Österåkers kommuns logotype

Platssamverkan

Person sitter i trädgårdsland och rensar, tittar rakt in i kameran

Platssamverkan handlar om att samla olika aktörer för att jobba praktiskt tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en speciell plats.

Arbetat handlar om att skapa en levande och attraktiv miljö genom att ta ansvar för renhållning, säkerhet, planteringar, evenemang, design, belysning, förtäring etc. på en plats.

Platssamverkan ger:

  • Samsyn kring platsens behov
  • Tydligt ansvar
  • Tydlig inriktning för arbetet
  • Effektivt genomförande genom korta beslutsvägar

Resultatet blir:

  • Attraktiva, säkra och trygga platser
  • Platser där människor vill bo, vistas och må bra
  • Platser där företag vill etablera sig
  • Höjda fastighetsvärden och ökad omsättning för handel och restauranger

I andra länder finns sedan länge liknande verksamheter kallade Business Improvement Districts (BID), Commynity Improvement Districts (CID) m.m. Merparten av dessa samverkansorganisationer kan visa på goda resultat när det gäller minskad brottslighet, ökad trygghet, större omsättning, förhöjda fastighetsvärden osv.

Platssamverkan Åkersberga centrum

I platssamverkan för Åkersberga centrum deltar representanter från näringsliv, fastighetsägare, föreningar, kommunen, Polisen, bostadsrättsföreningar m.fl.

Idag finns det en platssamverkan i Österåker och det är Åkersberga centrum.

Exempel på åtgärder:
Trygghetsanalys av centrum, bildande av en säkerhetsgrupp, översyn av belysningen, flytt av askkoppar, byggt en "brygga" som kan användas både som sittplats och scen, sommarjobbande ungdomar som gatumusikanter och nätverksmöten men även sommarvärdar och nattvandrare.

Vill du vara en del av platssamverkan i Österåkers kommun?

Kontakta tryggi@osteraker.se för mer information.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.