Österåkers kommuns logotype

Stöd och bidrag

Här får du tips på vilka stöd och bidrag du som företagare kan söka.

EU-stöd, projekt och samverkan

Vi söker EU-medel och andra typer av bidrag för utveckling av kommunens näringsliv.

Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Var med och utveckla Sverige genom att söka medel inom de Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Webbplatsen eufonder.se är en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom fonderna som berör Sverige och om vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta i.

Regeringen har under programperioden 2021 - 2027 gett i uppdrag åt Jordbruksverket, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet att samverka för att förenkla genomförandet av programmen som finansieras av Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI).

Havs- och fiskerifonden, utvecklar ett miljömässigt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Bidrar till att utveckla kustbygderna.

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, utvecklar lantbruk och landsbygd. Prioriterar miljö, hållbar utveckling och innovation.

Regionala utvecklingsfonden, bidrar till att stärka ekonomisk och social sammanhållning samt stärkt utveckling i regionerna.

Socialfonden, skapar fler och bättre jobb i Europa. Bidrar till en fungerande arbetsmarknad och en ökad sysselsättning.

Central Baltic Programme

Central Baltic-programmet 2014 - 2020 är ett av EUs strukturfondsprogram under målet om territoriellt samarbete. Programmet har fått 115 miljoner euro från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) för att finansiera samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Estland, Finland (inklusive Åland) och Lettland.

Offentliga eller privata organisationer från Gotlands län, Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Östergötlands län och Örebro län kan delta i programmet.

Stödmottagaren kan till exempel vara kommuner, regioner, regionförbund, landsting, myndigheter, universitet, högskolor, yrkeshögskolor, forskningsinstitutioner, näringslivets organisationer, offentliga verksamheter, organisationer för naturskydd, ideella föreningar, stiftelser etcetera.

Organisationer kan få finansiering med upp till 75 procent av sina projektkostnader. Samarbetsprojekten ska bedrivas mellan minst två organisationer från minst två av länderna inom programgeografin inom följande insatsområden:

  • Stärkandet av regionens ekonomiska konkurrenskraft.
  • Hållbar användning av våra gemensamma resurser.
  • Ökad tillgänglighet i regionen.
  • Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap.

Landsbygds- och skärgårdsutveckling

Leader Stockholmsbygd

Leaderverksamheten ska bidra till utveckling av en attraktiv och konkurrenskraftig landsbygd och skärgård och stimulera ökad sysselsättning och nya företag. Leader Stockholmbygd omfattas av kommunerna Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn samt delar av Östhammar.

Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt ledd utveckling. Ideella, privata och offentliga krafter har gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi och kommit överens om prioriterade insatser under kommande programperiod. Leader Stockolmsbygds utvecklingsstrategi fokuserar på följande.

  • En attraktiv bygd att bo och verka i.
  • En attraktiv bygd att besöka.
  • Lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet.
  • En god miljö och ökad hållbarhet.

Inom programmet finns 46 miljoner kronor att söka.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.