett ökat värdskap och personligt bemötande. Målsättningen är att öka antalet InfoPoints i Roslagen.

Det krävs en stor insats vid etablering och därefter ett kontinuerligt arbete i form av utbildning och service.

Vad innebär det att vara InfoPoint?

Roslagens kommuner driver turistinformation auktoriserat av Visita från 2024. Auktoriserat turistinformation har möjligheten att ha InfoPoints knutna till sig för att nå gäster på andra fysiska platser än turistcentrat.

En InfoPoint är en enklare, bemannad turistserviceplats, knuten till en auktoriserad turistinformation eller turistcenter. En InfoPoint är den del av en befintlig verksamhet dit besökare naturligt söker sig, genom ett strategiskt geografiskt läge eller genom att man är en reseanledning som lockar många besökare. Ansvaret för att InfoPoint-märket används korrekt ligger hos en auktoriserad turistinformation eller ett auktoriserat turistcenter. Det utgår ingen ersättning till den verksamhet som väljer att vara InfoPoint.

Ur Visitas definition av InfoPoint

InfoPoint – Åtaganden & vinster

Åtaganden när man är en InfoPoint:

 • Vid er InfoPoint finns en ansvarig kontaktperson
 • Ni har relevanta öppettider
 • Er personal ska delta i utbildning/träffar hos kommunens turistinformation minst en gång per år och dessutom årligen göra en digital utbildning (cirka 30 minuter) hos VISITA
 • Er personal ska ha tid och vilja att ta emot besökare

Vinster med att vara InfoPoint:

 • Det ger er ett naturligt flöde av besökare
 • Chans att locka in kunder till verksamheten
 • Chans att utöva ett gott värdskap
 • Chans att bli en viktig del av destinationen
 • Chans att medverka till merförsäljning genom att besökaren stannar längre och lägger mer pengar i destinationen
 • Chans att få ”kollegor” i andra InfoPoints inom destinationen

InfoPoint – skyltning

Ni kommer genom kommunens auktoriserade turistinformation på skyltmaterial.

 • Årsmärke ”InfoPoint” att sätta upp på dörren
 • Logo ”InfoPoint” att kunna lägga med på facebook, hemsida etcetera
 • Övrig skyltning i samarbete med auktoriserad turistinformation exempelvis skylt till broschyrställ, fasadflagga, beachflagga

InfoPoint-logon är skyddad via Visita det är därför viktigt att använda den med omsorg.

InfoPoint – broschyrmaterial

Ni beställer ert informationsmaterial från kommunens turistinformation och ni kommer att tilldelas det lämpliga brochyrutbudet.

Vilka broschyrer/kartor bör finnas vid aktuell InfoPoint?

 • Basutbud broschyrer/karta egen destination
 • Information omkringliggande destinationer utifrån behov

InfoPoint – digitalt

Det är upp till varje InfoPoint att avgöra om de vill tillhandahålla WiFi eller på annat sätt möjliggöra för gästen att söka digital information, exempelvis via via en publik dator eller surfplatta.

Erfarenhetsdelning från Roslagens InfoPoints

Våra InfoPoints önskar att fortsätta vara InfoPoints.

De upplever det positivt att som InfoPoints få en officiell stämpel och ha ett närmare samarbete med auktoriserat TuristCenter/Turistinfo – att bli ”kollegor”.

Tillfrågade medarbetare vid InfoPoints anser att erfarenheten är positiv och att det stärker både självkänslan och yrkesrollen att kunna svara på frågor istället för att behöva hänvisa gästen till någon annan, som de tidigare gjort.

Att vara InfoPoint, anser de tillfrågade, har inneburit en förbättring av tillgången till efterfrågat informationsmaterial.

Många InfoPoint-medarbetare anser att en stor vinst är den positiva sammanhållningen mellan InfoPoints med erfarenhetsutbyten vid expempelvis gemensamma träffar.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.