Österåkers kommuns logotype

Upphandling och inköp

Personer i mötesrum. Person i fokus tittar eller lyssnar på en av de andra deltagarna

Österåkers kommun upphandlar tjänster och varor från olika leverantörer. Upphandlande myndigheter finansierar sina inköp med allmänhetens pengar. Därför måste kommunen följa striktare regler än privata aktörer när vi upphandlar.

En offentlig upphandling innebär att alla företag som uppfyller de krav som ställts i upphandlingsdokumentet och inte är föremål för någon av de uteslutningsgrunder som anges i lagen om offentlig upphandling, har möjlighet att få sälja sina varor och tjänster till den upphandlande myndigheten. Kommunen måste alltid förhålla sig objektiv och neutral till de företag som vill bli leverantörer. Det går exempelvis inte att vända sig till en tidigare leverantör eller någon som kommunen hört gott om när något ska köpas in.

En offentlig upphandling tar ofta längre tid än ett inköp i privat sektor, särskilt när det handlar om större upphandlingar. Tiden kan variera från tre månader upp till ett år. Österåkers kommun publicerar en annons om upphandlingen och ofta detaljerade upphandlingsdokument som anger vad som efterfrågas och vilka krav som leverantören måste uppfylla. Intresserade företag formulerar sedan anbud utifrån de behov, krav och villkor som är uppställda.

Därefter tar kommunen ställning till vilket eller vilka företag som ska få kontraktet. När kommunen har meddelat sitt beslut finns en tidsfrist då andra leverantörer kan ansöka om överprövning av beslutet hos förvaltningsdomstol, en så kallad avtalsspärr. En överprövningsprocess i domstol kan ta mellan 3 till 6 månader i första instans.

Direktupphandling

En direktupphandling är en inköpsprocess utan formkrav som används när värdet på det som ska upphandlas är lägre än 700 000 kronor och ett giltigt ramavtal saknas. Till stöd för denna process har kommunen utformat en direktupphandlingsriktlinje och mall för direktupphandling.

Läs mer på Konkurrensverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ramavtal

Ett ramavtal är ett avtal som bestämmer villkoren för vad kommunen kan handla under en bestämd tidsperiod. Om ramavtal finns mellan kommunen och en leverantör så råder så kallad köptrohet under själva avtalstiden. Det innebär att kommunen inte kommer växla eller byta leverantör förrän upphandlingen av nästa ramavtal.

Lagen om valfrihet, LOV

Lagen om valfrihet innebär att kommunen kan avtala fler leverantörer för att utföra en verksamhet. Medborgaren eller brukaren väljer sedan själv vilken leverantör den vill använda sig av. Som leverantör kan man lämna anbud löpande i TendSigns upphandlingsverktyg. Förfrågningsunderlag finns för:

  • familjerådgivning
  • hemtjänst, ledsagning och avlösning
  • daglig verksamhet
  • sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar
  • särskilt boende för äldre
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.